Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Gb306 KJ-Aulan
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-19 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Gb306 KJ-Aulan OhKlBildanalys
2019-11-21 tor09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Gb306 KJ-Aulan SMikGAktionsforskning
12:00 – 15:00 Business Statistics 2, Business Statistics 2 Gb306 KJ-Aulan nilhelLecture 6
2019-11-22 fre10:00 – 13:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan gunveeKris, föreläsning
2019-11-26 tis13:00 – 15:00 Psykologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan gunveeSocialpsykologi, föreläsning
2019-11-28 tor08:00 – 10:00 Gb306 KJ-Aulan mccbriSymposium
2019-12-02 mån12:00 – 18:00 Gb306 KJ-Aulan liltom
2019-12-03 tis10:00 – 11:45 BIM 1 Modelling and Presentation Gb306 KJ-Aulan AsGoDigitala leveranser
2019-12-04 ons10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning Hud
13:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning Nutrition
2019-12-11 ons10:00 – 13:00 Grundläggande psykologi för socionomer Gb306 KJ-Aulan JohDavNeuropsykologi föreläsning
2019-12-13 fre10:00 – 12:00 Psykologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan gunveeFöreläsning utvecklingspsykologi
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Vetenskaplig grundkurs Gb306 KJ-Aulan lundda
2019-12-17 tis13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreOrtopedi samt reumatologi
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreortopedi samt reumatologi
2019-12-19 tor09:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Gb306 KJ-Aulan BAndKvantitativ metod
2019-12-20 fre09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarm, lygfre, MobKla, oudbilkl:9:00 - 10:30 - patientfall i sjukdomaslära och farmakoterapi del II

kl: 11:00 -12:00 - frågestund inför tentamen
2020-01-08 ons10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Gb306 KJ-Aulan SaRoFöreläsning: Kollektiv arbetsrätt
2020-01-13 mån08:00 – 17:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
09:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Gb306 KJ-Aulan BolKHälsohögskolans Tf. VD med flera hälsar välkommen.
13:00 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Gb306 KJ-Aulan BolKInsparksinformation. Hälsosektionen.
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Gb306 KJ-Aulan BolKHur maxar jag min förmåga att studera? Motivation och inspiration inför dina studier Docent Anna Dahl Aslan och studievägledare Anders Allegrind och Helena Jörgensen
2020-01-15 ons08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
12:30 – 16:00 Gb306 KJ-AulanHälsosektionen
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
10:00 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan strtilPrograminformation/ Kursintroduktion
12:00 – 14:00 Gb306 KJ-Aulan KårenHälsosektionen
2020-01-17 fre08:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan BolKIntroduktionsveckan
09:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Gb306 KJ-Aulan SaRoDina rättigheter och skyldigheter som student Roger Sandberg
2020-01-20 mån08:00 – 13:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan liafriKl 08.00-10.00 kursintroduktion
Kl 10.50-11. 00 Besök av examinator Anna Abelsson
11.00-11.15 Lucie Weissova Internationaliserings-ansvarig
Kl 11.15 ? 11.30 besök av HUTT
11.30-12.00 Vårdförbundet informerar
12.00- 13.00 Fortsatt kursintroduktion och gruppindelning
13:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan WiAsKursintroduktion kl. 13-13.45 Kursansvarig Åsa Wilsson asa.wilsson@ju.se // kl. 13.45 föreläsning: Allmän mikrobiologi // OBS!!! Prel schema!!!
2020-01-22 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lunddaLäkemedelsberäkning, börjar 09:00
13:00 – 14:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan graannStyrdokument, lagar och föreskrifter
14:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan liafri, odeperHej, jag arbetar som sjuksköterska!
2020-01-23 tor13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Gb306 KJ-Aulan molsafFöreläsning: Tema Förbättringsarbete, ni ges handledning/stöd inför att genomföra ert personliga förbättringsarbete, tillfälle för frågor inför individuell inlämning och seminarier.
2020-01-24 fre08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan krosti, WiAsSpeciell bakteriologi (mage-tarm, UVI och STD) OBS!! Gäller ej Värnamogruppen!!
12:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmTermer och begrepp
2020-01-27 mån08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan parjanFöreläsning i Jönköping: Sjuksköterskans etiska kod
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan parjanFöreläsning i Jönköping: Värderingar, attityder och värdegrund
2020-01-29 ons09:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan boragnIPL
2020-01-30 tor08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan WiAsSpeciell virologi
2020-01-31 fre08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan WiAsVårdhygien
2020-02-03 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmFrågestund
16:00 – 19:00 Gb306 KJ-Aulan wiklisCareer Center
2020-02-05 ons08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan andcarFöreläsning: Vårdmiljö och vårdande förhållningssätt
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan ptrchrFöreläsning: Basala Hygienrutiner
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan ptrchrFöreläsning: Information Kliniskt Tränings Centrum (KTC)
2020-02-06 tor08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan WiAsImmunologi
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Gb306 KJ-Aulan lindanFöreläsning: Omvårdnad och säkerhet i sjuksköterskans dokumentation Föreläsare: Ewa Beving
2020-02-07 fre08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan krosti, WiAsMykologi och parasitologi
2020-02-10 mån10:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtilKursintroduktion
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-AulanHjärta-kärl
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-AulanHjärta-kärl
2020-02-11 tis08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-AulanHjärta-kärl
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan KarFanKursintroduktion
2020-02-12 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-AulanHjärta-kärl, börjar 09:00
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16
2020-02-13 tor08:00 – 10:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtilResurs
2020-02-17 mån09:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan boragnIPL
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilDiabetes, slutar 16
2020-02-19 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilLungsjukdomar, börjar 09:00
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmLungfarmaka
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmLungfarmaka
2020-02-20 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 1
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtilLevande bibliotek
2020-02-24 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarKl 8:30 Kursstart med OBLIGATORISKT Upprop Kl 9:45 Föreläsning: Cellen. Mejla till kursansvarig carina.johansson@ju.se innan uppropet om du inte kan delta!
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Gb306 KJ-Aulan graannFöreläsning: ?Kommunikation och vårdande samtal?
2020-02-25 tis10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Gb306 KJ-Aulan giomarLecture ? Theme 4 The process of grief Existential, spiritual and cultural dimensions The difficult conversation including the conversation of breakpoint
13:00 – 15:00 Psykiatrisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan tjahanResurs
2020-02-26 ons13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreSkelett och leder (slutar kl 14:30)
2020-02-27 tor08:00 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtil08.00-10.00 Resurs 10.30-12.00 Forumsimulering 2 Streamas mot Eksjö
15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtilLevande bibliotek Streamas mot Eksjö
2020-02-28 fre08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcar(SSK) Nervcellen
2020-03-03 tis08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaSensorik
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan JoLi
2020-03-04 ons10:00 – 11:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Gb306 KJ-Aulan gunveeDugga: kort prov om grundläggande sociologiska perspektiv
2020-03-05 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMotorik och muskelfysiologi (slutar kl 11:30)
2020-03-09 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaEndokrina systemet
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarResurs/Frågestund med info om muntlig/skriftlig tentamen. Dugga 1
2020-03-16 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMag-tarmsystemet
2020-03-17 tis08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreRespiration
2020-03-19 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaNjure och urinvägar. Syra-bas (slutar kl 11:30)
2020-03-21 lör08:00 – 15:00 Gb306 KJ-Aulan JoThÖppet hus.
2020-03-23 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaMetabolism och homeostas
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarResurs inför tentamen/Frågestund. Dugga 2
2020-03-30 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilMage-tarm del 1
13:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan ptrchrFöreläsning Hygien och Säkerhet
2020-04-01 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbil
Mage-tarm del 2
2020-04-02 tor15:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Gb306 KJ-Aulan strtilLevande bibliotek
2020-04-06 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbil Mage-tarm del 3
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmSmärta och smärtbehandling
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmSmärta och smärtbehandling
2020-04-08 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilnjure
13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaBlodsjukdomar
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan MobKlaBlodsjukdomar, slutar 16:00
2020-04-09 tor10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan JoLiFöreläsning polyfarmaci
2020-04-14 tis13:00 – 15:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilEndokrina sjukdomar
15:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan oudbilEndokrina sjukdomar
2020-04-15 ons08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmEndokrina farmaka. OBS föreläsningen börjar kl:09:00
13:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-AulanReservtid
2020-04-17 fre08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarm, lygfrekl:9:00 - 10:30 - patientfall i sjukdomaslära och farmakoterapi del II

kl: 11:00 -12:00 - frågestund inför tentamen
2020-04-20 mån09:00 – 11:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan parjanFöreläsning Sömn och Vila
11:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gb306 KJ-Aulan graannInformation om ... - inlämningsuppgift som skall kopplas till Omvårdnadsprocessen.
2020-04-27 mån13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Gb306 KJ-Aulan abeann, molsafSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag Grupp 1-8
2020-05-11 mån08:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan benarmTumörsjukdomar.
2020-05-13 ons13:00 – 17:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan lygfreOrtopedi och reumatologi.
2020-08-17 mån08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-18 tis08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-19 ons08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-20 tor08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-21 fre08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information