Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga528
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-20 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 ostwalSeminarium tema 4
13:00 – 15:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528, Ga529 EdEv, ostwalSeminarium tema 4.
Seminariegrupp 1(Gd528 Eva).
Seminariegrupp 2 ( Ga 529 Wallescka).
2019-09-23 mån08:30 – 10:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 jonthe, ostwalSeminarium Svårt sjuk patient. Seminariegrupp 1+2
10:30 – 12:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 jonthe, ostwalCASE seminarium Arbetsterapiprocesser
13:00 – 16:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga528 morvanProfessional communication and interview
2019-09-24 tis08:00 – 10:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527, Ga528 EdEv, morvanFrågor og diskussion kring ValMO
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528 liafriKompletteringsseminarium: seminarium 1,2
15:00 – 17:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Ga528, Ga930, Gc310, Gd310, Ge406, Ge408b sivannSeminarium, Praktisk övning Kvalitativa intervjuer Obligatoriskt
2019-09-25 ons09:30 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Exame theme 2.Seminar groups A, B, C, E and F
14:00 – 16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga528 sivannFöreläsning: Vetenskapligt skrivande en förberedelse inför projektplan och kommande uppsastskrivande.
2019-09-27 fre08:00 – 10:00 Ga527, Ga528, Gd307 EdEv, morvanValmo seminar
13:00 – 15:00 Samtal i socialt arbete Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga504, Ga505, Ga528, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b johmalVFU 2
2019-09-30 mån08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga528 FoNeCourse Introduction and lecture on Health and Wellbeing
2019-10-01 tis08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga528 LyFrCase discussions - Health and Wellbeing
2019-10-03 tor08:30 – 11:30 Models and Perspectives on Health and Disability Ga528 LyFrIntroduction to ICF
13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 2
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-04 fre08:30 – 09:30 Ga528 JohAnn, KarFan, roseli, strtilSeminariediskussion
10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 strtilTema Akut ohälsa
Caseseminarie
Förförståelsen slog fälleben för professionalismen
Studiegrupp 1-6
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
2019-10-07 mån11:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 strtilKompletteringsseminarie
Vid missat seminarie hittills i kursen tas detta igen vid denna tidpunkt. Seminariet kan komma att behandla olika ämnen relaterat till vilka seminarier deltagarna missat.
OBS: Seminarium Laboration, blodtransfusion samt reflektionsseminarie psykiatri kompletteras med deltagande i samband med nästa kursgång.
2019-10-08 tis13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga528, Gc311, Ge406, Ge408b boragnKlinisk utvecklingspsykologi ? Bearbetning
2019-10-09 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 1: Fjärilen i glaskupan.
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Loke, Campus Eksjö
2019-10-10 tor10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga528 ekmaimFöreläsning: Planera uppsatsprojektet skriv PM och forskningsgenomgång
13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 3
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-11 fre13:00 – 15:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga528 mazoInverse dynamics 2
2019-10-14 mån08:00 – 10:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga528 berric, crajesSeminar I (Group presentation & feedback)
10:00 – 12:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga528 LaLo, mazoSeminar II (Group presentation & feedback)
13:00 – 15:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga528 berric, crajesSeminar III (Group presentation & feedback)
15:10 – 16:10 Orthotic Management and Biomechanics I Ga528 mazoInverse dynamics III
2019-10-16 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, skomiaSeminarium 2: Egen förförståelse, att vara närvarande, visa empati och gott bemötande (gruppredovisning studieuppgit 3-5)
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C OBS se schema 21 oktober
Sem.gr. D: Ga 311


2019-10-21 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga528 morvanAtt jobba som arbetsterapeut - yrket national o international
2019-10-22 tis08:00 – 12:00 Ortopedteknik, teori Ga528Produktutveckling och design. Dag Holmgren.
13:00 – 17:00 Ortopedteknik, teori Ga528Produktutveckling och design. Dag Holmgren.
2019-10-23 ons09:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga528 KarFanSeminarium: Omvårdnadsplan Grupp 5-6
13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga528 KarFanSeminarium: Omvårdnadsplan Grupp 7-8
2019-10-24 tor09:00 – 12:00 Arbetsliv och organisation Ga528 lindanSeminarium: Sjuksköterskans pedagogiska och ledande funktion. Gr 1-5
2019-10-25 fre09:00 – 12:00 Arbetsliv och organisation Ga528 lindanSeminarium: Sjuksköterskans pedagogiska och ledande funktion. Gr 6-10
2019-10-28 mån10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 3: Smaken av vatten + Seminarium 4: Redovisning SBAR-film
Sem.gr. A Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem. gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Balder Campus Eksjö
2019-10-30 ons08:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga528, Gd309, Gd310 AndeAnExaminationsseminarium
2019-10-31 tor09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 parjanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp B Ga528 (parjan)
12:00 – 14:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 parjanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp D Ga528 (parjan)
2019-11-05 tis10:00 – 15:00 Socialrätt Ga528 ediannIntroduktion av socialrätt
10-12 Översiktligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
13-15 Etik och socialtjänst
2019-11-06 ons10:00 – 12:00 Socialrätt Ga528 ediannSocialtjänstlagen, barn och unga
13:00 – 15:00 Socialrätt Ga528 ediannVFU information inför vt-20
2019-11-07 tor10:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528 mazoLecture: Biomechanics of the upper limb
13:00 – 15:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528 mazoWorkshop: Biomechanics of the upper limb
2019-11-08 fre08:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga528 roseliSeminarium: Datainsamling och PES. Grupp 1-5
13:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga528 KarFanSeminarium: Datainsamling och PES. Grupp 6-10
2019-11-11 mån10:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528 mazoLecture: Pathology and orthotic management of the elbow and shoulder joint
2019-11-12 tis10:00 – 12:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga528 kaltorInternetbehandlingar iKBT (extern föreläsning)
2019-11-13 ons13:00 – 15:00 Psychology, basic course Ga528 johmalSeminar: Personality theories.
