Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Ga308 Forum Humanum
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-20 ons08:00 – 09:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum lygfre, odeperIntroduktion till DE grupp 1-8
09:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum LOBiPersonalmöte
13:00 – 14:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum lygfre, odeperIntroduktion till DE grupp 9-16
15:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga308 Forum Humanum Henr, siesanResurstillfälle uppsatsskrivande, omvårdnad examensarbete
2019-11-21 tor08:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum andcar, erfbjo, karthe, strtil09.00-10.00 Resurstillfälle Caroline Andersson
10.30-11.45 Levande bibliotek
12.05-12.50 Forumsimulering 6
Streamas mot Värnamo. Anna Johnsen finns på plats under förmiddagen (från ca 09.00) i Värnamo som resurs.
13:00 – 14:45 BIM 1 Modelling and Presentation Ga308 Forum Humanum AsGoSolibri
2019-11-22 fre07:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum JoSuAstrid Janzon Symposium.
09:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad vid sviktande hälsa, Personcentrerad omvårdnad II, Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga308 Forum Humanum strtilAstrid Janzon symposium 2019
?Sömnens betydelse för hälsan?
Mer information på anslag HHJ
Frivilligt deltagande
2019-11-25 mån08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum molsafKvantitativ metod
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum abeannKvalitativ metod
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum abeannUppdragsbeskrivning och information
2019-11-26 tis09:00 – 11:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum erfbjoFöreläsning Sömn och Vila
11:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum ptrchrInformation om ...
- inlämningsuppgift som skall kopplas till Omvårdnadsprocessen.
- skapandet av patientfall som kopplas till Studieuppgift 3 under VFU.
13:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum molsafFöreläsning Aktivitet och Rörelse
2019-11-27 ons08:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga308 Forum Humanum, Ga505, Ga506, Gd302, Gd306, Gd410, Ge408b molsafJönköpingsgruppen

Seminarier i Personligt förbättringsarbete sker i respektive projektgrupp 1-6 Seminarieschema med anvisning om rum och grupper kommer läggas ut via Dokument efter deadline för inlämning. kl 08 00 - 10 30 inkl rast. Granskning av varandras förbättringsarbete i projektgrupper.
Kl 10 30 - 12 00 Seminarium med presenatation av förbättringsarbete alla tillsammans i sal Ga 308 Forum Humanum kl
2019-12-02 mån13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum abeannFöreläsning: Forskningsetik
2019-12-03 tis09:00 – 10:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum johmalIntroduktion till kursen
10:00 – 12:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum johmalFöreläsning personlighetspsykologi
13:00 – 15:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Ga308 Forum Humanum rytcatEn föreläsning om vetenskapligt förhållningssätt i förskolläraryrket
2019-12-04 ons08:00 – 13:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum, Ga344, Ga345, Ga930, Gc310, Gc311, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavFöreläsning Neuropsykologi + bearbetning.
2019-12-06 fre10:00 – 12:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum JohDavFöreläsning kognitiv psykologi
2019-12-09 mån08:00 – 09:00 Vetenskaplig grundkurs Ga308 Forum Humanum lunddaKursintroduktion
10:00 – 12:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum mantimFöreläsning motivation och emotioner
2019-12-10 tis10:00 – 13:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga308 Forum Humanum gunveeFöreläsning: Social interaktion och vardagssamspel
13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga308 Forum Humanum abeannForskningsetik
2019-12-11 ons10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum skomiaFöreläsning Cirkulation
13:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum skomiaFöreläsning Andning
2019-12-12 tor10:00 – 13:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga308 Forum Humanum BAndKvantitativ metod
2019-12-13 fre10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga308 Forum Humanum strtilTema Akut ohälsa
Caseseminarie
Förförståelsen slog fälleben för professionalismen
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
2019-12-16 mån10:00 – 12:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum gunveeFöreläsning hälsopsykologi och krispsykologi
13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum gunveeFöreläsning hälsopsykologi och krispsykologi
2019-12-17 tis10:00 – 12:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum gtwiklotFöreläsning Smärta
13:30 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum ptrchrFöreläsning Elimination
2019-12-18 ons10:00 – 11:00 Omvårdnad, examensarbete, Omvårdnad, examensarbete Ga308 Forum Humanum siesanGenomgång inför slutseminariet, omvårdnad examensarbete
2019-12-19 tor08:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum erfbjo, strtil12.05-12.50 Forumsimulering 7
Streamas mot Värnamo
2020-01-07 tis08:30 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum liafri?Patientmöten?
