Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-08-25 - 2020-08-25Gc311
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån09:00 – 11:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc311 bjorma, gryann, HuCa, StYlKursintroduktion
11:00 – 12:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc310, Gc311 bjorma, StYlIgångsättning på projektplaner
13:00 – 15:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc310, Gc311 bjorma, StYlIgångsättning på projektplaner
2019-08-27 tis10:00 – 12:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Gc311 kartheCourse introduction
13:00 – 15:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Gc311 MaJaPrevention and promotion in cardiovascular nursing
2019-08-28 ons10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Gc311 johmalFöreläsning: Kulturens betydelse i professionella samtal. Föreläsning: Kritiska och reflexiva möten.
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc311, Gd309, Gd310, Ge406, Ge408b johmalSeminarierum: Kritisk reflektion över professionellt möte. Obligatoriskt moment
2019-08-29 tor10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Gc311 boragnFöreläsning: samtalsmetoder 1 (teori och tillämpning)
13:00 – 16:00 Samtal i socialt arbete Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc311, Gd309, Gd310, Ge406, Ge408b boragnFöreläsning: samtalsmetoder 2 (teori och tillämpning) obligatoriska moment.
2019-08-30 fre10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt Kvalitativ gr 1 sal:Gc310; Kvantitativ gr 2 Sal: Gc311
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt Kvalitativ gr 2 sal Gc310; Kvantitativ gr 1 Sal Gc311.
2019-09-02 mån10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga442, Ga721, Gc310, Gc311 abeann, liafri, odeper, ptrchrSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag?
Grupp 1-4 Ga721 Frida
Grupp 5-8 Ga442 Kicki
Grupp 9-12 Gc310 Anna. A
Grupp 13-16 GC311 Per
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311 johmalFöreläsning: Lösningsfokuserade samtal med individer och familj.
2019-09-03 tis08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311 boragnFöreläsning: Samtalsmetoder (teori och tillämpning)
OBS! vi börjar 8.15 med föreläsningen
2019-09-04 ons13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307, Hc216, Hc217 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-05 tor08:00 – 10:00 Samtal i socialt arbete Gc311 boragnFöreläsning: samtalsmetoder (teori och tillämpning)
OBS! föreläsningen börjar 8.15
10:00 – 12:00 Research Strategies and Design Problems Gc311 gtalmleValidity in quantitative research
2019-09-06 fre08:00 – 10:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc311 johmalPersonlighetspsykologi - bearbetning
10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc311 SjMiMotivation och känslor - föreläsning
2019-09-09 mån08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 tjahanTema Psykisk ohälsa
Föreläsning fortsättning
Psykiatrisk patologi Omvårdnad vid psykisk ohälsa liv
10:00 – 12:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Gc311 MalDarrhythmias
12:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721, Gc311 abeann, liafri, ptrchrSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp.
Grupp 1-4 Ga721 (Frida)
Grupp 5-8 Ga528 (Kicki)
Grupp 9-12 Gc311 (Anna. A)
2019-09-10 tis08:00 – 10:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Gc310, Gc311 SjMiMotivation och känslor - bearbetning
10:00 – 11:30 Orthotic Management and Biomechanics I Gc311 berricAFO prescription in Diabetes
2019-09-11 ons09:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442, Gc3119-10 info om PPU och terminsreflektion
10-12 Kommunikation, övningar. Jenny Olofsson och Anneli Edin
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga503, Ga504, Gc311, Gd309, Gd310 johmalFöreläsning: tolkande samtal (teori och tillämpning). Obligatoriskt moment.
