Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-09-20 - 2020-09-20Hb220

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

                   
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-09-23 mån10:00 – 12:00 Hb220 AdWe, SimUProgramkonferens LU
13:00 – 16:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hb220 GLarKursstart, föreläsning Skolutvecklingsarbete i teori och praktik
2019-09-24 tis08:00 – 10:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Hb220 ludannFöreläsning: Kvalitativ metod
10:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb220 hamlilKursintroduktion: delkurs 2 + föreläsning Bokpraktik. Uppgift delas ut
12:00 – 13:40 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hb220 EkAL, mapeGästföreläsare
15:00 – 16:30 Hb220 LOKUtbildningsutskottet
2019-09-25 ons09:00 – 16:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hb220 jarkarFöreläsning och workshop, kvantitativa och kvalitativa metoder i skolutveckling
2019-09-26 tor10:00 – 12:00 Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier Hb220 NLaiUtveckling som frihet
13:00 – 15:00 Förskollärarens profession Hb220 ahljenFörskollärarens profession Etik
2019-09-27 fre10:00 – 12:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hb220 GLarDelaktighet och inflytande
2019-09-30 mån13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring Hb220 varmagFöreläsning 6
2019-10-01 tis10:00 – 11:45 Mathematical Statistics, Matematisk statistik Hb220 AbFrGesällprov 5
13:00 – 14:45 Manufacturing Technology Hb220 ghaehsLecture
2019-10-02 ons08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb220 HaThFöreläsning att berätta sagor kl. 9-12
13:00 – 16:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb220 halannFöreläsning: Grundskolan läs och skrivinlärning
2019-10-03 tor08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb220 ReKaFöreläsning: multimodalitet kl. 9-12
13:00 – 15:00 Communication Perspectives Hb220 dinradFöreläsning
15:00 – 17:00 Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning, Svenska som andraspråk I Hb220 grasusOrientering om religionens roll i det svenska samhället
2019-10-04 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb220, Hb419 HaThStudier
Föreläsning - Att inta en scen som förskollärare
2019-10-07 mån08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb220 SimUFöreläsning, förskoleklassen som litteracitetspraktik kl. 9-12
13:00 – 16:00 Förskollärarens profession Hb220 bacjohEtik i sociala medier
2019-10-08 tis13:00 – 15:00 Strategic Brand Management Hb220 serluiLecture.
2019-10-10 tor13:00 – 15:00 Radioproduktion Hb220 ewehanRadioprogram
Att skapa ett radioprogram
2019-10-11 fre13:30 – 15:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hb220 EkAL, mapeFöreläsning Fenomenografi inför seminairum III
2019-10-14 mån11:00 – 12:30 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb220 halann, HedM, lunbirVFU-information
2019-10-15 tis15:00 – 17:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb220 SMikBPedagogik
2019-10-16 ons09:00 – 11:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb220 SMikAPedagogik
12:56 – 14:00 Hb220
2019-10-17 tor09:00 – 09:30 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hb220 EkAL, jarkar, lunbir, mape, widandGemensam uppstart för ALLA F-3 och 4-6
2019-10-18 fre08:00 – 16:00 Förskollärarens profession Hb117, Hb220 rosjos, wenkriExamination 2; Pedagogiska influenser.
