Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Ga720
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-20 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, lygfre, odeperKTC Praktisk tillämpning DE
grupp 1-8 kl 09,00-12,00
Grupp 9-16 kl 14,00-17,00
2019-11-22 fre08:30 – 10:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga728 KaMa(P&O) Palpation/Surface anatomy in KTC, floor 7 Assistant teacher: Molly M (T3)
2019-11-26 tis09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720 abeann
2019-11-27 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, odeper, skomiaPraktisk examination, se examinationsspecifikt schema i PingPong
Jönköpingsgrupperna
2019-12-02 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 4: Venprov inklusive praktiskt prov
Grupp A. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 4: Venprov inklusive praktiskt prov
Grupp B. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-03 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 4: Venprov inklusive praktiskt prov
Grupp C. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 4: Venprov inklusive praktiskt prov
Grupp D. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-05 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 5: Subcutan injektion (ML-spruta, Enhets-spruta och insulinpenna) inklusive Praktiskt prov
Grupp B. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 5: Subcutan injektion (ML-spruta, Enhets-spruta och insulinpenna) inklusive Praktiskt prov
Grupp A. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-06 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 5: Subcutan injektion (ML-spruta, Enhets-spruta och insulinpenna) inklusive Praktiskt prov
Grupp D (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 5: Subcutan injektion (ML-spruta, Enhets-spruta och insulinpenna) inklusive Praktiskt prov
Grupp C (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-09 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov
Grupp A (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov
Grupp B (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-10 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp C (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp D (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-12 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721 andcar, graann, odeperOmexaminationer
2019-12-13 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 7: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov
Grupp D (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 7: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov
Grupp C (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-17 tis09:00 – 15:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 faljoh, gusmar, odeperS-HLR Barn
2019-12-18 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 8: Intravenös injektion och infusion. Inklusive praktiskt prov.
Grupp A (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 8: Intravenös injektion och infusion. Inklusive praktiskt prov.
Grupp B (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-19 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 8: Intravenös injektion och infusion. Inklusive praktiskt prov.
Grupp C (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 8: Intravenös injektion och infusion. Inklusive praktiskt prov.
Grupp D (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-20 fre09:00 – 15:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 faljoh, gusmar, odeperS-HLR Barn
2020-01-02 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, graann, ptrchrPT-dag KTC nr 9: KAD, RIK samt suga luftvägar. Inklusive praktiskt prov.
Grupp B (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, graann, ptrchrPT-dag KTC nr 9: KAD, RIK samt suga luftvägar. Inklusive praktiskt prov.
Grupp A (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2020-01-03 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 9: KAD, RIK samt suga luftvägar. Inklusive praktiskt prov. Grupp D (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 9: KAD, RIK samt suga luftvägar. Inklusive praktiskt prov. Grupp C (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2020-01-07 tis09:00 – 16:00 Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning Ga720, Ga728 gusmar, odeper
2020-01-08 ons09:30 – 11:30 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga720 oudbilHLR grupp 1
13:00 – 15:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga720 oudbilHLR grupp 2
2020-01-09 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga709, Ga710-712, Ga720 erfbjo, JohAnn, roseli, strtilExamination praktisk tillämpning
Individuell färdighet
Se Canvas "Fokus för vecka 2" för information och anmälan
2020-01-10 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga709, Ga710-712, Ga720 erfbjo, JohAnn, KarFan, roseli, strtilExamination praktisk tillämpning
Individuell färdighet
Se Canvas "Fokus för vecka 2" för information och anmälan
2020-01-13 mån09:15 – 15:45 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga720 AndeAn, faljoh, graann, gryann, gusmar
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga728Examination 3
OBS! Notera salarna! Samling sker i Simulering 1//KP
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga728Examination 3
OBS! Notera salarna!//KP
2020-01-15 ons09:15 – 15:45 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom, Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga720 AndeAn, faljoh, graann, gryann, gusmar
2020-01-24 fre08:00 – 13:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga720 oudbilHLR VUxen Basal
2020-01-28 tis08:00 – 09:30 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I Ga720 StAgHLR Grupp A+B.
13:30 – 15:00 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I Ga720 StAgHLR. Grupp C+D.
2020-03-02 mån08:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 KarFan, roseliPraktisk tillämpning - grupp 1-4
13:00 – 17:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 KarFan, strtilPraktisk tillämpning - grupp 9-12
2020-03-03 tis08:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 KarFan, roseliPraktisk tillämpning - grupp 5-8
2020-03-09 mån13:00 – 17:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Ga720, Ga722, Ga724
2020-03-18 ons08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPraktiska tillämpningsövningar med simuleringsövningar på KTC.
Kl 8-12: Seminariegrupp A (Använd eftermiddagen till studiegruppens förberedelser inför seminarie 3)