2019-09-12 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga527, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-13 fre13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 strtilTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
När kunskapen blev central
Studiegrupp 1-6
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
2019-09-17 tis08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311 boragnOBS! detta är salen vi ska vara i
2019-09-18 ons08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Hc216 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminari group A-I. Theme 1 . Access to rooms for students to facilitate the production of poster work (without supervisors)
10-13 Campus arena posters exibition
10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 6-10
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 1-5
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
2019-09-19 tor12:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 JohAnn, KarFan, roseli, strtilTräff seminariegrupp och seminariegruppsledare
13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde B3053, Ga1031, Ga334, Ga528, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Study groups theme 2
2019-09-20 fre08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311 boragn
2019-09-23 mån08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311, Gd309 boragnExaminationsseminarium/inspelning 2
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hälsokommunikation Gc311 ekmaimExaminationsseminarium: Gruppindelning återfinns på PingPong
2019-09-25 ons09:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2.Seminar groups A, B, C, E and F
13:00 – 15:30 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2 Seminar groups D, G, H and I
2019-09-30 mån10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirCourse introduction
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirSvenskt samhällsarbete (lecture in swedish)
2019-10-02 ons08:00 – 10:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirIntroduction community work (Ghana,Sverige)
10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirPrevention
2019-10-03 tor10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirProjects
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirSocial development,
2019-10-07 mån09:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirGender/feminist/community work
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Gc311 ABirWorkshop gender, social development
2019-10-08 tis13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga528, Gc311, Ge406, Ge408b boragnKlinisk utvecklingspsykologi ? Bearbetning
2019-10-09 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 1: Fjärilen i glaskupan.
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Loke, Campus Eksjö
2019-10-10 tor08:30 – 12:00 Förvaltningsrätt Gc311 SaRoVerkställighet och besvär
2019-10-11 fre09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc310, Gc311 EdEv, morvanModels revisited - ALC about CMOP-E, MoHO and ValMO
2019-10-14 mån08:30 – 11:00 Gc311 boragn
2019-10-15 tis08:00 – 15:30 Arbetsliv och organisation Gc311 enghelSeminarium: Organisatorisk och social arbetsmiljö
2019-10-16 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, skomiaSeminarium 2: Egen förförståelse, att vara närvarande, visa empati och gott bemötande (gruppredovisning studieuppgit 3-5)
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C OBS se schema 21 oktober
Sem.gr. D: Ga 311


2019-10-17 tor10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Gc311 ediannSocialt arbete en grundbok , kap 8 Juridik i socialt arbete
13:00 – 16:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442, Gc311 ABir, ediannRedovisning av fältuppgift (kommunuppgiften) Halvklass
2019-10-21 mån13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gc311 karchaOBS endast Sem. gr C: Seminarium 2: Egen förförståelse, att vara närvarande, visa empati och gott bemötande (gruppredovisning studieuppgift 3-5)
2019-10-22 tis08:30 – 15:00 Förvaltningsrätt Gc311 SaRoSeminarium förvaltningsrätt
2019-10-23 ons10:00 – 17:00 Pediatrisk omvårdnad, Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Gc311 bjormaBarnet och döden, Etik i barnsjukvården. För er som har sen VFU
2019-10-24 tor10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Gc311 JoA, ostwalSeminar: Aktivitet i preventivt och halsöframjande åtgärd
2019-10-25 fre10:00 – 15:00 Research Strategies and Design Problems Gc311 GMatFinal seminar
2019-10-28 mån10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 3: Smaken av vatten + Seminarium 4: Redovisning SBAR-film
Sem.gr. A Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem. gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Loke Campus Eksjö
2019-10-29 tis08:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Gc310, Gc311 skomiaLärandeplansseminarium
2019-11-04 mån10:00 – 13:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Gc311 CBUlKursintroduktion: kursens struktur, upplägg och uppgifter.
F: Lärande utvärdering- och följeforskning.
