Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Ga721
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-21 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Gc310 JohAnn, KarFan, roseli, strtil14.00-16.00 Seminarie 6
Ga528 (Tillan)
Ga721 (Elizabeth)
Gc310 (Fanny)
Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-11-22 fre08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 1-5
10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 6-10
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga340, Ga721, Gc310, Gc311 bjorma, faljoh, gryann, HuCa, huleva, StYlSeminarium Hälsopedagogik
13:00 – 15:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721 skomiaSeminarium VFU - rapport
2019-11-27 ons08:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga713, Ga721, Gd309 erfbjo, ptrchrWorkshop: Att skapa ett patientfall Resurstid lärare kl 9-16. Fördela er i grupprummen som är bokade. Sitter ni på annat håll så skicka ett meddelande om detta till kursansvarig. Nås på telefon 0739101936.

Eksjögruppen kommer att vara på Campus Eksjö.
2019-11-28 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp B. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp A. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-11-29 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp D. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrPT-dag KTC nr 3: Introduktion till KTC. Materialkännedom.
Grupp C. (Grupptillhörighet visas i pingpong)
2019-12-03 tis13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b johmalBearbetande seminarium personlighetspsykologi
2019-12-04 ons08:00 – 17:00 Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II Ga528, Ga721 ediann, johmalSeminarium
2019-12-06 fre13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b JohDavBearbetande seminarium kognitiv psykologi
2019-12-09 mån13:00 – 15:00 Psykologi för sjuksköterskor Ga340, Ga343, Ga344, Ga345, Ga528, Ga721, Ga930, Gd309, Gd310, Ge408b mantimBearbetande seminarium motivation och emotioner
2019-12-10 tis09:00 – 10:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 peremeUppsamlingsseminarium: Reflektionsseminarium under VFU. Berörda studenter kallas till detta seminarium. Kontakta kursansvarig om det kolliderar med PT-dag som går parallellt.
2019-12-12 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721 andcar, graann, odeperOmexaminationer
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, HarLen, JohAnn, roseli, skomiaIordningsställande för lärare
2019-12-17 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, HarLen, JohAnn, roseli, skomiaPraktisk examination Tillfälle 3
08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, JohAnn, roseli, skomia, strtilExamination
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Praktisk examination Tillfälle 3
2019-12-18 ons08:00 – 09:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 1-2 Ga528 Saffran M Grupp 3-4 Ga721 Anna A
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 5-6 Ga528 Saffran M Grupp 7-8 Ga721 Anna A
12:30 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 9-10 Ga528 Saffran M Grupp 11-12 Ga721 Anna A
14:00 – 15:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga528, Ga721 abeann, molsafSeminarium 5: Artikelseminarium Grupp 13-14 Ga528 Saffran M Grupp 15-16 Ga721 Anna A
2019-12-19 tor10:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Ga934 JohAnn, KarFan, roseli, strtil10.00-12.00 Seminarie 7
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 8
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2019-12-20 fre08:00 – 12:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga721 StYlPIP exam seminar
2020-01-07 tis10:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 giomarTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
10.00-11.30 Studiegrupp 1-5
13-14.30 Studiegrupp 6-10
2020-01-08 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination 2
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination 2
2020-01-09 tor09:00 – 11:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 parjanVårdplansseminarie enligt särskilt schema i pingpong
2020-01-13 mån08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchrKompletteringstillfälle - PT-dag 1-3 och 10. Samt vårdplansseminarium. Skriftlig uppgift bearbetas och redovisas under seminarium.
2020-01-14 tis10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga721, Gc310, Gc311 abeann, andcar, odeper, ptrchrSeminarium 6: Synen på min kommande yrkesroll.
Grupp 1-4 Ga721 (Frida)
Grupp 5-8 Ga334 (Kicki)
Grupp 9-12 Ga934 (Anna A)
Grupp 13-16 (Per) Campus Värnamo.
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga728Examination 3
OBS! Notera salarna!//KP
2020-01-15 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga528, Ga721 JohAnn, parjanExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp A (Johann) Sal: Ga1028
Storgrupp B (Parjan) Sal: Ga528

