Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga709
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-10-14 mån13:00 – 16:00 Ga709 faljoh
2019-10-15 tis08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga709 KarFanMöjlighet att komma upp till KTC och spela in film till examinationsseminarium kommunikation. Boka via kursansvarig.
2019-10-21 mån13:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga709, Ga710-712 graannStudiegruppsarbete (grupp 13-16): Filminspelning (SBAR) med möjlighet att vara på KTC.
2019-10-22 tis08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga709, Ga710-712 graannStudiegruppsarbete grupp 1-12: Filminspelning SBAR med möjlighet att vara på KTC.
2019-10-23 ons08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga709, Ga722, Ga724, Ga728 abeann, graann, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning på KTC
Sem.gr. A: Kl 08-12
Sem.gr. B: Kl 13-17
2019-10-24 tor08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga709, Ga722, Ga724, Ga728 abeann, graann, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning på KTC
Sem.gr.C: Kl 08-12
Sem.gr D: Kl 13-17
2019-10-28 mån13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga722, Ga724Möjlighet för lärare att iordningställa salar inför examinationer
2019-10-29 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, graann, gusmar, HarLen, JohAnn, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, graann, gusmar, HarLen, JohAnn, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
2019-10-30 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 erfbjo, HarLen, huleva, JohAnn, odeper, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 erfbjo, HarLen, huleva, JohAnn, odeper, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
2019-10-31 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, HarLen, huleva, karthe, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tilllfälle 1
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, HarLen, huleva, karthe, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tilllfälle 1
2019-11-05 tis08:00 – 17:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 molsaf, ptrchrPT-dag 1 KTC: Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Vi samlas i sal Ga721. Gruppindelning till detta tillfälle presenteras i anslutning till kursstart. Klassen delas i 3 större grupper. Tidsåtgång 2,5 timma/grupp.
08.30-11.00 Studiegrupperna X-X
12.00-14.30 Studiegrupperna X-X
14.30-17.00 Studiegrupperna X-X
2019-11-06 ons10:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712möjlighet att öva praktiska moment inför examination.
2019-11-12 tis08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724 KarFan, roseliSeminarium praktiska metodövningar KTC: Datainsamling Hud
Grupp 6-10 Kl 8.00-12.00
Grupp 1-5 Kl 13.00-17.00
2019-11-13 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, skomiaPraktisk tillämpning ABC,
grupp 9-16 09.00-12.00
grupp 1-8 14,00-17,00
2019-11-14 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, ptrchr, skomiaPraktisk examination Tillfälle 2
13:00 – 17:00 Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, ptrchr, skomiaPraktisk examination Tilllfälle 2
2019-11-15 fre08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, JohAnn, ptrchr, roseliPraktisk examination Tillfälle 2
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, JohAnn, pereme, ptrchr, roseliPraktisk examination Tillfälle 2
2019-11-20 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, lygfre, odeperKTC Praktisk tillämpning DE
grupp 1-8 kl 09,00-12,00
Grupp 9-16 kl 14,00-17,00
2019-11-22 fre08:30 – 10:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga728 KaMa(P&O) Palpation/Surface anatomy in KTC, floor 7 Assistant teacher: _____
2019-11-27 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, odeper, skomiaPraktisk examination, se examinationsspecifikt schema i PingPong
Jönköpingsgrupperna
2019-12-11 ons08:00 – 12:00 Ga709 ErIr, ptrchrUppsatshandledning
2019-12-12 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721 andcar, graann, odeperOmexaminationer
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Iordningsställande för lärare
2019-12-17 tis08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, JohAnn, roseli, skomia, strtilExamination
08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, JohAnn, roseli, skomia, strtilPraktisk examination Tillfälle 3
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Praktisk examination Tillfälle 3
2019-12-18 ons08:00 – 12:00 Ga709 GBIn, NyAn
2020-01-02 tor08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga709 KarFanMöjlighet att komma upp till KTC och spela in film till examinationsseminarium kommunikation. Boka hos kursansvarig.
2020-01-07 tis13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga722, Ga724OBS! Tid för lärare att ställa iordning salarna inför examinationer
2020-01-08 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga709, Ga710-712, Ga720 erfbjo, JohAnn, roseli, strtilExamination praktisk tillämpning
Individuell färdighet
Specifik planering kommer
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga709, Ga710-712, Ga720 erfbjo, JohAnn, KarFan, roseli, strtilExamination praktisk tillämpning
Individuell färdighet
Specifik planering kommer
2020-01-13 mån08:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga720 faljoh, gusmar
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga728OBS! Notera salarna! Samling sker i Simulering 1//KP
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga728OBS! Notera salarna!//KP
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga720 faljoh, gusmar
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga503, Ga505, Ga506, Ga530, Ga709 jonthe, ostwal, segmarTriple jump steg 3 Grupp A. Se specifikt schema i pingpong.
2020-01-17 fre08:00 – 17:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga503, Ga504, Ga506, Ga530, Ga709 EdEv, jonthe, ostwalTriple jump steg 3 Grupp B. Se specifikt schema i pingpong.
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information