Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Ga934
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-19 tis10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 andcarTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad vid njurinsufficiens
14:00 – 15:00 Ga934 bjaannTest zoom
2019-11-20 ons08:00 – 09:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Öron/ näsa/ hals Anders Tengblad
13:00 – 17:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Sår och sårvård Malin Munter
2019-11-21 tor10:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 1 - 6
13:00 – 15:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 7-12
2019-11-26 tis10:00 – 12:00 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga934 borklaFöreläsning: Sociologiska perspektiv på religion
13:00 – 15:30 Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete Ga934 borklaFöreläsning: Sociologiska perspektiv på avvikande beteende
2019-11-27 ons09:00 – 12:00 Psychology, basic course Ga934 JohDavLecture: Developmental psychology
13:00 – 15:00 Psychology, basic course Ga934 JohDavSeminar: Developmental psychology
2019-11-28 tor13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 MaJaTema Långvarig ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom
2019-12-04 ons08:00 – 09:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaGrupparbete och handledning
09:00 – 12:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Stomi Inger Swahn
13:00 – 17:00 Sjukdomslära med förskrivningsrätt, Sjukdomslära med förskrivningsrätt Ga934 hulevaFöreläsning ? Smärta och farmakologisk smärtbehandling Lotta Wikström
2019-12-06 fre10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande
Frågor och eller funderingar som du som student vill diskutera med föreläsaren läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 MaJaTema Långvarig ohälsa F
öreläsning
Omvårdnad i samband med hjärtsjukdom och effekter i dagligt liv
2019-12-09 mån13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAn, molsafKursintroduktion
15:00 – 17:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnForskningsprocessen
2019-12-10 tis10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 giomarLitteraturöversikt
12:00 – 17:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga934 StYlSeminar about quality and safety
2019-12-11 ons10:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga934 borklaSamhällsvetenskapens roll i samhället
13:00 – 17:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga934 SaRoFöreläsning: Arbetsrätt
2019-12-12 tor10:00 – 13:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 BAndKvantitativ metod
2019-12-13 fre10:00 – 12:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga934 HKarLecture ? Resilience and Care for Older Adults in Post-Traumatic Cities: Aftermath of Hurricane Katrina and Seminar on writing the crisis response plan
13:00 – 15:00 Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga934 HKarLecture - Prepared for the Worst? Crisis Planning and Hurricane Katrina
2019-12-16 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga529, Ga934 AhInIntroduktion till kvantitativa metoder
2019-12-17 tis08:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga934 HKarSeminarium: Organisation och organisering
13:00 – 15:00 Mechanics related to Prosthetics and Orthotics Ga934 KalSLecture/Tutorial, Anders Johansson
2019-12-18 ons09:00 – 15:00 Ga934 HalJenGrundkurs gerontologi
2019-12-19 tor10:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Ga934 JohAnn, KarFan, roseli, strtil10.00-12.00 Seminarie 7
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)

14.00-16.00 Seminarie 8
Ga528 (Tillan), Ga721 (Elizabeth), Ga934 (Fanny), Gummifabriken Värnamo (Anna)
2020-01-07 tis09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children, Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga344, Ga934, Gd302, Gd309 kartheSeminar child development
13:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 egogunExamination - seminarium SimChild
2020-01-08 ons10:00 – 12:00 Psychology, basic course Ga934 gunveeLecture: Social psychology
2020-01-09 tor08:00 – 10:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 olslenRepetition utredning, handläggning och dokumentation
10:00 – 15:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 ediannEtiska dilemman i handläggning 10-12. VFU information 13-15/resurstid
2020-01-10 fre09:00 – 12:00 Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children, Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children Ga934, Gd302, Gd309, Gd310 kartheSeminar Children and parents in hospital
2020-01-14 tis08:00 – 17:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga934, Gd309, Gd310, Gd410 akenin, CBUl, ediann, kaltorExamination och PPU
2020-01-15 ons08:00 – 17:00 Ga506, Ga930, Ga934, Gd306, Ge408b boragnPPU-socionomutbildningen
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Socialt arbete, profession och praktik Ga334, Ga934, Gd309, Gd310 akenin, CBUl, ediann, kaltorExamination
13:00 – 15:30 Ga527, Ga934 PavMon
2020-01-17 fre08:00 – 12:00 Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I Ga934 ediannFöreläsning för handledare inför VFU
2020-01-20 mån08:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Ga934 JohAnnCourse introduction and lecture to introduce the topic ?health and welfare in a changing society?
