Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-08-25 - 2020-08-25Gb306 KJ-Aulan
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån08:00 – 12:15 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) OBS! Start kl 8:30 Kursintroduktion med OBLIGATORISKT Upprop! Kl 9:45 Föreläsning om Cellen. Kursansvarig carina.johansson@ju.se
13:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan WiAsKursstart kl. 13.00!! Kursansvarig: Åsa Wilsson (036-101284, asa.wilsson@ju.se)
// ca 13.30 Föreläsning: Allmän mikrobiologi
2019-08-27 tis08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan liafriKursintroduktion
13:00 – 14:45 Mathematical Statistics, Matematisk statistik Gb306 KJ-Aulan AbFrFöreläsning
2019-08-28 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lunddaLm-räkning , börjar 09:00
2019-08-29 tor08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan berkriVårdhygien
2019-08-30 fre12:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmTermer och begrepp.
2019-09-02 mån10:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) OBS! Start kl 10:30 Skelett och leder
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan liafriFöreläsning: Kvalitet och säkerhet i omvårdnaden - Introduktion till sjuksköterskans kärnkompetenser Campus Jönköping. OBS! Föreläsningen ges på Campus Värnamo den 3/9.
15:00 – 16:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan graannFöreläsning: Styrdokument; lagar och förskrifter på Campus Jönköping. OBS! Föreläsningen ges på Campus Värnamo den 3/9
2019-09-03 tis13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gb306 KJ-Aulan andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med diabetes
2019-09-04 ons08:00 – 10:00 Gb306 KJ-Aulan LOBi
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gb306 KJ-Aulan giomarTema Långvarig ohälsa samt Tema Existentiell Omvårdnad
Föreläsning
Introduktion till palliativ vård
2019-09-05 tor13:00 – 17:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Laboratoriemetodik, introduktionskurs, Oral hälsa, introduktion, Radiografi, introduktionskurs Gb306 KJ-Aulan berkri, SaRoRoger Sandberg. Lagar & Sekretess del 1
2019-09-06 fre08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) OBS! Start kl 8:15 Resurs v35. Nervsystem - cellnivå
2019-09-09 mån13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarm, RuLoFrågestund
2019-09-10 tis08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning: Vårdmiljö och vårdande förhållningssätt
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan ptrchrInformation Kliniskt Träningscentrum (KTC)
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan ptrchrFöreläsning: Basala Hygienrutiner
2019-09-11 ons10:00 – 11:45 Mathematical Statistics, Matematisk statistik Gb306 KJ-Aulan AbFrFöreläsning
13:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan lygfre(ANB) Resurs v36. Sensorik (slutar ca kl 16)
2019-09-13 fre08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan lygfre(ANB) OBS! Start kl 8:30 Motorik och muskelfysiologi
2019-09-16 mån08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan KaMa(ANB) OBS! Start kl 8:15 Resurs v37. Endokrina systemet
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan RuLohjärta-kärl
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan RuLohjärt-kärl
2019-09-17 tis08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan RuLoHjärta-kärl
2019-09-18 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan RuLohjärta-kärl. OBS! Vi börjar kl. 9
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16
2019-09-19 tor10:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtil10-12 Kursintroduktion
12-13 Seminarie 1 (Se bokning 12-13)
2019-09-20 fre08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Laboratoriemetodik, introduktionskurs, Oral hälsa, introduktion, Radiografi, introduktionskurs Gb306 KJ-Aulan astidaAllan Comstedt. Etik
OBS! Börjar kl 09:00
12:00 – 12:30 Gb306 KJ-Aulan lincha
13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar, lygfre(ANB) Dugga 1 + information om skriftlig/muntlig tentamen OBS! Momentet kommer att sluta senast kl 14
2019-09-23 mån13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16:00
2019-09-25 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilBörjar 09:00 Lungsjuk
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmLungfarmaka
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmLungfarmaka
2019-09-30 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaUpprop och kursintroduktion därefter Cellen
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan graannKursintroduktion
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan graannFöreläsning: Kommunikation
2019-10-01 tis10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Gb306 KJ-Aulan giomarLitteraturöversikt
12:00 – 13:00 Gb306 KJ-Aulan schhei
13:00 – 14:45 Diskret matematik Gb306 KJ-Aulan Aand, IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Diskret matematik Gb306 KJ-Aulan Aand, IvTjFöreläsning
2019-10-02 ons08:00 – 09:45 Diskret matematik Gb306 KJ-Aulan Aand, IvTjFöreläsning
10:00 – 13:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Gb306 KJ-Aulan BAndKvantitativ metod
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreSkelett och leder
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan graannGästföreläsning Anne-Maj Thorsson: Smaken av vatten ? en berättelse ur ett patientperspektiv.

