Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2019-08-25 - 2020-08-25HPSK13_H19_H9217
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån13:00 – 15:00 Ga934 strtilKursintroduktion
2019-08-28 ons10:00 – 12:00 Ga934 giomarTema Existentiell omvårdnad
Föreläsning
13:00 – 16:00 Ga934 strtilTema Psykisk ohälsa
Föreläsning
Neuropsykiatriska funktionshinder
Gästföreläsare Anette Ekerheim, enhetschef, Neuropsykiatriska teamet Länssjukhuset Ryhov.
2019-08-30 fre10:00 – 12:00 Ga721 strtilSeminarie
Familjefokuserad omvårdnad och Närstående
Studiegrupp 1-6
Seminariet pågår 10.00-11.30
2019-09-03 tis10:00 – 12:00 Ga931 tjahanTema Psykisk ohälsa
Föreläsning
Introduktion till det psykiatriska arbetsfältet
Psykiatrisk patologi
Omvårdnad vid psykisk ohälsa
13:00 – 15:00 Gb306 KJ-Aulan andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med diabetes
2019-09-04 ons10:00 – 12:00 Ga334 MaJaTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom
13:00 – 15:00 Gb306 KJ-Aulan giomarTema Långvarig ohälsa samt Tema Existentiell Omvårdnad
Föreläsning
Introduktion till palliativ vård
2019-09-05 tor12:05 – 12:35Studerandeforum i Ga626
Öppet för alla men minst kursens kursvärderare bör deltaga
2019-09-09 mån08:00 – 10:00 Gc311 tjahanTema Psykisk ohälsa
Föreläsning fortsättning
Psykiatrisk patologi Omvårdnad vid psykisk ohälsa liv
10:00 – 12:00 Ga931 MaJaTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom och effekter i dagligt liv
2019-09-10 tis15:00 – 17:00 Ga334 andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid njurinsufficiens
2019-09-13 fre10:00 – 12:00 Ga721 strtilTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 1-6
13:00 – 14:30 Gc311 strtilTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
När kunskapen blev central
Studiegrupp 1-6
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
2019-09-16 mån10:30 – 12:00 strtilSeminarie
Familjefokuserad omvårdnad och Närstående
Studiegrupp 7-10 (Värnamo)
Campus Värnamo Gummifabriken
13:00 – 14:30 strtilTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
När kunskapen blev central
Studiegrupp 7-10 (Värnamo)
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
Campus Värnamo Gummifabriken
2019-09-18 ons10:30 – 12:00 Gc311 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 6-10
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
13:00 – 14:30 Gc311 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 1-5
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
2019-09-20 fre10:00 – 15:00 Ga721 tjahanTema psykisk ohälsa
Reflektionseminarium
10.30-12.00 Studiegrupp 1, 3, 6, 8 och 10.
13.00-14.30 Studiegrupp 2, 4, 5, 7 och 9.
2019-09-23 mån13:00 – 15:00 Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande och trauma
Frågor läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2019-09-24 tis10:00 – 12:00 Gc310 gtwiklotTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med smärta .
13:00 – 15:00 Gc310 JohAnnTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid sepsis
2019-09-30 mån08:30 – 12:00 Ga710-712 erfbjo, gusmar, strtilTema Akut ohälsa
Laboration
Omvårdnad vid akuta situationer
Studiegrupp 1 & 10
13:00 – 16:30 Ga710-712 erfbjo, JohAnn, strtilTema Akut ohälsa
Laboration
Omvårdnad vid akuta situationer
Studiegrupp 2 & 8
2019-10-01 tis08:30 – 12:00 Ga710-712 JohAnn, strtilTema Akut ohälsa
Laboration
Omvårdnad vid akuta situationer
Studiegrupp 3 & 9
13:00 – 16:30 Ga710-712 gusmar, JohAnnTema Akut ohälsa
Laboration
Omvårdnad vid akuta situationer
Studiegrupp 4 & 7
2019-10-02 ons08:30 – 12:00 Ga710-712 erfbjo, JohAnnTema Akut ohälsa
Laboration
Omvårdnad vid akuta situationer
Studiegrupp 5 & 6
10:30 – 12:00 strtilTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 7-10 (Värnamo)
Campus Värnamo Gummifabriken
13:00 – 14:30 strtilTema Akut ohälsa
Caseseminarie
Förförståelsen slog fälleben för professionalismen
Studiegrupp 7-10 (Värnamo)
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
Campus Värnamo Gummifabriken
13:00 – 16:30 Ga710-712
2019-10-03 tor12:05 – 12:35Studerandeforum i Ga626
Öppet för alla men minst kursens kursvärderare bör deltaga
2019-10-04 fre10:30 – 12:00 Ga528 strtilTema Akut ohälsa
Caseseminarie
Förförståelsen slog fälleben för professionalismen
Studiegrupp 1-6
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
2019-10-07 mån11:00 – 12:00 Ga528 strtilKompletteringsseminarie
Vid missat seminarie hittills i kursen tas detta igen vid denna tidpunkt. Seminariet kan komma att behandla olika ämnen relaterat till vilka seminarier deltagarna missat.
OBS: Seminarium Laboration, blodtransfusion samt reflektionsseminarie psykiatri kompletteras med deltagande i samband med nästa kursgång.
2019-10-17 tor10:00 – 12:00 Gd307 tjahanTema Psykisk ohälsa
Seminarie
Skriftlig gruppuppgift
Studiegrupp 1, 2, 3, 9 och 10
13:00 – 15:00 Gd307 tjahanTema Psykisk ohälsa
Seminarie
Skriftlig gruppuppgift
Studiegrupp 4, 5, 6, 7 och 8
2019-10-23 ons10:00 – 12:00 Ga721 giomarTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
Studiegrupp 1-6
10:30 – 12:00 strtilTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
Studiegrupp 7-10
Campus Värnamo Gummifabriken
2019-10-31 tor10:00 – 12:00 strtilExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp E - Värnamo (Strtil)
Campus Värnamo Gummifabriken
10:00 – 12:00 Ga528, Ga721 JohAnn, peremeExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp A Ga721 (Johann)
Storgrupp B Ga528 (Pereme)
13:00 – 15:00 Ga528, Ga721 JohAnn, peremeExaminationsrapport ? par Seminarium
Storgrupp C Ga721 (Johann)
Storgrupp D Ga528 (Pereme)
13:00 – 15:00 strtilExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp F - Värnamo (Strtil)
Campus Värnamo Gummifabriken
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information