Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-08-25 - 2020-08-25Ga334
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanKursintroduktion
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 gtwiklotFöreläsning: Smärta
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanKursintroduktion


Föreläsning/information/möjlighet att ställa frågor inför handledning av medstudent på POD dag på KTC. Kursansvarig/lärare: Anna Lindblad

Handledning i loggbok med förberedande frågor från studenterna angående innehåll/loggbok (individuell examinations uppgift) och betygskriterier.

Samt kort stund för forskare att dela ut enkät.
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanFöreläsning: Kommunikation
2019-08-27 tis08:00 – 10:00 Samtal i socialt arbete Ga334 BuPiFöreläsning: Det institutionella samtalets elementära form och struktur
10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Ga334 BuPiFöreläsning: Gräsrotsbyråkratier som det professionella samtalets kontext.
13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga334 AndeAnKursintroduktion
15:00 – 17:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga334 AndeAnForskningsprocessen
2019-08-28 ons08:00 – 09:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 10:15 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaKursintroduktion, introduktion till läkemedelsräkning.
10:30 – 12:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 benarm, hulevaFöreläsning samhällsfarmaci
13:00 – 16:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 benarm, hulevaFöreläsning samhällsfarmaci
16:00 – 17:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
2019-08-29 tor08:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 JohDavNeuropsykologi ? föreläsning och bearbetning
2019-09-02 mån08:00 – 10:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 molsafFöreläsning: Tema Förbättringsarbete, ni ges handledning/stöd inför att genomföra ert personliga förbättringsarbete, tillfälle för frågor inför individuell inlämning och seminarier.
10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanFöreläsning/ Introduktion till tema: Vårdledarskap, Transformativt och Coachande ledarskap
12:30 – 13:30 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanInformation VFU och dess uppgifter
13:30 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanFöreläsning; Stroke- Afasi Karin Zätterman
2019-09-03 tis10:00 – 12:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334 faljoh, hulevaUpprop till kursen, kursintroduktion. Alla studenter är i Jönköping
13:00 – 17:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334, Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Gd310 faljoh, gryann, huleva, StYlOmvårdnad på avancerad nivå
2019-09-04 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga334 MaJaTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom
13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307, Hc216, Hc217 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-05 tor08:00 – 10:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanVad är IVO? Vilka patientsäkerhetsrisker finns i dagens hälso- och sjukvård. Det egenansvar som hälso- och sjukvårdspersonal har. Hur en tillsyn går till? Skillnader avseende ärendeslag (ex. lex Maria, enskilt klagomål och individärende)
10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanFöreläsning: Omvårdnad och säkerhet i sjuksköterskans dokumentation Föreläsare: Ewa Beving
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanFöreläsning: Stomivård Anna Grundh Bertilsson, Stomiterapeut
2019-09-09 mån08:00 – 09:45 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 MalDFöreläsning: Vårdmötet utifrån evidens
10:15 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 roseliFöreläsning: Mäns våld i nära relationer - ur ett vårdledarperspektiv
12:00 – 13:00 Ga334 weilucMFS-get started
14:00 – 15:00 Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I Ga334, Ga442 ediannIndividuell studenthandledning utifrån examinationsuppgiften för VFU 1
2019-09-10 tis08:30 – 12:00 Civilrätt Ga334 SaRoEkonomisk familjerätt
12:00 – 13:00 Ga334 weilucInspiration meeting studies abroad
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga334 andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid njurinsufficiens
2019-09-11 ons08:00 – 09:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 10:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaInstruktioner inför digital tentamen
10:00 – 12:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaFörskrivningsrätten i praktiken ? Eva-Karin och Fanny Djurström
13:00 – 16:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 benarm, hulevaFöreläsning- lagstiftning och förskrivning
16:00 – 17:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
2019-09-12 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga527, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-13 fre08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 SjMiFilmvisning mellan 8 och 10 och sedan Socialpsykologi - bearbetning.
2019-09-16 mån08:30 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga334, Ga527 EdEv, morvanSeminar: Hälsa o perspektiver på hälsa
12:00 – 13:00 Ga334 weilucMFS - Sucess with your application
13:00 – 16:00 Civilrätt Ga334 SaRoUtmätning, konkurs och skuldsanering.
2019-09-17 tis10:00 – 12:00 Civilrätt Ga334 SaRoAsylrättens grunder.
13:00 – 15:00 Civilrätt Ga334 SaRoBoenderätt
2019-09-18 ons08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Hc216 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminari group A-I. Theme 1 . Access to rooms for students to facilitate the production of poster work (without supervisors)
10-13 Campus arena posters exibition
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga334 EdEvWorkshop 3 Observation.
2019-09-19 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde B3053, Ga1031, Ga334, Ga528, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Study groups theme 2
2019-09-23 mån12:00 – 13:00 Ga334 weilucHow to apply/Exchanhe studies
2019-09-24 tis08:00 – 09:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334 hulevaGrupparbete och handledning. Jönköpingsstudenterna är i Jönköping
09:00 – 12:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334 huleva, MuBeSpecialistsjuksköterskans personcentrerade omvårdnad och vårdande förhållningssätt. Jönköpingsstudenterna är i Jönköping
12:00 – 13:00 Ga334 weiluc
13:00 – 17:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334, Ga340, Ga343, Ga344, Ga345 faljoh, huleva, MuBe, StYlLedarskap samt kvalité och säkerhet inom Omvårdnad. Jönköpingsstudenterna är i Jönköping
2019-09-25 ons09:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2.Seminar groups A, B, C, E and F
13:00 – 15:30 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2 Seminar groups D, G, H and I
2019-09-30 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 andcarKursintroduktion
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 andcarFöreläsning: Konsensusbegreppen och kärnkompetenserna
2019-10-01 tis10:00 – 12:00 Arbetsliv och organisation Ga334 enghelKursintroduktion
2019-10-02 ons10:00 – 18:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I Ga334 grejohPatientsäkerhet I