2019-11-05 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirIntroduction
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirWelfare state theories
2019-11-06 ons10:00 – 12:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Gc311 johmalDelaktighet och bemötande
13:00 – 16:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirStat region och kommun Gästföreläsare Martin Sinclair
(In swedish)
2019-11-07 tor10:00 – 13:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Gc311 boragnPsykisk ohälsa
13:00 – 16:00 Socialrätt Gc311 ediannSocialtjänstlagen och LVM
Jeanette Öhrlund
2019-11-08 fre08:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Gc311 boragnFöreläsning om MI, samt föreläsning om KBT
2019-11-11 mån13:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Gc311 johmalSocialpedagogik i socialt arbete
2019-11-12 tis09:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirPoverty + workshop
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirPresentation, international students
2019-11-13 ons08:00 – 12:00 Socialrätt Gc311 ediannLSS lagstiftningen Lena Olsson
13:00 – 16:00 Arbetsliv och organisation Gc311 enghelArbetsgruppen
2019-11-14 tor09:30 – 16:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Gc310, Gc311 JohAnn, KarFan, roseli, strtil09.45-11.45 Seminarie 4
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 5
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-18 mån10:00 – 13:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 berdisFöreläsning: Makrosociologi: sociala strukturer, makt och ojämlikhet
14:00 – 16:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 berdisSeminarium: Klass och ojämlikhet
2019-11-19 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 sivannSwedish elder care: history, organization and future challenges
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 bulperSocial policy and mental health
2019-11-20 ons10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 berdisFöreläsning: Livslopp och familjen
13:00 – 17:00 Arbetsliv och organisation Gc311 lindanSeminarium Jönköpingsstudenter: Sjuksköterskans pedagogiska och ledande funktion.
2019-11-21 tor09:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 sivannFöreläsning: Livsloppsperspektiv: Ålder, generation och livsloppsnormer utifrån äldre hbtq-personers livsberättelser.
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga340, Ga721, Gc310, Gc311 bjorma, faljoh, gryann, HuCa, huleva, StYlSeminarium Hälsopedagogik
13:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Gc310, Gc311, Gd309, Gd310 faljoh, HuCa, huleva, StYl
Vaccinationsseminarium
2019-11-26 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 berdisMigration and social policy
2019-11-27 ons10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 sivannDemography. workshop
13:00 – 16:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABir, sivannLiving outside the welfare state
2019-11-28 tor13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Gc311 ABirPrivatization
2019-12-02 mån08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gc311 abeannSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag. Grupp 1-8.
2019-12-03 tis09:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 sivannFöreläsning: Intersektionalitet: genus/sexualitet.
2019-12-04 ons08:00 – 13:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum, Ga344, Ga345, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavFöreläsning Neuropsykologi + bearbetning.
2019-12-09 mån10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Gc311 HKarLecture - Introductory Lecture - Crisis Leadership and Management
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Gc311 HKarLecture - Helping People in Crisis, Psychological Resilience and Psychological First Aid
2019-12-10 tis10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Gc311 HKarFöreläsning: Förändring och lärande i organisationer
13:00 – 15:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Gc311 faljohChild abuse and neglect
2019-12-11 ons10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Gc311 CBUlFöreläsning: Motivationsteorier
2019-12-12 tor10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Gc311 enghelLecture ? Death and Mourning in Papua New Guinea
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Gc311 enghelSeminar - Seminar on sorrow in Papua New Guinea
2019-12-13 fre08:00 – 19:00 Gc310, Gc311 jarannLokalerna är stängda för renovering.
2019-12-17 tis08:00 – 15:00 Grundläggande psykologi för socionomer Gc311 SjMi
2019-12-18 ons10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Gc311 kaltorHandledning i grupp
2020-01-02 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-03 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-08 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 tjahanTema Psykisk ohälsa
Seminarium
Skriftlig gruppuppgift
Studiegrupp 1, 2, 3, 9 och 10
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Gc311 tjahanTema Psykisk ohälsa
Seminarium
Skriftlig gruppuppgift
Studiegrupp 4, 5, 6, 7 och 8
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-14 tis10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga721, Gc310, Gc311 abeann, andcar, odeper, ptrchrSeminarium 6: Synen på min kommande yrkesroll.
Grupp 1-4 Ga721 (Frida)
Grupp 5-8 Ga334 (Kicki)
Grupp 9-12 Ga934 (Anna A)
Grupp 13-16 (Per) Campus Värnamo.
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Gc311 arooloGruppredovisning, fältstudie gr.3
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Gc310, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Ga442, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-17 fre08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Ga334, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-03-19 tor08:00 – 16:00 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd Gc310, Gc311, Gd307 arekri, grejohInformationens roll i förbättringsarbete, hälsa och välfärd.
3,7 hp HIRS20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information