Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-08-25 - 2020-08-25Gc310
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån11:00 – 12:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc310, Gc311 bjorma, StYlIgångsättning på projektplaner
13:00 – 15:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc310, Gc311 bjorma, StYlIgångsättning på projektplaner
2019-08-27 tis08:30 – 12:00 Civilrätt Gc310 SaRoIntroduktion till juridik.
13:00 – 15:00 Civilrätt Gc310 SaRoInformation om fältuppgiften.
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Gc310 roseliFöreläsning: Sexualitet.
2019-08-28 ons08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Gc310 KarFanFöreläsning: Omvårdnadsprocessen
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Gc310 KarFanFöreläsning: Sårvård. Föreläsare Malin Munter
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Gc310 KarFanFöreläsning: Etik
2019-08-29 tor10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Gc310, Gd310 sivannSeminarium: Vetenskapsteori. Obligatoriskt.
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Gc310 BStaFöreläsning: Forskningsetik. Mycket viktigt moment inför kommande uppsats!!
2019-08-30 fre10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt Kvalitativ gr 1 sal:Gc310; Kvantitativ gr 2 Sal: Gc311
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt Kvalitativ gr 2 sal Gc310; Kvantitativ gr 1 Sal Gc311.
2019-09-02 mån10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga442, Ga721, Gc310, Gc311 abeann, liafri, odeper, ptrchrSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag?
Grupp 1-4 Ga721 Frida
Grupp 5-8 Ga442 Kicki
Grupp 9-12 Gc310 Anna. A
Grupp 13-16 GC311 Per
13:00 – 16:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Gc310 kartheThe nursing process and Follow-up from the course intro
2019-09-03 tis10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310 johmalPsykologiska perspektiv och personlighetspsykologi - föreläsning
2019-09-04 ons13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307, Hc216, Hc217 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-05 tor10:00 – 12:00 Hälsokommunikation Gc310 olojenFöreläsning och samtalsövningar: Förändringsinriktade kommunikationsmodeller lärare Jenny Olofsson.
13:00 – 17:00 Hälsokommunikation Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gd309, Gd310 olojenFöreläsning och samtalsövningar: Förändringsinriktade kommunikationsmodeller Obligatoriska övningar! Jenny Olofsson. Samling i Gc310
2019-09-06 fre10:00 – 13:00 Hälsokommunikation Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gd309, Gd310 olojenFöreläsning och samtalsövningar: Samtal med barn och föräldrar. Obligatorisk övning.
Samling i Gc310
2019-09-09 mån08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc310 BuPiSeminarierum: Det institutionella samtalets elementära form och struktur och Gräsrotsbyråkratier som det professionella samtalets kontext
2019-09-10 tis08:00 – 10:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310, Gc311 SjMiMotivation och känslor - bearbetning
10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310 SjMiSocialpsykologi - föreläsning
2019-09-11 ons08:00 – 10:00 Civilrätt Gc310 SaRoMänskliga rättigheter
10:00 – 12:00 Civilrätt Gc310 SaRoDiskrimineringslagen
13:00 – 17:00 Hälsokommunikation Gc310 ekmaimFöreläsning/ gruppdiskussioner: Betydelsen av genus vid hälsokommunikativa möten Föreläsning/ gruppdiskussioner: Kultur, etnicitet och kommunikativa möten Föreläsning/ gruppdiskussioner: Normalitet och normkritiska möten
2019-09-12 tor09:00 – 13:00 Gc310 parjanHandledning 1
13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga527, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-13 fre08:00 – 15:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Gc310 kartheSeminar Empowerment and Social Support. Group 1: 8-10 am, group 2 : 10 am-12 group 3: 1-3 pm.
2019-09-17 tis10:00 – 13:00 Hälsokommunikation Gc310 ekmaim, olojen10-12Föreläsning/gruppdiskussioner: Professionsetik och förhållningsätt lärare Jenny O Examinationsuppgift/ individuell hemtentamen delas ut ca 12. och 12.30 är det tid för frågor rörande hemtentan.
2019-09-18 ons08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Hc216 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminari group A-I. Theme 1 . Access to rooms for students to facilitate the production of poster work (without supervisors)
10-13 Campus arena posters exibition
13:00 – 16:00 Orthotic Management and Biomechanics I Gc310 FoNeCase methodology; Outcome measures and evidence for early AFO intervention post stroke
2019-09-19 tor12:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 JohAnn, KarFan, roseli, strtilTräff seminariegrupp och seminariegruppsledare
13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde B3053, Ga1031, Ga334, Ga528, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Study groups theme 2
2019-09-24 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc310 gtwiklotTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med smärta .
