Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga721
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-20 fre10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 tjahanTema psykisk ohälsa
Reflektionseminarium
10.30-12.00 Studiegrupp 1, 3, 6, 8 och 10.
13.00-14.30 Studiegrupp 2, 4, 5, 7 och 9.
2019-09-23 mån08:00 – 16:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga721 odeperStudiegrupp Jönköping Katastrofmedicin seminarium Se specifikt seminariedokument för exakt tidpunkt.
2019-09-24 tis10:00 – 17:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Ga721 MaJaSeminar Self-Care and HRQoL. Group 3: 10 am-12, group 1: 1-3 pm, group 2: 3-5 pm.
2019-10-03 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 2
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-04 fre10:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga721 JohAnnSwedish health care system. Teaching session.
13:00 – 15:00 Nursing Science, Global Health Ga721 JohAnnGlobal burden of diseases. Teaching session.
2019-10-08 tis13:00 – 16:00 Conducting Research with and about Children Ga721 AndeAnSeminare: Quantitative articles and instruments
2019-10-09 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 1: Fjärilen i glaskupan.
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Loke, Campus Eksjö
2019-10-10 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 3
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-10-14 mån10:00 – 12:00 Ga721 strtilFöreläsning: Gwen Sherwood Kärnkompetenser
13:00 – 16:00 Nursing Science, Global Health Ga721 roseliWomens sexual health i Tanzania. Teaching session with guest teachers from Tanzania. The teaching session starts 13:00 and will last for about 1-1,5 hour.
2019-10-16 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, skomiaSeminarium 2: Egen förförståelse, att vara närvarande, visa empati och gott bemötande (gruppredovisning studieuppgit 3-5)
Sem.gr. A: Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem.gr. C OBS se schema 21 oktober
Sem.gr. D: Ga 311


2019-10-23 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 giomarTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
Studiegrupp 1-6
2019-10-24 tor09:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721 JohAnnOBS! Vi startar klockan 9.00 Läkemedelsberäkning, räknestuga och praktisk tillämpning
2019-10-28 mån10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga528, Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 3: Smaken av vatten + Seminarium 4: Redovisning SBAR-film
Sem.gr. A Ga 528
Sem.gr. B: Ga 721
Sem. gr. C: Gc311
Sem.gr. D: Balder Campus Eksjö
2019-10-29 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, graann, gusmar, HarLen, JohAnn, parjan, ptrchr, roseliPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, graann, gusmar, HarLen, JohAnn, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
2019-10-30 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 erfbjo, HarLen, huleva, JohAnn, odeper, parjan, ptrchr, roseliPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 erfbjo, HarLen, huleva, JohAnn, odeper, ptrchr, roseli, skomiaPraktiska examinationer T6 Tillfälle 1
2019-10-31 tor10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 lindanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp A
Ga721
OBS seminariet startar ca 10.15 och pågår till 12.15
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 lindanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp C
Ga721
2019-11-01 fre09:00 – 13:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga721, Ga722 KarFanUppsamlingsseminarium
2019-11-05 tis08:00 – 17:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 molsaf, ptrchrPT-dag 1 KTC: Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Vi samlas i sal Ga721. Gruppindelning till detta tillfälle presenteras i anslutning till kursstart. Klassen delas i 3 större grupper. Tidsåtgång 2,5 timma/grupp.
08.30-11.00 Studiegrupperna 1-5
12.00-14.30 Studiegrupperna 6-10
14.30-17.00 Studiegrupperna 11-16
2019-11-06 ons08:00 – 10:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjo, JohAnnseminarium patientfall
10:00 – 12:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Ga721F: Prata med kuratorn gör det någon nytta? Barn i familjehem hur går det för dem? En föreläsning om verksamhetsnära systematisk uppföljning i socialtjänsten.