13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga528, Ga721 JohAnn, parjan, roseliExaminationsrapport ? par
Seminarium
Storgrupp D (Johann) Sal: Ga1028.
Storgrupp E (Parjan) Sal: Ga528.
Storgrupp F (Roseli) Sal: Ga721.
2020-01-22 ons08:00 – 09:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga721 hulevaMöjlighet till grupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga721 huleva, MuBe, StYlKursintroduktion och uppstart av projektplan ? obligatoriskt moment
13:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga721 faljoh, hulevaObligatoriskt seminarium inom pediatrik. Grupparbete, Johanna Falck
2020-01-24 fre08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoSeminarie Familjefokuserad omvårdnad och Närstående
08.30-10.00 Studiegrupp 1-6
2020-01-29 ons13:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga308 Forum Humanum, Ga721 JohDavUtvecklingspsykologi 2
2020-02-06 tor08:00 – 09:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaMöjlighet till grupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaObligatoriskt Seminarium ? Tema 3 KTC
13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 1-6
Seminariet pågår 13.00-14.30
2020-02-17 mån13:00 – 17:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga721 odeperSeminarium: Katastrofmedicinska riktlinjer.
2020-02-18 tis08:00 – 15:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 HarLenPatientfall seminarium
2020-02-20 tor08:00 – 09:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaMöjlighet till grupparbete och handledning
09:00 – 13:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaIrené Eriksson
13:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga721 nymros, ostlen, roseliSeminarium 1 Grupp 1-4
2020-02-26 ons10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga721 nymros, ostlen, roseliSeminarium 2 Grupp 1-4
13:00 – 17:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaDemens Hans Davidsson
2020-02-27 tor13:00 – 17:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaDemens Hans Davidsson
2020-02-28 fre13:00 – 17:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Ga721 hulevaDemens Hans Davidsson
2020-03-04 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 1: ?Fjärilen i glaskupan?. Seminariegrupp A: sal Ga 721, seminariegrupp B: sal Gc311.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721 karcha, skomiaSeminarium 1: ?Fjärilen i glaskupan?. Seminariegrupp C
2020-03-09 mån10:00 – 13:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Ga721 faljoh, HuCaSeminarium Pediatrik: För tidigt födda och svårt sjuka barn
2020-03-10 tis10:00 – 11:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 giomarTema Existentiell Omvårdnad
Seminarie
10.00-11.30 Studiegrupp 1-6
2020-03-11 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 2: ?Smaken av vatten?. Seminariegrupp A: sal Ga721, seminariegrupp B: sal Gc311.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721 karcha, skomiaSeminarium 2: ?Smaken av vatten?. Seminariegrupp C
2020-03-23 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 3: namn
Seminariegrupp A: sal Ga721, seminariegrupp B: sal Gc311
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga721, Gc311 andcar, graann, karcha, skomiaSeminarium 4: ?Redovisning SBAR-film?
Seminariegrupp A: sal Ga721, seminariegrupp B: Gc311.
2020-03-24 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
2020-03-25 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
2020-03-26 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724Examination på KTC
2020-04-02 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga721 odeper, skomiaKTC-moment, HLR. Se specifikt HLR-schema i Canvas
2020-04-03 fre08:00 – 16:00 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728, Ga931 berkri, karlch, ptrchrSamling i sal ga931
Tandhygieniststudenter: Seminarie obligatorisk närvaro

SSK-studenter: PT-dag 2 KTC: Munhälsa. Interprofessionell samverkan. Studenter från Tandhygienistprogrammet kommer till detta tillfälle för bedömningar av munhålan.
Klassen delas i 2 större grupper. Tidsåtgång 3,5 timmar/grupp.
08.30-12.00 Grupperna 1-8
13.00-16.30 Grupperna 9-16
2020-04-08 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KaMa, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KaMa, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
2020-04-15 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga705, Ga709, Ga713, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 lygfre, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning DE, grupp 1-8
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga705, Ga713, Ga720, Ga721, Ga728 lygfre, molsaf, odeperKTC: Praktisk tillämpning DE, grupp 9-16
2020-04-16 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
2020-04-17 fre10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 1-5
Seminariet pågår 10:30-12:00
13:00 – 14:30 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721 erfbjoTema Akut ohälsa & Tema Långvarig ohälsa
Seminarie Blodtransfusion
Studiegrupp 6-10
Seminariet pågår 13.00-14.30
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724T6 examinationer
2020-04-21 tis08:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga340, Ga344, Ga345, Ga713, Ga721, Gd302, Gd310 graannWorkshop: Att skapa en vårdplan utifrån givet patientfall. Grupperna ges tid att komma igång med sin uppgift. Resurstid lärare kl 9-16. Fördela er i grupprummen som är bokade. Sitter ni på annat håll så skicka ett meddelande om detta till ansvarig lärare. Nås på telefon xxxxx. Värnamogruppen kommer att vara på Campus Värnamo.
2020-04-22 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchr
PT-dag 3 KTC:
Materialkännedom. Grupp B. Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchr
PT-dag 3 KTC:
Materialkännedom. Grupp A. Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-04-23 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchr
PT-dag 3 KTC:
Materialkännedom. Grupp D. Grupptillhörighet visas i Canvas
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721 ptrchr
PT-dag 3 KTC:
Materialkännedom. Grupp C. Grupptillhörighet visas i Canvas
2020-05-12 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
2020-05-13 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
2020-05-27 ons08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724Examinationer T6
2020-06-01 mån08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Ga722 graann, ptrchrKompletteringstillfälle PT-dag 1-3 och 10 samt komplettering vårdplansseminarium och Uppgift lämnas in och redovisas på seminarium. (Vid mån av tid Ev kompletteringar av moment från PT-dag 4-9)
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information