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc310 JohAnnTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid sepsis
15:00 – 17:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Ga528, Ga930, Gc310, Gd310, Ge406, Ge408b sivannSeminarium, Praktisk övning Kvalitativa intervjuer Obligatoriskt
2019-09-25 ons09:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2.Seminar groups A, B, C, E and F
13:00 – 15:30 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2 Seminar groups D, G, H and I
2019-09-26 tor09:00 – 17:00 Conducting Research with and about Children Gc310, Gd310 bjormaGroup work: Analyzing interviews
2019-09-30 mån08:30 – 12:00 Nursing Science, Global Health Gc310 kartheCourse introduction. Bring your laptops to class. Write personal letters.
2019-10-01 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310 andcarFöreläsning: Reflektionsprocessen
2019-10-02 ons10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310 JohDavUtvecklingspsykologi
2019-10-03 tor10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310 JohDavUtvecklingspsykologi
13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 2
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-07 mån08:00 – 10:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310 gtwiklotFöreläsning: Smärta
10:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310 faljohFöreläsning: Barns behov
13:00 – 16:00 Gc310 roseliElizabeth Rosells projektplanshandledning 1.
2019-10-08 tis10:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310 boragnKlinisk utvecklingspsykologi ? Föreläsning
2019-10-09 ons09:00 – 10:00 Conducting Research with and about Children Gc310 peremeDifferent examples of researching children
10:30 – 12:00 Conducting Research with and about Children Gc310 BerKDifferent examples of researching children, Karin Bertills
13:00 – 14:30 Conducting Research with and about Children Gc310 AndeAnDifferent examples of researching children
2019-10-10 tor10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Gc310 enghelArbetsgruppen
13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 3
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-11 fre09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc310, Gc311 EdEv, morvanModels revisited - ALC about CMOP-E, MoHO and ValMO
2019-10-22 tis09:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Gc310 karthe, parjanIntroduction to the clinical placement. Laws and acts. Intro to examination assignment.
2019-10-23 ons09:00 – 12:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga442, Gc310 benarm, hulevaObligatoriskt seminarium, examination lagstiftning och förskrivning
Digital tentamen kl 14 00 - 17 00

2019-10-24 tor12:00 – 13:30 Gc310 lindanMöte SACO
2019-10-25 fre09:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Gc310 karthe, parjanIntroduction to reflection. Teaching session.
2019-10-29 tis08:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310, Gc311 skomiaLärandeplansseminarium
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310 andcarFöreläsning: Patientberättelse
2019-10-30 ons08:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310 mouhalEtikseminarium
2019-10-31 tor08:30 – 11:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc310 morvanSeminar kommunikation
2019-11-04 mån10:00 – 13:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc310 gunveeKursintroduktion och Sociologins grunder
14:00 – 16:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc310 borklaFöreläsning: Durkheim och funktionalismens idétradition
2019-11-05 tis08:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Gc310 kaltorIntroduktion till kursen samt föreläsning om barnavårdens insatser
2019-11-06 ons10:00 – 18:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I Gc310 grejohPatientsäkerhet I
2019-11-07 tor09:00 – 12:00 Socialrätt Gc310 ediann, nymrosÄldreområdet, socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc310 enghelWelfare state or not
2019-11-08 fre09:00 – 11:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Gc310 lindanCASE seminarium. Jönköpingsgruppen.
2019-11-12 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Gc310F: Uppföljning, utveckling och förbättring av kvalitet i socialtjänsten, är det någon vits med det??
13:00 – 15:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Gc310Workshop: Brukarmedverkan i utvärdering
2019-11-13 ons10:00 – 12:00 Psychology, basic course Gc310 johmalLecture: Personality theories.