2019-11-14 tor09:30 – 16:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Gc310, Gc311 JohAnn, KarFan, roseli, strtil09.45-11.45 Seminarie 4
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 5
Ga528 (Tillan), Gc311 (Elizabeth), Gc310 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-18 mån10:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528 mazoLecture: Pathology and orthotic management of the hand
2019-11-19 tis10:00 – 15:00 Socialrätt Ga528 ediann10-12 LPT med P Bulow 13-15 LVU med Anneli Edin
2019-11-20 ons08:00 – 15:00 Socialrätt Ga528 ediann8-12 Barnahus i Jönköping 13-15 Barnrätt i Norge /Sverige m K Reimers och V Samsonsen
2019-11-21 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 6
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-22 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 segmarSeminarium
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 segmarSeminarium
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga528 odeperStudiegrupp Jönköping Katastrofmedicin seminarium. Se specifikt seminariedokument för exakt tidpunkt.
2019-11-27 ons10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarium
Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 6-10
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 ErIrTema Långvarig ohälsa
Caseseminarium Kognitiv funktionsnedsättning
Studiegrupp 1-5
Förbered med individuell inläsning, föreläsningar i Pingpong samt i studiegrupp
2019-11-28 tor08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528, Ga530Workshop lyftar/selar studiegrupp 1-3
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528, Ga530Workshop lyftar/selar studiegrupp 4-6
2019-12-02 mån10:00 – 16:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528Lecture: Prosthetic devices for the upper limb
2019-12-03 tis08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 jontheStudiegruppsarbete, ALC
13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b johmalBearbetande seminarium personlighetspsykologi
2019-12-04 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II Ga528, Ga721 ediann, johmalSeminarium
2019-12-06 fre13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavBearbetande seminarium kognitiv psykologi
2019-12-09 mån08:00 – 08:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga528 KalSCourse introduction, information
09:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga528 KalSLecture, Anders Johansson
13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b mantimBearbetande seminarium motivation och emotioner
2019-12-10 tis10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga528 enghelLecture ? Tribal Wars and Conflict Resolution in Papua New Guinea
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga528 HKarLecture - Children in Disasters and Crisis Situations
2019-12-11 ons09:00 – 15:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb Ga528 crajesNeurological implants and Artificial intelligence for upper limb amputations
2019-12-12 tor08:00 – 11:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga528 KalSLecture/Tutorial, Anders Johansson
2019-12-13 fre08:30 – 12:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 ostwalStudiegruppsarbete, ALC
13:00 – 16:30 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga528 ostwalStudiegruppsarbete, ALC
2019-12-16 mån11:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528 strtilKompletteringsseminarie
Vid missat seminarie hittills i kursen tas detta igen vid denna tidpunkt. Seminariet kan komma att behandla olika ämnen relaterat till vilka seminarier deltagarna missat. OBS: Seminarium Laboration, blodtransfusion samt reflektionsseminarie psykiatri kompletteras med deltagande i samband med nästa kursgång.
13:00 – 14:45 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga528 KalSLecture, Anders Johansson
2019-12-18 ons08:00 – 09:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 1-2 Ga528 Saffran M Grupp 3-4 Ga721 Anna A
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 5-6 Ga528 Saffran M Grupp 7-8 Ga721 Anna A
12:30 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 9-10 Ga528 Saffran M Grupp 11-12 Ga721 Anna A
14:00 – 15:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 13-14 Ga528 Saffran M Grupp 15-16 Ga721 Anna A
2019-12-19 tor10:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Ga934 JohAnn, KarFan, roseli, strtil10.00-12.00 Seminarie 7
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 8
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga334, Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-08 ons09:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga528 KarFanSeminarium: Omvårdnadsplan. Grupp 5-6
12:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528 abeannKompletteringsseminarium: seminarium 3 och 4
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga442, Ga528, Gc310, Gc311 siesanSlutseminarium I, omvårdnad examensarbete
2020-01-14 tis10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga528 gunveeGruppredovisning, fältstudie gr.2
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga528 gunveeGruppredovisning, fältstudie gr.4
2020-01-15 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528, Ga721 JohAnn, pereme, roseliExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp A (Johann)
Storgrupp B (Pereme)
Storgrupp C (Roseli)
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga528, Ga721 JohAnn, pereme, roseliExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp D (Johann)
Storgrupp E (Pereme)
Storgrupp F (Roseli)
2020-01-16 tor09:00 – 12:00 Clinical Gait Analysis Ga528 traroySeminarium Grupp 3 + 4, Roland Zügner
13:00 – 16:00 Clinical Gait Analysis Ga528 traroySeminarium Grupp 1 + 2, Roland Zügner
2020-01-20 mån13:00 – 15:00 Ga528, Gd307 EdEvStudiegruppsarbete i seminariegrupper
2020-01-22 ons08:30 – 12:00 Ga528, Gd307 EdEvStudiegruppsarbete i seminariegrupper
13:00 – 16:30 Ga528, Gd307 EdEvStudiegruppsarbete i seminariegrupper
2020-01-24 fre08:30 – 12:00 Ga528, Gd307 EdEv
13:00 – 16:30 Ga528, Gd307 EdEvStudiegruppsarbete i seminariegrupper
2020-01-31 fre13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528 liafriKompletteringsseminarium: seminarium 6
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information