Kl 13-17: Seminariegrupp B (Använd förmiddagen till studiegruppens förberedelser inför seminarie 3)
2020-03-19 tor08:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 abeann, graann, ptrchr, skomiaPraktiska tillämpningsövningar med simuleringsövningar på KTC. Kl 8-12: Seminariegrupp C (Använd eftermiddagen till studiegruppens förberedelser inför seminarie 3)

Kl 13-17: Seminariegrupp D (Använd förmiddagen till studiegruppens förberedelser inför seminarie 3)
2020-04-02 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga721 odeper, skomiaKTC-moment, HLR. Se specifikt HLR-schema i Canvas
2020-04-03 fre08:00 – 16:00 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728, Ga931 berkri, karlch, ptrchrSamling i sal ga931
Tandhygieniststudenter: Seminarie obligatorisk närvaro

SSK-studenter: PT-dag 2 KTC: Munhälsa. Interprofessionell samverkan. Studenter från Tandhygienistprogrammet kommer till detta tillfälle för bedömningar av munhålan.
Klassen delas i 2 större grupper. Tidsåtgång 3,5 timmar/grupp.
08.30-12.00 Grupperna 1-8
13.00-16.30 Grupperna 9-16
2020-04-07 tis09:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 JohAnn, KarFan, roseli, strtilSimulering
2020-04-08 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KaMa, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KaMa, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
2020-04-15 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga705, Ga709, Ga713, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 lygfre, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning DE, grupp 1-8
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga705, Ga713, Ga720, Ga721, Ga728 lygfre, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning DE, grupp 9-16
2020-04-16 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
2020-04-17 fre08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724T6 examinationer
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
2020-04-22 ons08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720 andcar, graann, odeper, skomiaKTC: Praktisk examination, se examinationsspecifikt schema i Canvas
2020-04-28 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 4 KTC: Venprov inklusive Praktiskt prov. Grupp A. Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 4 KTC: Venprov inklusive Praktiskt prov. Grupp B. Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-04-29 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 4 KTC: Venprov inklusive Praktiskt prov. Grupp C. Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 4 KTC: Venprov inklusive Praktiskt prov. Grupp D. Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-04 mån08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga713, Ga720
2020-05-05 tis08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga713, Ga720
2020-05-06 ons08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga713, Ga720
2020-05-07 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp A (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp B (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-08 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp C (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag KTC nr 6: Intramuskulär injektion samt nedläggning av nasogastrisk sond inklusive Praktiskt prov Grupp D (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-12 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
2020-05-13 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
2020-05-14 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 7 KTC: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov Grupp B (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 7 KTC: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov Grupp A (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-15 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 7 KTC: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov Grupp D (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 7 KTC: Perifier venkateter (PVK) inklusive Praktiskt prov Grupp C (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-18 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 8 KTC: Intravenös Infusion och intravenös injektion inklusive Praktiskt prov Grupp A (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 8 KTC: Intravenös Infusion och intravenös injektion inklusive Praktiskt prov Grupp B (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-19 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 8 KTC: Intravenös Infusion och intravenös injektion inklusive Praktiskt prov Grupp C (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 8 KTC: Intravenös Infusion och intravenös injektion inklusive Praktiskt prov Grupp D (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-25 mån08:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 9 KTC: KAD, RIK samt suga övre luftvägar inklusive Praktiskt prov Grupp A (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 9 KTC: KAD, RIK samt suga övre luftvägar inklusive Praktiskt prov Grupp B (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-26 tis08:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 9 KTC: KAD, RIK samt suga övre luftvägar inklusive Praktiskt prov Grupp C (Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, ptrchr, skomiaPT-dag 9 KTC: KAD, RIK samt suga övre luftvägar inklusive Praktiskt prov Grupp D (Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-27 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information