13:00 – 15:00 Socialrätt Gc310 ediannEnsamkommande barns rätt Doktorand Elin Ekström
2019-11-14 tor09:30 – 16:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Gc310, Gc311 JohAnn, KarFan, roseli, strtil09.45-11.45 Seminarie 4
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 5
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-19 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Gc310F: Kommunalt exempel på övergripande utvärderings- och kvalitetsarbete
2019-11-20 ons10:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc310 sivannGender seminar
2019-11-21 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 6
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga340, Ga721, Gc310, Gc311 bjorma, faljoh, gryann, HuCa, huleva, StYlSeminarium Hälsopedagogik
13:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 faljoh, HuCa, huleva, StYl
Vaccinationsseminarium
2019-11-26 tis10:00 – 14:00 Socialrätt Gc310 ediann10-12 Våld i nära relation, N Åkerlund
13-14 uppföljning av P Bulow ang LPT
2019-11-27 ons09:30 – 15:00 Socialrätt Gc310 ediann09.30-12 Lagen om unga lagöverträdare, åklagare Linda Schön
13-15 Lex Sarah
2019-11-28 tor08:00 – 17:00 Gc310 liafri
2019-11-29 fre10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc310 tjahanTema psykisk ohälsa
Reflektionseminarium
Studiegrupp 1, 3, 6, 8 och 10.
13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc310 tjahanTema psykisk ohälsa
Reflektionseminarium
Studiegrupp 2, 4, 5, 7 och 9.
2019-12-02 mån08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 molsafSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag. Grupp 9-16
2019-12-03 tis08:30 – 12:00 Nursing Science, Global Health Gc310 GBInExamination seminar. Assignment.
2019-12-04 ons08:00 – 13:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum, Ga344, Ga345, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavFöreläsning Neuropsykologi + bearbetning.
2019-12-05 tor08:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc310 morvanSeminarium AT o vetenskapsteoretiske synssätt
2019-12-09 mån10:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Gc310 kartheCourse introduction
13:00 – 15:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Gc310 faljohChild and adolescent mental health
2019-12-10 tis10:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Gc310 AndeAnUN Convention about childrens right?s. Children and parents in hospital, EACH & Children with disabilities? rights.
14:00 – 16:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga503, Ga504, Ga505, Gc310, Gd310, Gd410, Ge406 gunveeSeminarium: Social interaktion och vardagssamspel samt funktionshinder
2019-12-11 ons10:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeannSeminarium 4 - Redovisning av Forskningsetiskt perspektiv. Grupp 7-11.
11:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeannSeminarium 4 - Redovisning av Forskningsetiskt perspektiv. Grupp 1-6.
13:00 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeannSeminarium 4 - Redovisning av Forskningsetiskt perspektiv. Grupp 12-16.
2019-12-12 tor09:00 – 12:00 Psychology, basic course Gc310 boragnLecture: Health psychology and crises
13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga344, Ga345, Ga528, Ga930, Gc310, Gd309, Gd310, Ge408b gunveeBearbetande seminarium motivation och emotioner
2019-12-13 fre08:00 – 19:00 Gc310, Gc311 jarannLokalerna är stängda för renovering.
2019-12-16 mån08:00 - 24:00 Gc310, Gc311 jarannBokad för renovering v.51
2019-12-17 tis00:00 - 24:00 Gc310, Gc311 jarannBokad för renovering v.51
2019-12-18 ons00:00 - 24:00 Gc310, Gc311 jarannBokad för renovering v.51
2019-12-19 tor00:00 - 24:00 Gc310, Gc311 jarannBokad för renovering v.51
2019-12-20 fre00:00 - 17:00 Gc310, Gc311 jarannBokad för renovering v.51
2020-01-02 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-03 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-08 ons08:00 – 17:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gc310 erfbjo, ptrchrSeminarium Gruppuppgift: Omvårdnadsprocessen ? Att skriva vårdplan. Opponentskap och försvar. Gruppindelning enligt särskilt schema. Eksjö-gruppen kommer att vara på Campus Eksjö.
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-14 tis10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga721, Gc310, Gc311 abeann, andcar, odeper, ptrchrSeminarium 6: Synen på min kommande yrkesroll.
Grupp 1-4 Ga721 (Frida)
Grupp 5-8 Ga334 (Kicki)
Grupp 9-12 Ga934 (Anna A)
Grupp 13-16 (Per) Campus Värnamo.
13:00 – 16:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc310 abeann
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Gc310, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Psykologi för sjuksköterskor Gc310 gunveeExaminationsseminarium hälso- och krispsykologi
2020-01-17 fre08:00 – 17:00 Psykologi för sjuksköterskor Gc310 gunveeExaminationsseminarium hälso- och krispsykologi
2020-03-19 tor08:00 – 16:00 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd Gc310, Gc311, Gd307 arekri, grejohInformationens roll i förbättringsarbete, hälsa och välfärd.
3,7 hp HIRS20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information