Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga527
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-20 fre08:00 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanIntroduction to models/theories/occupational science
10:30 – 12:30 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 BjAnParadigm
2019-09-23 mån08:30 – 11:30 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanThe ValMO model
Introduction to activity diary
13:00 – 15:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jonthePaneldiskussion med yrkesverksamma arb ter. seminariegrupp 1+2
2019-09-24 tis08:00 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga528 EdEv, morvanFrågor og diskussion kring ValMO
10:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga529 EdEv, morvanInterviewguide m handledning
13:00 – 14:30 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527Sveriges Arbetsterapeuter
2019-09-25 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-09-26 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-09-27 fre08:00 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga529 EdEv, segmarVALMO seminar
Ga 527 Grupp 3,4
Ga 529 Grupp 5,6
08:00 – 10:00 Ga527, Ga528, Gd307 EdEv, morvanValmo seminar
10:30 – 13:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 AhInHållbar utveckling
2019-09-30 mån09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 EdEvMOHO: identitet/adaptation/kompetens
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga529 EdEv, morvanALC: occupational identity in relation to values and culture in relation to case I
2019-10-01 tis08:30 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 EdEvMOHO II- Fokus på delaktighet/utförsel/förmåga
10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga529 EdEv, morvanALC: MOHO in relation to case II
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanThe importance of the environment in occupational therapy models
Introduction to field assignment
2019-10-02 ons10:00 – 18:00 Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg Ga527 grejohCoaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

2019-10-03 tor08:00 – 16:00 Kvalitet, mätning och lärande Ga527 grejohKvalitet, mätning och lärande

2019-10-07 mån08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 LyFrstudent presentations - Health and Wellbeing
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvan, segmarOccupational balance and time diary
2019-10-08 tis08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 KalSRehabilitation and models of care
2019-10-09 ons08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 KalSClient centred care, Health Policy and Disability
2019-10-10 tor08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 KalSWorkshop Rehabiliation aspects
13:00 – 15:00 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 KalSReflections and discussion on Rehabilitation
2019-10-14 mån08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 FoNeGlobal perspective on disability
2019-10-18 fre08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 FoNecase presentations
2019-10-21 mån08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 FoNeModels of disability
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 JoAAktivitet i hälsofremmende og preventivt syfte
2019-10-22 tis08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 FoNeICF and the Prosthetic and Orthotic Process Model
2019-10-23 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-10-24 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-10-25 fre09:00 – 10:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga527 crajesWeekly feedback
2019-10-28 mån08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheKursintroduktion delkurs 3
2019-10-29 tis08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheStudiegruppsarbete, ALC
2019-10-30 ons08:00 – 12:00 Ortopedteknik, teori Ga527Produktutveckling och desigh. Dag Holmgren
13:00 – 17:00 Ortopedteknik, teori Ga527Produktutveckling och design. Dag Holmgren
2019-10-31 tor08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga527 ThiFreQuality Improvement student presentations
2019-11-01 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheSeminarium.
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheSeminarium.
2019-11-04 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527 AhInKursintroduktion
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527 sunevaQuality improvement. Eva-Marie Sundkvist
2019-11-05 tis08:00 – 12:00 Ortopedteknik, teori Ga527Föreläsning Sophie Hill CPO PhD - Qualitative methods
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527 ostwalEvidence introduction, Walleska Östlund
2019-11-06 ons10:00 – 18:00 Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete Ga527 grejohDrivkrafter och Inspirationskällor för Förbättringsarbete
Förbättringskunskap I

2019-11-07 tor08:00 – 16:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv Ga527 grejohPaientens/brukarens och anhörigas perspektiv