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga934 boragn, olojenIntroduktion 13-14. Föreläsning samtal med barn. Introduktion av barnuppgiften
2020-01-21 tis10:00 – 12:00 Social Work, Participation and Inclusion Ga934 HKarCourse introduction Lecture: Ethnicity, migration and participation Danso (2009). Mulinari and Neergaard (2005). Schierup (2010).
13:00 – 15:00 Social Work, Participation and Inclusion Ga934 HKarSeminar: Ethnicity, migration and participation
2020-01-22 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 giomarTema Existentiell omvårdnad Föreläsning
15:00 – 17:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga934 lindanEm Föreläsning Tranformativt ledarskap
2020-01-23 tor10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediann, ekmaimVetenskaplig metod, referenser enl APA samt workshops
2020-01-24 fre10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediannProfessorsföreläsningar
2020-01-27 mån08:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 olojenKommunikation, teori och övningar 8-15
15:00 – 17:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 boragn, ediannPPU, terminsreflektion 15-17
2020-01-28 tis10:00 – 12:00 Civilrätt Ga934 SaRoMänskliga rättigheter
13:00 – 15:00 Civilrätt Ga934 SaRoDiskriminering
2020-01-29 ons13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga934 lunddaRäknestuga läkemedelsberäkning
2020-01-30 tor10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Ga934 boragnFöreläsning: samtalsmetoder (teori och tillämpning)
13:00 – 15:00 Civilrätt Ga934 SaRoProcess och rättegång.
2020-02-03 mån08:00 – 17:00 Ga934 JoSuSK-kurs
2020-02-04 tis08:00 – 17:00 Ga934 JoSuSK-kurs
2020-02-05 ons08:00 – 17:00 Ga934 JoSuSK-kurs
2020-02-06 tor08:00 – 17:00 Ga934 JoSuSK-kurs.
2020-02-11 tis10:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 SjMi
2020-02-12 ons10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga934 salkenLecture Solid Mechanics
2020-02-13 tor08:00 – 12:00 Civilrätt Ga934 SaRoEkonomisk familjerätt
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Ga934 salkenLecture Solid Mechanics
2020-02-17 mån08:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 JohDavBarnobservation - seminarium
2020-02-18 tis10:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 SjMi
2020-02-20 tor13:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga934 KarFan, nymros, ostlenSeminarium 1 Grupp 5-8
2020-02-21 fre10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa Resurstillfälle Omvårdnad vid akut omhändertagande Frågor och eller funderingar som du som student vill diskutera med föreläsaren läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2020-02-26 ons10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Ga934 KarFan, nymros, ostlenSeminarium 2 Grupp 5-8
13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediannVetenskaplig metod
2020-02-27 tor10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 strtilTema Akut ohälsa Caseseminarie Förförståelsen slog fälleben för professionalismen Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp Studiegrupp 1-6
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga934, Gc310 strtilSeminarie 2
2020-03-03 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirSocial development, ghana
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABir
2020-03-04 ons09:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirGender/feminist/community work
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirWorkshop gender, social development
2020-03-09 mån09:00 – 12:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 sivannFöreläsning: Ålder, livslopp och åldrande (ageism)
2020-03-10 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirEmpowerment, advocacy (Ghana)
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirEthnicity and anti-discriminatory practice (Ghana)
2020-03-11 ons10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirSocial inequalities (Ghana
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirWorkshop ethnicity, empowerment Social inequalities,
2020-03-17 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirSocial work at the crossroad Ghana, Sweden
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirLitterature seminar: payne
2020-03-19 tor09:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirlecture
13:00 – 16:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirlecture
2020-03-25 ons09:00 – 16:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv Ga934 ABirOral examination
2020-03-31 tis14:00 – 16:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 gunveeFöreläsning: Funktionshinder, hälsa och sjukdom
2020-04-02 tor10:00 – 12:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga343, Ga344, Ga345, Ga934, Gd302, Gd306, Gd309, Gd310 gunveeSeminarium: Social interaktion samt funktionshinder
2020-04-15 ons13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga934 roseliFöreläsning: Våld i nära relationer - ur ett vårdledarperspektiv.
2020-04-16 tor10:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperIntroduktion DE, grupp 9-16
13:00 – 15:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 7-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information