13:00 – 17:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children, Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga308 Forum Humanum faljoh, kartheChild health services & School health services
2020-01-13 mån08:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum strtilUpprop och programinformation Sjuksköterskeprogrammet Studiegrupp Jönköping och Studiegrupp Eksjö
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-15 ons08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
10:00 – 11:30 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga308 Forum Humanum SjMiPrograminformation/ Kursintroduktion
2020-01-17 fre08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
2020-01-20 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum benarmKursintroduktion
Farmakodynamik
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum benarmFASS
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum benarmFASS
2020-01-21 tis08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum krosti, WiAsAllmän bakteriologi // OBS!! Gäller ej Värnamogruppen!!!
13:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum WiAs
2020-01-22 ons08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum giomarOmvårdnad som defenition ämne och proffetion
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum liafriFöreläsning: Personcentrerad omvårdnad
12:30 – 16:00 Ga308 Forum Humanum LOBiAktiestinsen stipendieutdelning.
2020-01-23 tor08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsSpeciell bakteriologi (HUD, luftvägar)
13:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsSpeciell bakteriologi (Hud, luftvägar)
2020-01-24 fre10:00 – 13:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Ga308 Forum Humanum JohAnnLecture and workshop ? Equal care
2020-01-27 mån13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum HumanumFarmakokinetik
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum HumanumFarmakokinetik samt interaktioner
2020-01-28 tis08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsAllmän virologi
13:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAs
2020-01-29 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum lunddaLäkemedelsberäkning, börjar 09:00
13:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga308 Forum Humanum, Ga721 JohDavUtvecklingspsykologi 2
2020-01-30 tor10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga308 Forum Humanum ediann, SjMiArbetsgruppens psykologi
2020-02-03 mån08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsImmunologi
2020-02-04 tis08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsImmunologi
2020-02-05 ons08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum LOBiPersonalmöte hhj
13:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum WiAs
2020-02-06 tor08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga308 Forum Humanum BuPiSeminarierum: Det institutionella samtalets elementära form och struktur och Gräsrotsbyråkratier som det professionella samtalets kontext
2020-02-10 mån08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum WiAsImmunologi
13:00 – 13:45 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum Humanum gryannCourse introduction ?
Introduction to the course HPON10
eg. Lectures, web inspiration lectures, seminaries, Inspira examination & clinical examination
14:00 – 16:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum Humanum giomar, gryannLecutre - Theme 1 Palliative Clinical Care The philosophy and values of palliative care Patient, relatives & professional perspective
2020-02-11 tis08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum WiAs
2020-02-12 ons10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum HumanumWeb Inspiration Lecture Them 1 Palliative care in practice
2020-02-13 tor10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum Humanum MuBeLecture ? Theme 2 Symptoms and symptom relief Complementary treatment methods
2020-02-17 mån10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum WiAs
13:00 – 15:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum HumanumWeb Inspiration Lecture 2 Theme 2 Estimation of symptoms
2020-02-18 tis10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum WiAs
2020-02-19 ons10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum Humanum gryannWeb Inspiration Lecture Theme 3 Relationships & communication
2020-02-20 tor08:00 – 10:00 Psykiatrisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum tjahanResurs
10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum ostlenFöreläsning demens
2020-02-21 fre10:00 – 13:00 Samtal i socialt arbete Ga308 Forum Humanum johmalVFU 2 dag
13:00 – 16:30 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga308 Forum Humanum AhIn
2020-02-24 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum graannKursintroduktion
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum lygfreStroke
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum lygfreStroke
2020-02-25 tis10:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanumreserv
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanumreserv
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanumreserv
2020-02-26 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum skomiaFöreläsning: Dåliga nyheter, jobbiga möten och det svåra samtalet
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum roseliFöreläsning: ?Modiga? män och ?känsliga? kvinnor - om språk, kultur, makt och genus
2020-02-27 tor10:00 – 12:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga308 Forum Humanum borklaFöreläsning: Funktionalismen Durkheim
13:00 – 17:00 Förvaltningsrätt Ga308 Forum Humanum SaRoKommunalrätt
2020-03-02 mån10:00 – 13:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum andcar, graannFilmvisning inför seminarium 1: ?Fjärilen i glaskupan?. Jönköpingsgruppen i Forum Humanum, Värnamogruppen på Campus i Värnamo i sal XX.