2019-11-08 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga503, Ga504, Ga505, Ga527, Ga530 EdEvSeminarium
12:00 – 13:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527 EdEvKursinformation: Verksamhetsförlagd utbildning med fokus på nya arenor, 7,5 hp
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527, Ga529 EdEvSeminarium
2019-11-11 mån09:00 – 12:00 Ortopedteknik Introduktion Ga527 ToNiTentamen
2019-11-12 tis08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 ostwalStudiegruppsarbete, ALC
2019-11-13 ons08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheWorkshop
2019-11-15 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 segmarSeminarium
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 segmarSeminarium
2019-11-18 mån08:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 jonthe, ostwalPräsentation af förbättringsarbete
2019-11-19 tis09:00 – 11:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanArbetsterapeutiske modeller revisited ift praksis
2019-11-20 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-11-21 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2019-11-22 fre08:30 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvan, ostwalIntroduktion til yrkes-examen
2019-11-25 mån09:00 – 11:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga527 strtilLecture: The pathogenesis, pathology and rehabiliation of burn injuries
2019-11-26 tis08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheStudiegruppsarbete, ALC+ Workshop
13:00 – 16:30 Ga527 jonthe
13:00 – 15:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527Intervjuer av "klienter". Se sep. schema i pingpong.
2019-11-27 ons08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 lygfreStudiegruppsarbete ALC
2019-11-29 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheSeminarium
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jontheseminarium
2019-12-02 mån09:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanIntroduktion til vetenskapsteori
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527 ostwalWorkshop evidence, Walleska Östlund
2019-12-03 tis09:00 – 11:30 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 BjAnForskningsprocessen
12:30 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 morvanIntroduktion till forskningsansatser/vetenskapsteori inom arbetsterapi
2019-12-04 ons10:00 – 18:00 Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv Ga527 grejohPaientens/brukarens och anhörigas perspektiv

2019-12-05 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap I Ga527 grejohFörbättringskunskap I

2019-12-06 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jonthe, segmarSeminarium
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 jonthe, segmarSeminarium
2019-12-09 mån08:00 – 12:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga527 lygfreKursstart och introduktion, därefter föreläsning Ortopedi
2019-12-10 tis08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSLecture/Tutorial, Anders Johansson
2019-12-11 ons10:00 – 18:00 Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg Ga527 grejohCoaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

2019-12-12 tor08:00 – 16:00 Kvalitet, mätning och lärande Ga527 grejohKvalitet, mätning och lärande

2019-12-16 mån08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 ostwalWorkshop
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 ostwalWorkshop
2019-12-17 tis08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSLecture, Anders Johansson
2019-12-18 ons08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSLecture/Tutorial, Anders Johansson
2019-12-19 tor08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSLecture/Tutorial, Anders Johansson
2019-12-20 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga527 ostwalSeminarium
2020-01-07 tis08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSLecture, Anders Johansson
2020-01-08 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2020-01-09 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I Ga527 grejohKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete

2020-01-10 fre08:00 – 12:00 Arbetsterapi i utveckling Ga527, Gd307 AhIn, ostwal, segmar, sunevaSeminarium Projektrapport
2020-01-13 mån08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga527 KalSTutorial, Repetition, Anders Johansson
2020-01-14 tis10:00 – 18:00 Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg Ga527 grejohCoaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

2020-01-15 ons08:00 – 16:00 Kvalitet, mätning och lärande Ga527 grejohKvalitet, mätning och lärande

2020-01-20 mån09:00 – 12:00 Ga527 EdEvKursintroduktion
13:00 – 15:00 Ga527 AhInKursintroduktion VM fördjupning
2020-01-22 ons10:00 – 18:00 Förbättringskunskap I Ga527 grejohFörbättringskunskap I

2020-03-27 fre08:00 – 17:00 Occupational Therapy, Clinical Placement with focus on Role Emergent Placement Ga527 EdEvPosterpresentation
2020-06-01 mån08:00 – 17:00 Ga527, Gd307 AhInSeminarier Examensarbeten
2020-06-02 tis08:00 – 17:00 Ga527, Gd307 AhInSeminarier Examensarbeten
2020-06-03 ons08:00 – 17:00 Ga527, Gd307 AhInSeminarier Examensarbeten
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information