Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga442
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-18 ons08:00 - 24:00 Ga442 AhTh, enghelKonferens FSSOC och professorsmöte
2019-09-19 tor00:00 - 24:00 Ga442 AhTh, enghelKonferens FSSOC och professorsmöte
2019-09-20 fre00:00 - 17:00 Ga442 AhTh, enghelKonferens FSSOC och professorsmöte
2019-09-23 mån08:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442 ekmaim, gunvee8.00-8.45 Förläsning Kvalitativa metoder och induktiva prosesse Föreläsning: Insamling av dokument Föreläsning: Diskursanalys börjar 9.00
2019-09-24 tis10:00 – 12:00 Social Work, Participation and Inclusion Ga442 HKarLecture: Social citizenship
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442 sivannFöreläsning: Kvalitativa intervjuer, individuella och i grupp
15:00 – 17:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Ga528, Ga930, Gc310, Gd310, Ge406, Ge408b sivannSeminarium, Praktisk övning Kvalitativa intervjuer Obligatoriskt
2019-09-25 ons09:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2.Seminar groups A, B, C, E and F
13:00 – 15:30 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2 Seminar groups D, G, H and I
2019-09-26 tor08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga442, Gd309 boragnExaminationsseminarium/inspelning 2
2019-09-30 mån08:00 – 10:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442 ekmaimFöreläsning: Tematisk analys/innehålls analys
10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442 BuPiFöreläsning: Narrativ analys
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Gd309, Gd310 ekmaimWorkshop kvalitativ analys samling i Ga442.
2019-10-01 tis10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ABir, ediann10-12 Socialt arbete en grundbok, introduktion. 13-15 Introduktion av delkurs 2
2019-10-03 tor08:00 – 10:00 Arbetsliv och organisation Ga442 enghelArbetets innehåll och organisering
2019-10-04 fre10:00 – 13:00 Förvaltningsrätt Ga442 SaRoKommunalrätt
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga442 ostwalSeminar: MOHO in relation to case I+II
2019-10-07 mån08:00 – 09:30 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga442 morvanIntroduction to goals and content for the examination of the theory course and how to use scientific literature
10:00 – 12:00 Research Strategies and Design Problems Ga442 GMatQuasi- and experimental designs
2019-10-08 tis08:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannStatens institutionsstyrelse (SiS) presenterar sig
HELDAG på Stigby (Visingsö)
Detaljer om programmet kommer senare.
2019-10-09 ons08:30 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga442 morvanOccupational balance II
10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannPresentation av forskning inom området socialt arbete. Professionsföreläsning
2019-10-10 tor10:00 – 17:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann, SjMi10-12 Makt i socialt arbete. 13-15.15 professionsföreläsning. Resurstid 15.15-17.00 arbgruppens psyk.
2019-10-14 mån09:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga442 kartheHealth care system in Tanzania. Lecture with teachers from Tanzania
13:00 – 15:00 Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga442 sivannVetenskapligt skrivande (for Swedish students)
2019-10-15 tis10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannProfessionsföreläsning.
2019-10-16 ons10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann10-12 professionsföreläsning. 13-15 socionom, ?med bredden som spets?.
2019-10-17 tor13:00 – 16:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442, Gc311 ABir, ediannRedovisning av fältuppgift (kommunuppgiften) Halvklass
2019-10-22 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann, sivann10-12 sociologiska teorier, Anna Siverskog
13:00 – 16:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ABir13-17 socialt arbete på samhällsnivå
2019-10-23 ons09:00 – 12:00 Farmakologi och lagstiftning, Farmakologi och lagstiftning Ga442, Gc310 benarm, hulevaObligatoriskt seminarium, examination lagstiftning och förskrivning
Digital tentamen kl 14 00 - 17 00

13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann, sivannAnna Siverskog presenterar sin forskning
2019-10-24 tor10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannBarn och ungdomshälsan Nässjö. Susanne Fornander
2019-10-25 fre08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga442, Ga934 johmal, SjMiFältuppgift - redovisning/examination
2019-10-28 mån08:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga442 JohDavBarnobservation - seminarium
2019-10-29 tis13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga442 morvanIntentional relationship Model- Att kommunikere terapeutisk
2019-11-04 mån09:00 – 12:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga442 HenrKursintroduktion, distanskurs. Delta på campus eller via zoom i realtid:
https://ju-se.zoom.us/j/331725385
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 gtwiklotFöreläsning: Smärta
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanFöreläsning: Omvårdnadsprocessen
2019-11-05 tis08:00 – 12:00 Socialt arbete, examensarbete Ga442 ekmaimKursintroduktion
Föreläsning: Uppsatsprojektet
Genomgång av uppsatsmall
13:00 – 15:00 Psychology, basic course Ga442 SjMiLecture: An introduction to Psychology
15:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanFöreläsning: Etik
2019-11-06 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanFöreläsning: Sårvård. Föreläsare Malin Munter
2019-11-07 tor09:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga442 sivannAtt söka litteratur, att förstå akademiska litteratur, intervjuer + Erik Åkesson
13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 JohAnn?Räknestuga? Läkemedelsberäkning
2019-11-08 fre08:00 – 12:00 Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom Ga442 patlen, StMaCase-seminarium. Obligatoriskt.
2019-11-11 mån09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanInformation VFU och dess uppgifter
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanFöreläsning: Stomivård. Anna Grundh Bertilsson, Stomiterapeut
13:30 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanFöreläsning; Stroke- Afasi. Karin Zätterman
2019-11-12 tis09:00 – 14:00 Socialrätt Ga442 ediann, SaRoAsyl- och migrationsrätt Lex Maria och HSL
14:00 – 15:30 Socialrätt Ga442 SaRoInformation från JP SOCIALNET.