2020-03-03 tis10:00 – 13:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum lygfre, oudbilFrågestund
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum HumanumReservtillfälle
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum HumanumReservtid
2020-03-04 ons10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Ga308 Forum HumanumWeb Inspiration Lecture Theme 5 The holistic meeting within palliative care
2020-03-05 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 3 Streamas mot Eksjö
13:00 – 15:00 Psykiatrisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum tjahanResurs
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtilLevande bibliotek Streamas mot Eksjö
2020-03-09 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum andcarFöreläsning: SBAR + information kring gruppuppgift seminarium 4.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum graannFöreläsning: "Smaken av vatten" - en berättelse ur ett patientperspektiv. Gästföreläsning: Anne-Maj Thorsson
2020-03-16 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga308 Forum Humanum tjahanFöreläsning: Möten med aggression
2020-03-19 tor13:00 – 15:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga308 Forum Humanum borklaFöreläsning: Sociologiska perspektiv på avvikande beteende.
2020-03-21 lör08:00 – 15:00 Ga308 Forum Humanum JoThÖppet hus.
2020-03-30 mån08:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum ptrchrKursintroduktion
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum MobKlaVätske/syra/bas-balansen
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum MobKlaVätske/syra/bas-balansen, slutar 16:00
2020-03-31 tis08:00 – 10:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum berkriFöreläsning Munhälsa Tandhygienist Kristina Berggren
10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum molsafFöreläsning Ergonomi och Rörelse
13:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum ptrchrFöreläsning Omvårdnadsdokumentation och omvårdnadsprocessen + information om uppgiften under VFU
2020-04-01 ons13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum MobKlaVätskebalansen
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga308 Forum Humanum MobKlaVätskebalansen, slutar 16:00
2020-04-02 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 4
2020-04-07 tis13:00 – 15:00 Psykiatrisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum tjahanResurs
2020-04-08 ons08:00 – 09:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum KaMa, odeperIntroduktion ABC, grupp 7-12
13:00 – 14:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga308 Forum Humanum KaMa, odeperIntroduktion ABC, grupp1-6
2020-04-09 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 5 Streamas mot Eksjö
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtilLevande bibliotek Streamas mot Eksjö
2020-04-15 ons08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum LOBiPersonalmöte hhj
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum abeannFöreläsning: Mötet med forskare och Forskningsprocessen
2020-04-16 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 6 Streamas mot Eksjö
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtilLevande bibliotek Streamas mot Eksjö
2020-04-20 mån08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum molsafFöreläsning: Kvantitativ metod
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum abeannFöreläsning: Kvalitativ metod
2020-04-27 mån10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum andcarFöreläsning Hud
13:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum andcarFöreläsning Nutrition
2020-04-30 tor08:30 – 10:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum skomiaFöreläsning Cirkulation
10:30 – 12:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum skomiaFöreläsning Andning
2020-05-13 ons10:00 – 12:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum gtwiklotFöreläsning Smärta
13:30 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga308 Forum Humanum ptrchrFöreläsning Elimination
2020-05-14 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 7 Streamas mot Eksjö
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtilLevande bibliotek Streamas mot Eksjö
2020-05-25 mån08:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum liafri?Patientmöten?
11:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga308 Forum Humanum liafri?Patientmöten?
2020-05-28 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 8 Streamas mot Eksjö
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga308 Forum Humanum strtilLevande bibliotek
2020-06-01 mån08:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum mazoBachelor thesis arrangement of the Prosthetic and Orthotic Program
2020-06-02 tis08:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum mazoBachelor thesis arrangement of the Prosthetic and Orthotic Program
2020-06-03 ons08:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum mazoBachelor thesis arrangement of the Prosthetic and Orthotic Program
2020-08-17 mån08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-18 tis08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-19 ons08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-20 tor08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-21 fre08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information