2019-10-21 mån13:00 – 15:00 Förskollärarens profession Hb220 hjecarFöreläsning Internationella perspektiv på barndom /Barn som vuxit upp i flyktingläger
2019-10-22 tis10:00 – 11:45 Geokonstruktion och förorenad mark Hb220 HoLaFöreläsning
2019-10-28 mån10:00 – 11:30 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hb220 SaReKursstart, Lärande och utveckling för ämneslärare
Introduktion till ämnesområdet
13:00 – 15:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hb220 SaReElevens sociala utveckling I
2019-10-29 tis08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb220 almann, AndS, ohmchaKursstart
Föreläsning Stephan Redman
Projektstart
2019-10-30 ons09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb220G1Vad är kunskap? Introduktion till uppgiften: Forskningsdesign GRUPP A
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb220G2Vad är kunskap? Introduktion till uppgiften: Forskningsdesign GRUPP B
2019-10-31 tor09:00 – 09:30 Utforskande matematik i förskolan Hb220 SimUIntroduktion Seminarie
10:00 – 11:45 Product Development in Cross-discipline Teams ? 1 Hb220 jakjasLecture
13:00 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Hb220 SimUFöreläsning Matematiska miljöer i förskola och förskoleklass, Bishops aktiviteter
Introduktion av examination
2019-11-04 mån10:00 – 12:30 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb220 NLaiG1Vetenskapsteoretiska utgångspunkter/inriktningar GRUPP A
13:30 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb220 NLaiG2Vetenskapsteoretiska utgångspunkter/inriktningar GRUPP B
2019-11-05 tis09:00 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 SimUFöreläsning: Förskollärarens uppdrag- att synliggöra barns matematiklärande i leken
17:00 - 24:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-11-06 ons00:00 - 08:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
08:00 – 17:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc113, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-11-07 tor08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 lunbirFöreläsning: "Orientering i tid och rum"

13:00 – 15:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 ohmchaFöreläsning: "Att identifiera och dokumentera barns matematiserande"
2019-11-08 fre08:30 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 SimU, wibisaFöreläsning+ workshop bild, start i Hb 220 både fm och em
gr A+B 8.30-12.00
gr C+D 13.00-16.30
08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 wibisaFöreläsning+ workshop bild, start i Hb 220
gr A+B 8.30-12.00

13:00 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 wibisaFöreläsning+ workshop bild, start i Hb 220
gr C+D 13.00-16.30
2019-11-11 mån10:00 – 12:00 Hb220 AdWe
13:00 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Hb220 EkALFöreläsning: "Grundläggande talbegrepp 1"
2019-11-12 tis08:00 – 16:30 Hb117, Hb220, Hc114, Hc218 stjulrKonferens ?Forskningsbaserad undervisning ? teori och praktik i samverkan?
2019-11-13 ons09:00 – 14:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hb220 SvCJMetodinslag. Intervjustudier och något om observationer Samhällskunskap för ämneslärare 31-60, Historia för ämneslärare 31-60 hp och Religionskunskap för ämneslärare 31-60.
2019-11-14 tor08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 EkALFöreläsning: Grundläggande talbegrepp 2
13:00 – 17:00 Hb220 SimUFöreläsning
2019-11-15 fre08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 wibisaFöreläsning+ workshop bild, start Hb 220
gr C+D
13:00 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 wibisaFöreläsning+ workshop bild, start Hb 220
gr A+B
2019-11-18 mån10:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hb220 kjomarAkademiskt skrivande
Att tänka på vid skrivandet av hemtentamen
2019-11-19 tis08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 lunbirFöreläsning: "Mått och mätning"
2019-11-20 ons13:00 – 16:00 Marknad och medier Hb220 monhakWorkshop presskonferens
2019-11-21 tor08:00 – 10:00 Arbets- och organisationspsykologi Hb220 neaemmF9. Anställningsotrygghet och avveckling. Aronsson m.fl. kap 8. Noe m.fl. kap 11
2019-11-25 mån10:00 – 12:00 Hb220 AdWe, almann, mape
2019-11-28 tor10:00 – 15:00 Hb220 PeRoGruppredovisningar 1 (Ind Skilln)
2019-11-29 fre10:00 – 15:00 Hb220 PeRoGruppredovisningar 2 (Ind Skilln)
2019-12-02 mån09:00 – 12:00 Hb220 rosjos
13:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 rosjosFöreläsning estetiska lärprocesser