2019-11-13 ons08:00 – 22:00 Ga442 AhTh20-årsjubiléum Avdelningen för socialt arbete. Öppet hus, föreläsningar, mm.
2019-11-14 tor09:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga442 GBInSeminar with reflections about your clinical placements.
13:00 – 16:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 bulperPsykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd och återhämtning (extern föreläsare)
2019-11-15 fre08:00 – 12:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 ABirRus, bruk, missbruk och beroende
13:00 – 17:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 ABirBeroende, ungdomar och genus
2019-11-18 mån10:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 monbodNarkotika, preparat, prevalens och behandling
2019-11-19 tis10:00 – 13:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 JohDavSocialt arbete och NPF
2019-11-20 ons10:00 – 12:00 Psychology, basic course Ga442 mantimLecture: Motivation and emotions
13:00 – 16:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 akeninBarn som möter våld
2019-11-21 tor10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 boragn, graann, ThiFreIPL. Follow up seminar Theme 1
2019-11-22 fre10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 berric, boragn, jontheIPL. Follow up seminar Theme2
2019-11-25 mån08:00 – 15:00 Arbetsliv och organisation Ga442 enghelSeminarium: Organisatorisk och social arbetsmiljö
2019-11-26 tis13:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 kajdiaSkolsocialt arbete (extern föreläsare)
2019-11-27 ons10:00 – 13:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 kajdiaFamiljebehandlande arbete och common factors
13:00 – 16:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Ga442 AhThHandledning av individuell examinationsuppgift (helklass)
2019-11-28 tor13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga442 borklaFöreläsning: Organisationer och sociala nätverk
2019-12-02 mån08:30 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga442 kartheNursing ethics. Teaching session. Assignment.
13:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 kaltorIntroduktion till rapportskrivande
2019-12-03 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, examensarbete Ga442 ekmaimAnalysworkshop kvalitativ metod
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Gd306, Gd410, Ge406 sivannSeminarium: Intersektionalitet genus/sexualitet
2019-12-05 tor13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga442 gunveeFöreläsning: Funktionshinder, hälsa och sjukdom i ett socialt perspektiv
2019-12-09 mån12:00 – 13:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga442 enghelKursintroduktion
13:00 – 15:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga442 enghelFöreläsning: Organisationsteorier
2019-12-10 tis08:00 – 15:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 ediann, olslenIntroduktion
Myndighetsutövning
2019-12-11 ons10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga442 HKarLecture ? Suicide Prevention Services in Stockholm and Jönköping
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga442 HKarSeminar ? Crisis Support Groups, Defusing and Traumatic Stress Debriefing
2019-12-12 tor08:00 – 15:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 olslenMyndighetsutövning Dokumentation Information om SimChild
2019-12-13 fre10:00 – 15:00 Grundläggande psykologi för socionomer Ga442 SjMiMotivation och känslor föreläsning
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 ediannBarnavårdsutredningar
13:00 – 16:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 ediannUtredning missbruk
2019-12-17 tis08:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga343, Ga442, Ga503, Ga504, Ga505 ediannExamination - Praktiskt gruppmoment samtalsmetodik, grupp 1
2019-12-18 ons08:00 – 12:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 olslenUtredning funktionsnedsättning
13:00 – 16:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga442 BAndKvantitativ metod
2019-12-19 tor08:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga343, Ga442, Ga503, Ga504, Ga505 ediannExamination - Praktiskt gruppmoment samtalsmetodik, grupp 2
2020-01-02 tor09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanGenomgång examinationsuppgift. Omvårdnadsplan, Etikuppgift och Tenta.
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-08 ons08:00 – 12:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 egogunExamination - seminarium SimChild
13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga442 KarFanSeminarium: Omvårdnadsplan. Grupp 7-8
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-13 mån10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 SjMiUpprop och programinformation Socionomprogrammet
2020-01-14 tis10:00 – 18:00 Patientsäkerhet I, Patientsäkerhet I Ga442 grejohPatientsäkerhet I
extrasal examination
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442 ediannExamination - seminarium kring skriftlig inlämningsuppgift, utredning.
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Socialt arbete, examensarbete Ga442, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-23 tor10:00 – 18:00 Förbättringskunskap II, Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKa, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-01-30 tor10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-02-19 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-02-20 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-02-27 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-03-18 ons10:00 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga442 GaFe, grejoh, ockmarProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring
7,5 hp HPPS26


2020-03-25 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-03-26 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-04-01 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-04-02 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-04-15 ons08:00 – 18:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
2020-04-22 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-04-23 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-05-06 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-05-07 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-05-12 tis08:00 - 24:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
2020-05-13 ons00:00 - 18:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
2020-05-19 tis10:00 – 18:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga442 andanc, grejohVetenskapsteori och vetenskaplig metod
3,8 hp HVMS25
2020-05-20 ons10:00 – 18:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga442 andanc, grejohVetenskapsteori och vetenskaplig metod
3,8 hp HVMS25
2020-05-27 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-05-28 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-06-03 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-06-04 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-08-18 tis08:00 - 24:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
2020-08-19 ons00:00 - 18:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
2020-09-17 tor08:00 – 18:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga442 grejoh, rosaxePatientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning)
7,5 hp, UPSR28
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information