2019-11-07 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga721 odeper, skomiaKTC-moment, HLR. Se specifikt HLR-schema i PingPong
2019-11-08 fre08:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoSeminarie Familjefokuserad omvårdnad och Närstående
08.30-10.00 Studiegrupp 6-10
10.30-12.00 Studiegrupp 1-5
2019-11-12 tis08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724 KarFan, roseliSeminarium praktiska metodövningar KTC: Datainsamling Hud
Grupp 6-10 Kl 8.00-12.00
Grupp 1-5 Kl 13.00-17.00
2019-11-13 ons08:15 – 10:15 Ortopedteknik, teori Ga721 ptrchrHLR OI-utbildningen
08:15 – 10:15 Ortopedteknik, teori Ga721HLR
2019-11-14 tor08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, liafri, parjan, ptrchr, skomiaPraktisk examination Tillfälle 2
13:00 – 17:00 Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, ptrchr, skomiaPraktisk examination Tilllfälle 2
2019-11-15 fre08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 abeann, andcar, erfbjo, graann, gusmar, JohAnn, ptrchr, roseliPraktisk examination Tillfälle 2
2019-11-21 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 6
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-22 fre08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 1-5
10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 6-10
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga340, Ga721, Gc310, Gc311 bjorma, faljoh, gryann, HuCa, huleva, StYlSeminarium Hälsopedagogik
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721 skomiaSeminarium VFU - rapport
2019-11-27 ons08:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga713, Ga721, Gd309 erfbjo, ptrchrWorkshop: Att skapa ett patientfall Resurstid lärare kl 9-16. Fördela er i grupprummen som är bokade. Sitter ni på annat håll så skicka ett meddelande om detta till kursansvarig. Nås på telefon 0739101936.

Eksjögruppen kommer att vara på Campus Eksjö.
2019-11-28 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp B. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp A. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-11-29 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp D. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp C. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-03 tis13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b johmalBearbetande seminarium personlighetspsykologi
2019-12-04 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II Ga528, Ga721 ediann, johmalSeminarium
2019-12-06 fre13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavBearbetande seminarium kognitiv psykologi
2019-12-09 mån13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b mantimBearbetande seminarium motivation och emotioner
2019-12-10 tis09:00 – 10:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 peremeUppsamlingsseminarium: Reflektionsseminarium under VFU. Berörda studenter kallas till detta seminarium. Kontakta kursansvarig om det kolliderar med PT-dag som går parallellt.
2019-12-12 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721 andcar, graann, odeperOmexaminationer
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, HarLen, JohAnn, roseli, skomiaIordningsställande för lärare
2019-12-17 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, HarLen, JohAnn, roseli, skomiaPraktisk examination Tillfälle 3
08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, JohAnn, roseli, skomia, strtilExamination
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Praktisk examination Tillfälle 3
2019-12-18 ons08:00 – 09:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 1-2 Ga528 Saffran M Grupp 3-4 Ga721 Anna A
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 5-6 Ga528 Saffran M Grupp 7-8 Ga721 Anna A
12:30 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 9-10 Ga528 Saffran M Grupp 11-12 Ga721 Anna A
14:00 – 15:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 13-14 Ga528 Saffran M Grupp 15-16 Ga721 Anna A
2019-12-19 tor10:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Ga934 JohAnn, KarFan, roseli, strtil10.00-12.00 Seminarie 7
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 8
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2020-01-07 tis10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 giomarTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
10.00-11.30 Studiegrupp 1-5
13-14.30 Studiegrupp 6-10
2020-01-08 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination 2
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination 2
2020-01-09 tor09:00 – 11:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 parjanVårdplansseminarie enligt särskilt schema i pingpong
2020-01-13 mån08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrKompletteringstillfälle - PT-dag 1-3 och 10. Samt vårdplansseminarium. Skriftlig uppgift bearbetas och redovisas under seminarium.
2020-01-14 tis10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga721, Gc310, Gc311 abeann, andcar, odeper, ptrchrSeminarium 6: Synen på min kommande yrkesroll.
Grupp 1-4 Ga721 (Frida)
Grupp 5-8 Ga334 (Kicki)
Grupp 9-12 Ga934 (Anna A)
Grupp 13-16 (Per) Campus Värnamo.
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga728Examination 3
OBS! Notera salarna!//KP
2020-01-15 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga528, Ga721 JohAnn, parjanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp A (Johann) Sal: Ga1028
Storgrupp B (Parjan) Sal: Ga528

13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga528, Ga721 JohAnn, parjan, roseliExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp D (Johann) Sal: Ga1028.
Storgrupp E (Parjan) Sal: Ga528.
Storgrupp F (Roseli) Sal: Ga721.
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information