2019-12-03 tis09:00 – 12:00 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317Grupp B
F: Teorier om lärande och utveckling del 1
13:00 – 16:00 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317 schtheGrupp B
F: Teorier om lärande och utveckling del 2
2019-12-04 ons08:30 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Hb220 EkAL, mape, SimUFöreläsning: Variationsteorin + workshop
2019-12-05 tor08:00 – 17:00 Hb220 EkAL, SimUreserv Föreläsning A-L variationsteorin
2019-12-09 mån08:30 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Ha215, Hb217c, Hb220, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hc216, Hc217, Hc319, Hc320 EkAL, rosjosWorkshop variationsteorin
2019-12-10 tis09:00 – 11:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317 aktvez, HamMLOU G
Grupp A - Hb 317 - Elevens fysiska, sociala och moraliska utveckling
Grupp B - Hb 220 - Kognitiva synsätt på lärande
13:00 – 15:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317 HamMLOU G
Grupp B - Hb 317 - Elevens fysiska, sociala och moraliska utveckling
Grupp A - Hb 220 - Kognitiva synsätt på lärande
2019-12-11 ons09:00 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb220 EkAL, rosjosSeminarie variationsteorin
2019-12-12 tor09:00 – 11:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317 aktvez, HamMLOU G
Grupp A - Hb 317 - Att skapa inlärningsmiljöer
Kap 12
Grupp B - Hb 220 - Olika elever - olika behov
Kap 4
13:00 – 15:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb317 aktvez, HamMLOU G
Grupp B - Hb 317 - Att skapa olika inlärningsmiljöer"
Kap 12
Grupp A - Hb 220 - Olika elever - olika behov
Kap 4
2019-12-13 fre09:00 – 12:00 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220 aktvezGrupp A
F: Kognitiva synsätt på lärande
2019-12-16 mån09:00 – 11:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb221 DHGu, grasusLOU G
Grupp A - Hb 220 - Språkutveckling och lärande
Kap 2
Grupp B - Hb 221 - Kultur och mångfald
Kap 5
13:00 – 15:30 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Hb220, Hb221 DHGu, grasusLOU G
Grupp B - Språkutveckling och lärande
Grupp A - Kultur och mångfald
Kap 5
2019-12-17 tis09:00 – 12:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb220 jarkarFöreläsning och workshop
Nationella prov och kunskapssyn
13:00 – 15:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb220 GLarFöreläsning
Likvärdighetsfrågor (inkl intersektionalitet) och "Oppotunities to learn"
2020-01-07 tis10:00 – 12:15 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hb220 ohmchaPedagogisk dokumentation och Biesta
13:00 – 16:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hb220, Hc320 carmonFöreläsning matematikängslan
2020-01-08 ons09:00 – 16:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb220 carmonFöreläsning och workshop
Skolans dokumentation
2020-01-13 mån10:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Hb220 GuMi, rosjosGenomgång av kommande tentamen
13:00 – 15:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hb220 mralinGästföreläsare: Förskollärare och alumn, Anneli Hansson
2020-01-14 tis08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 HaTh, SimUExamination barnprogram
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 HaTh, SimUExamination barnprogram
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Hb220 HaTh, SimUExamination barnprogram
2020-02-25 tis08:30 – 10:00 Hb220 andhel, baclin, ObJoKursstart
10:00 – 15:00 Hb220 ObJo"På rätt sida älven" Socioekonomiska aspekter
2020-02-26 ons13:00 – 15:00 Hb220 GuMiKulturgeografi och identitet
2020-02-27 tor08:30 – 13:00 Hb220 ObJo"Historia utanför skolan" Historiska aspekter
2020-03-03 tis08:30 – 12:00 Hb220, Hb221 andhelSO-didaktik: Vad? Hur? Varför?
13:00 – 15:00 Hb220 andhelStyrdokument
2020-03-10 tis13:00 – 15:00 Hb220 GuMiKulturgeografi: Befolkning och migration
2020-03-11 ons13:00 – 15:00 Hb220 GuMiNaturgeografi och identitet
2020-03-19 tor13:00 – 15:30 Hb220 GuMiKartografi
2020-03-31 tis08:30 – 15:00 Hb220 andhelPedagogiska planeringar
2020-04-02 tor13:00 – 16:00 Hb220 GuMi, ObJoHållbar utveckling i ett historiskt perspektiv - ett case
2020-04-07 tis08:30 – 12:00 Hb220 andhelVår demokratis värdegrund 1
13:00 – 15:00 Hb220 andhelVår demokratis värdegrund 2
2020-05-15 fre09:00 – 12:00 Hb220, Hb317 HamM, PeHaHajkintro
Grupp A+B
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information