2019-10-03 tor10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334 ediann10-12 professor Pia Bulow föreläser
13-15 Professionsföreläsning; civil utredare socionom L Bekric
2019-10-04 fre08:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 odeperFöreläsning: Akutsjukvård
2019-10-07 mån08:00 – 09:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334, Ga340, Ga343, Ga344, Ga345 AndeAn, bjorma, gryann, MuBe, StYlArtikelgranskning- kvalitativ metod. Skövdegruppen är i Skövde, Jönköpingsgruppen är i Jönköping
13:00 – 17:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga334, Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505 bjorma, faljoh, gryann, huleva, MuBe, StYlSeminarium: Innehållsanalys
2019-10-08 tis08:00 – 10:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga334 ABirEmpowerment, advocacy
10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga334 ABirEthnicity and anti-discriminatory practice
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 ptrchrFöreläsning: Vård vid olika temaområden
15:00 – 17:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 ptrchrFöreläsning: Observation-bedömning- beslut
2019-10-09 ons09:00 – 12:00 Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn, Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn Ga334 bjorma, HuCaAtt leva med en funktionsnedsättning, Skövde gruppen i Skövde, Jönköpingsgruppen i Jönköping
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga334 andcarFöreläsning: Läkemedelshantering i slutenvården
2019-10-10 tor08:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 boragnFörhållningssätt ? föreläsning
OBS! föreläsningen startar 8.20!
2019-10-11 fre08:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 boragnFörhållningssätt ? föreläsning
OBS! Föreläsningen startar 8.20!
2019-10-14 mån08:01 – 11:45 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga334 erfbjo, peremeKursintroduktion
2019-10-15 tis13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334, Ga345 KarFanGenomgång examinationsuppgift Omvårdnadsplan, Etikuppgift och Tenta.
2019-10-16 ons08:00 – 10:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 JohDavBarnobservation - föreläsning
10:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 JohDavNeuropsykologi fördjupning - föreläsning
2019-10-17 tor08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 boragnHälsa, stress och kris ? föreläsning
OBS! föreläsningen startar 8.20
2019-10-18 fre07:00 - 24:00 Ga334Högskoleprovet
2019-10-19 lör00:00 - 24:00 Ga334Högskoleprovet
2019-10-20 sön00:00 - 24:00 Ga334Högskoleprovet
2019-10-21 mån00:00 - 13:00 Ga334Högskoleprovet
13:30 – 15:30 Arbetsliv och organisation Ga334 lindanSjuksköterskans pedagogiska och ledande funktion inför seminarier.
2019-10-22 tis10:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga334 gunveeVuxenåldrarna
13:00 – 16:00 Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn, Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn Ga334 faljoh, gryannPediatrik och Pediatrisk omvårnad vid långvarig ohälsa hos barn, seminarium, alla i Jönköping
2019-10-23 ons08:00 – 09:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga334 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga334 ABirSocial entrepreneurship Jeanette Rosen, Marlene Ockander
2019-10-24 tor12:00 – 13:00 Ga334 weiluc
2019-10-28 mån09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga334 morvanKOmmunikation och kropsspråk
13:00 – 15:00 Ortopedteknik, teori Ga334 mazoInformation och handledning om Journal Club
2019-11-04 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanKursintroduktion
12:00 – 14:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanKursintroduktion


Föreläsning/information/möjlighet att ställa frågor inför handledning av medstudent på POD dag på KTC. Kursansvarig/lärare: Anna Lindblad

Handledning i loggbok med förberedande frågor från studenterna angående innehåll/loggbok (individuell examinations uppgift) och betygskriterier.
2019-11-05 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 roseliFöreläsning: Sexualitet
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga334 KarFanFöreläsning: Kommunikation
2019-11-06 ons10:00 – 18:00 Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg Ga334 grejohCoaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

2019-11-07 tor08:00 – 16:00 Kvalitet, mätning och lärande Ga334 grejohKvalitet, mätning och lärande

