Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Ga934
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-23 mån13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande och trauma
Frågor läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2019-09-24 tis08:00 – 12:00 Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde Ga1028, Ga1031, Ga931, Ga934, Gd307 huleva
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga934 molsafPresentation Personligt Förbättringsarbete Projektgrupp 1-10 (alla tillsammans)
2019-09-25 ons08:00 – 10:00 Ga934 kraemm
2019-09-26 tor08:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 GMatIntroduktion till utvecklingspsykologi/utvecklingsekologi - föreläsning
2019-09-27 fre10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 JohDavUtvecklingspsykologi
2019-09-30 mån10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnKursintroduktion
13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnForskningsprocessen
2019-10-01 tis10:00 – 15:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoIntroduktion till förvaltningsrätten.
2019-10-02 ons08:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediann, ekmaim8-12 Internationellt socialt arbete. 13-15 Kvalitativ metod (grunderna)
2019-10-03 tor10:00 – 12:00 Nursing Science, Global Health Ga934 kartheMedical and surgical nursing. Lecture with guest teachers from Tanzania.
2019-10-04 fre08:00 – 10:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 abeannForskningsetik
10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Ga934 HKarOrganisationsteorier
2019-10-07 mån10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 BAndKvantitativ metod
2019-10-08 tis08:30 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoHandläggning och beslut
2019-10-09 ons10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga934 ABirWorkshop ethnicity, empowerment
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga934 ABirSocial inequalities
2019-10-10 tor10:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga934 ptrchrFöreläsning: Verbal och icke verbal kommunikation
13:00 – 16:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga934 andcarFöreläsning: Geriatrisk omvårdnad
2019-10-15 tis08:30 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoOffentlighet, sekretess och personuppgifter
2019-10-16 ons10:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoFörvaltningsprocessen
13:00 – 15:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoKontrollen över förvaltningen
2019-10-18 fre10:00 – 13:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoAsylprocessen I
2019-10-21 mån08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-22 tis08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-23 ons08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-25 fre08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga442, Ga934 johmal, SjMiFältuppgift - redovisning/examination
2019-11-04 mån09:04 – 10:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Ga934 lunddaKursintroduktion
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 roseliKursintroduktion
13:00 – 15:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga934 stetatBestämma/diskutera uppsatsämnen
15:00 – 16:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap, Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga934 lunddaKursintroduktion
2019-11-05 tis10:00 – 12:00 Arbetsliv och organisation Ga934 enghelKursintroduktion
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga934 lindanFöreläsning/ Introduktion till tema: Vårdledarskap, Transformativt och Coachande ledarskap
2019-11-06 ons08:00 – 08:30 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 huleva
Grupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Mage/tarm, gynekologi Anders Tengblad
13:00 – 17:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Smärta och farmakologisk smärtbehandling Lotta Wikström
2019-11-07 tor08:00 – 10:00 Arbetsliv och organisation Ga934 enghelArbetets innehåll och organisering
2019-11-08 fre10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Ga934 HKarOrganisationsteorier
2019-11-12 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 tjahanTema Psykisk ohälsa
Föreläsning
Introduktion till det psykiatriska arbetsfältet
Psykiatrisk patologi
Omvårdnad vid psykisk ohälsa .
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med diabetes
2019-11-13 ons10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Ga934 enghelArbetsledarskap
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 giomarTema Långvarig ohälsa samt Tema Existentiell Omvårdnad
Föreläsning
Introduktion till palliativ vård
2019-11-14 tor10:00 – 12:00 Socialrätt Ga934 ediannEkonomiskt bistånd/försörjningsstöd
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga934 borklaFöreläsning: Våldsbejakande extremism del 2. *obligatoriskt
2019-11-18 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 tjahanTema Psykisk ohälsa
Föreläsning fortsättning
Psykiatrisk patologi
Omvårdnad vid psykisk ohälsa
2019-11-19 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid njurinsufficiens
2019-11-20 ons08:00 – 09:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Öron/ näsa/ hals Anders Tengblad
13:00 – 17:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Sår och sårvård Malin Munter
2019-11-21 tor10:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 1 - 8
13:00 – 15:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 9 - 16
2019-11-26 tis10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga934 borklaFöreläsning: Sociologiska perspektiv på religion
13:00 – 15:30 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga934 borklaFöreläsning: Sociologiska perspektiv på avvikande beteende
2019-11-27 ons09:00 – 12:00 Psychology, basic course Ga934 JohDavLecture: Developmental psychology
13:00 – 15:00 Psychology, basic course Ga934 JohDavSeminar: Developmental psychology
2019-11-28 tor13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 MaJaTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom
2019-12-04 ons08:00 – 09:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Stomi Inger Swahn
13:00 – 17:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Smärta och farmakologisk smärtbehandling Lotta Wikström
2019-12-06 fre10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande
Frågor och eller funderingar som du som student vill diskutera med föreläsaren läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 MaJaTema Långvarig ohälsa F
öreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom och effekter i dagligt liv
2019-12-09 mån09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Ga1029, Ga931, Ga934Grupphandledning 2
13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnForskningsprocessen
2019-12-10 tis10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 giomarLitteraturöversikt
13:00 – 16:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga934 kaltorExtern föreläsare
2019-12-11 ons10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga934 borklaSamhällsvetenskapens roll i samhället
13:00 – 17:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga934 SaRoFöreläsning: Arbetsrätt
2019-12-12 tor10:00 – 13:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 BAndKvantitativ metod
13:00 – 15:00 Psychology, basic course Ga934 boragnSeminar: Health psychology and crises
2019-12-13 fre10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga934 HKarLecture ? Resilience and Care for Older Adults in Post-Traumatic Cities: Aftermath of Hurricane Katrina and Seminar on writing the crisis response plan
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga934 HKarLecture - Prepared for the Worst? Crisis Planning and Hurricane Katrina
2019-12-16 mån13:00 – 17:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnKvantitativ metod
2019-12-17 tis08:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga934 HKarSeminarium: Organisation och organisering
2019-12-18 ons09:00 – 15:00 Ga934 HalJenGrundkurs gerontologi
2020-01-07 tis09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga343, Ga344, Ga934, Gd302, Gd309, Gd310 kartheSeminar child development
13:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 egogunExamination - seminarium SimChild
2020-01-08 ons10:00 – 12:00 Psychology, basic course Ga934 gunveeLecture: Social psychology
2020-01-09 tor08:00 – 10:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 olslenRepetition utredning, handläggning och dokumentation
10:00 – 15:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 ediannEtiska dilemman i handläggning 10-12. VFU information 13-15.
2020-01-10 fre09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga343, Ga344, Ga934, Gd302, Gd309, Gd310 kartheSeminar Children and parents in hospital
2020-01-14 tis08:00 – 17:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga934, Gd309, Gd310 ABir, akenin, ediann, kaltorExamination och PPU
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga334, Ga934, Gd309, Gd310 ABir, akenin, ediann, kaltorExamination och PPU
2020-02-17 mån14:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
2020-02-18 tis08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
2020-02-19 ons08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
2020-02-20 tor08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information