2019-10-03 tor08:00 – 18:00 Gb306 KJ-Aulan larconSeminarie - Medicinteknik som huvudämne
2019-10-04 fre08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaNervcellen
2019-10-07 mån08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan roseliFöreläsning: Modiga män och känsliga kvinnor - vilken påverkan har språk, kultur, makt och genus på möten i vården?
10:00 – 13:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan graannInformation kring gruppuppgift inför seminarium 4: Filminspelning med utgångspunkt i SBAR
Filmvisning inför seminarium 1: Fjärilen i glaskupan
2019-10-08 tis08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaOBS! Start kl 8:30 Resurs v40. Sensorik
2019-10-10 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreMotorik, muskelfysiologi
2019-10-14 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaOBS! Start kl 8:15 Resurs v41. Endokrina systemet
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaDugga 1
2019-10-21 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreOBS! Start kl 8:15 Resurs v42. Respiration
2019-10-24 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaNjurar
2019-10-28 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarOBS! Start kl 9:00 Cellmetabolism och homeostas
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaResurs/Frågestund, dugga 2
2019-11-04 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilEndokrina, från 09:00
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaVätske/syra/bas-balansen
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaVätske/syra/bas-balansen, slutar 16:00
2019-11-05 tis08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2019-11-06 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmBörjar 09:00. Endokrina farmaka
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaVätskebalansen
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaVätskebalansen, slutar 16:00
2019-11-07 tor08:00 – 13:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan JohDavNeuropsykologi, föreläsning + bearbetning
2019-11-08 fre08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2019-11-11 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmTumörsjukdomar
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilNjure
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilNjure
2019-11-12 tis10:00 – 12:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan johmalPersonlighetspsykologi, föreläsning
2019-11-13 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfre09:00. Stroke
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaBlodsjuk.
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaBlodsjuk. slutar 16:00
2019-11-14 tor10:00 – 12:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan mantimMotivation och känslor, föreläsning
2019-11-18 mån10:00 – 13:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan JohDavUtvecklingspsykologi, föreläsning
2019-11-19 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Gb306 KJ-Aulan OhKlBildanalys
2019-11-21 tor09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Gb306 KJ-Aulan SMikG2Skolforskning
12:00 – 15:00 Business Statistics 2, Business Statistics 2 Gb306 KJ-Aulan durtonLecture 6
2019-11-22 fre10:00 – 13:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan gunveeKris, föreläsning
2019-11-26 tis13:00 – 15:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan gunveeSocialpsykologi, föreläsning
2019-12-03 tis10:00 – 11:45 BIM 1 Modelling and Presentation Gb306 KJ-Aulan AsGo
2019-12-04 ons10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning Hud
13:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning Nutrition
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Vetenskaplig grundkurs Gb306 KJ-Aulan lundda
2019-12-17 tis13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreOrtopedi samt reumatologi
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreortopedi samt reumatologi
2019-12-20 fre09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarm, lygfre, oudbilkl:9:00 - 10:30 - patientfall i sjukdomaslära och farmakoterapi del II

kl: 11:00 -12:00 - frågestund inför tentamen
2020-01-07 tis10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Gb306 KJ-Aulan SaRoKollektiv arbetsrätt
2020-01-13 mån08:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-15 ons08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-17 fre08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-20 mån13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-01-21 tis08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-01-22 ons13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-01-23 tor08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-01-24 fre13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-03-30 mån13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-03-31 tis08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-04-01 ons13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-04-02 tor08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-04-03 fre13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-08-17 mån08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-18 tis08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-19 ons08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-20 tor08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-21 fre08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-24 mån13:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
2020-08-25 tis08:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan lundanFörhandsbokning
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information