2019-11-11 mån10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 andcarFöreläsning: Tema Kärnkompetenser.
12:00 – 13:00 Ga334 weilucUtlandsstudier - inspirationsmöte
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 odeperFöreläsning Katastrofmedicinska riktlinjer.
2019-11-12 tis10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Ga334 enghelArbetsmiljö
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 molsafFöreläsning: Tema Förbättringsarbete, ni ges handledning/stöd inför att genomföra ert personliga förbättringsarbete, tillfälle för frågor inför individuell inlämning och seminarier.
2019-11-13 ons10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanVad är IVO? Vilka patientsäkerhetsrisker finns i dagens hälso- och sjukvård. Det egenansvar som hälso- och sjukvårdspersonal har. Hur en tillsyn går till? Skillnader avseende ärendeslag (ex. lex Maria, enskilt klagomål och individärende)
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 lindanFöreläsning: Omvårdnad och säkerhet i sjuksköterskans dokumentation Föreläsare: Ewa Beving
2019-11-14 tor10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga334 borklaFöreläsning: Våldsbejakande extremism del 1. *Obligatoriskt
13:00 – 15:00 Arbetsliv och organisation Ga334 lindanFöresläsning: Sjuksköterskans pedagogiska och ledande funktion inför seminarier.
2019-11-15 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga334 morvanRedovisning Internationalisation at home
2019-11-18 mån10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 MalDFöreläsning: Vårdmötet utifrån evidens
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga334 roseliFöreläsning: Våld i nära relationer - ur ett vårdledarperspektiv.
2019-11-19 tis12:00 – 13:00 Ga334 weilucUtlandsstudier - inspirationsmötw2
2019-11-20 ons09:00 – 16:00 Ga334 ediannKonferens Barnkonventionen
2019-11-21 tor12:00 – 15:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Ga334 andancF: Kvalitetsarbete i den dagliga praktiken
2019-11-22 fre09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi Ga334 molsafTentamen
2019-11-25 mån09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Ga1028, Ga1031, Ga334, Ga930 ahohan, berkri, JaBr, StAgGrupphandledning 1
2019-11-27 ons10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga334, Ga506, Gd302, Gd310, Gd408, Gd410, Ge406 arooloSeminarium: Avvikande beteende
2019-12-02 mån10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga334 sivannCritical Social Work. Power Structures, social inequalities and exclusion
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga334 sivannWhat have we learned? Future of welfare states
2019-12-03 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga334 gtwiklotTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med smärta
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga334 JohAnnTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid sepsis
2019-12-05 tor10:00 – 12:00 Arbetsterapi i utveckling Ga334 sunevaEvaluation of Quality improvement.
12:00 – 13:00 Ga334 weilucHow to apply general meeting utlandsstudier
2019-12-09 mån10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga334 AndeAnKursintroduktion
13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga334 kaltorKursstart
2019-12-10 tis10:00 – 15:00 Grundläggande psykologi för socionomer Ga334 SjMiIntroduktion till kursen och ämnet psykologi
2019-12-11 ons10:00 – 18:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I Ga334 grejohPatientsäkerhet I

2019-12-12 tor13:00 – 15:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga334 AndeAnSeminar about Systems and Processes
2019-12-16 mån10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga334 HKarLecture - Child Abuse in an International Perspective
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga334 HKarSeminar ? Team Working and Collaborative Decision-Making in Crises: School Shooting
2019-12-17 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, examensarbete Ga334 ekmaimAnalysworkshop kvalitativ metod
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga334 HKarLecture ? Child and Adolescent Mental Health
2019-12-18 ons08:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga334 SaRoFöreläsning: Arbetstid, semester, arbetsmiljö
13:00 – 15:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga334 johmalFöreläsning: Ledarskapsteorier och ledarskap i socialt arbete
2019-12-19 tor09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga334 faljohSeminar Child abuse
2020-01-03 fre08:00 – 15:00 Grundläggande psykologi för socionomer Ga334 SjMi
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-08 ons10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga334 morvanIntroduktions föreläsning till gruppuppgift: Informationssökning och kritisk granskning
13:00 – 15:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga334 AndeAnChildren with developmental disabilities
2020-01-09 tor09:00 – 16:00 Psychology, basic course Ga334, Ga344, Ga345, Gd302, Gd306, Gd309, Gd310 gunveeSeminar: Social psychology
2020-01-10 fre08:00 – 12:00 Grundläggande psykologi för socionomer Ga334 SjMiSocialpsykologi föreläsning
2020-01-13 mån09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga334 gtwiklotSeminar pain management
13:00 – 16:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga334 kartheFollow-up seminar for those who missed any seminar
2020-01-14 tis10:00 – 18:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I Ga334 grejohPatientsäkerhet I

2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga334, Ga934, Gd309, Gd310 ABir, akenin, ediann, kaltorExamination och PPU
12:00 – 18:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga334 kaltorSlututvärdering och avslutningskaffe
2020-01-17 fre08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Ga334, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-22 ons10:00 – 18:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv Ga334 grejoh, HedBPaientens/brukarens och anhörigas perspektiv

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information