Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-02-27 - 2021-02-27HANA17_H20_H0246
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-24 mån08:30 – 09:30 Ga934 jcar(ANB) Kursstart för THY. Mejla kursansvarig carina.johansson@ju.se om du är förhindrad att delta vid Kursstarten!
09:30 – 12:30 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Cellen öppnas i Canvas
09:45 – 10:45 Ga442 jcar(ANB) Kursstart för BMA klinf fys. Mejla kursansvarig carina.johansson@ju.se om du är förhindrad att delta vid Kursstarten!
11:00 – 12:00 Ga527 jcar(ANB) Kursstart för RSS Mejla kursansvarig carina.johansson@ju.se om du är förhindrad att delta vid Kursstarten
12:30 – 15:30 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Vävnader och hud öppnas i Canvas. Gå igenom innan föreläsningen om "Skelett och leder"!
2020-08-28 fre08:15 – 10:15 Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfre(ANB) Gruppanatomi: Skelett och leder. Grupp BMA klin fys Lärarassistent: _____
10:30 – 12:30 Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfre(ANB) Gruppanatomi: Skelett och leder. Grupp RSS Lärarassistent: _____
12:30 – 14:00 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Skelett och leder öppnas i Canvas
2020-08-31 mån08:00 – 11:00 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Nervcellen öppnas i Canvas
08:15 – 09:15 Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi BMA klin fys
09:30 – 10:30 Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi RSS
10:45 – 11:45 Ga934 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi THY
11:00 – 14:00 Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Funktionell neuroanatomi öppnas i Canvas och ni som har gruppanatomi kan titta på den vid senare tillfälle. Gå igenom innan Sensorik-föreläsningen!
12:45 – 14:45 Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcar(ANB) Gruppanatomi: Skelett och leder. Grupp THY Lärarassistent: _____
2020-09-04 fre09:00 – 12:00 Canvas lygfre(ANB) Inspelad föreläsning om Sensorik öppnas i Canvas
13:00 – 14:00 Canvas lygfre(ANB) Inspelad föreläsning om Autonoma nervsystemet öppnas i Canvas. Gå igenom innan Cirkulationsföreläsningarna!
2020-09-07 mån08:30 – 09:30 Ga527 lygfre(ANB) Seminarium: Skelett och leder, Nervcellen samt Funktionell neuroanatomi för RSS
09:45 – 10:45 Ga934 lygfre(ANB) Seminarium: Skelett och leder, Nervcellen samt Funktionell neuroanatomi för THY
10:00 – 11:30 Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp RSS Lärarassistent: _____
11:00 – 12:00 Ga442 lygfre(ANB) Seminarium: Skelett och leder, Nervcellen samt Funktionell neuroanatomi för BMA klin fys
2020-09-11 fre08:30 – 10:00 Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp THY Lärarassistent: _____
10:30 – 12:00 Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp BMA klin fys Lärarassistent: _____
14:00 – 15:00 Zoom jcar(ANB) Kursansvarigträff med information om tentamen - skriftlig eller muntlig? Länk till Zoom kommer att finnas i ett Anslag i Canvas
15:00 – 15:30 Canvas jcar(ANB) Dugga 1 Endast för nya studenter i termin 1 (innehåll och mer information, se Anslag i Canvas)
2020-09-14 mån09:00 – 12:00 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Endokrina systemet öppnas i Canvas. Gå igenom innan Cirkulationsföreläsningarna!
13:00 – 13:30 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Sinnesorganen i Canvas
2020-09-15 tis09:00 – 12:00 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - blodet och hjärtat öppnas i Canvas
2020-09-17 tor09:00 – 12:00 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - kärl, reglering och lymfsystemet öppnas i Canvas
2020-09-18 fre08:30 – 09:30 Ga934 jcar(ANB) Seminarium: Sensorik, ANS, Motorik och muskelfysiologi för THY
09:45 – 10:45 Ga932 jcar(ANB) Seminarium: Sensorik, ANS, Motorik och muskelfysiologi för BMA klin fys
11:00 – 12:00 Ga527 jcar(ANB) Seminarium: Sensorik, ANS, Motorik och muskelfysiologi för RSS
2020-09-21 mån09:00 – 12:00 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning Respiration öppnas i Canvas
2020-09-25 fre08:30 – 09:30 Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för BMA klin fys
09:45 – 10:45 Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för RSS
11:00 – 12:00 Ga934 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för THY
13:00 – 16:00 Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning Njure och urinvägar samt Syra-bas öppnas i Canvas
2020-09-28 mån08:30 – 12:00 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Mag-tarmsystemet öppnas i Canvas
2020-10-02 fre09:00 – 09:30 Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Reproduktionsorganen i Canvas
2020-10-05 mån09:00 – 10:30 Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cellmetabolism öppnas i Canvas (hoppas att MK hinner spela in annars får ni en ljudinspelning med separata åhörarkopior som CJ gjort tidigare, men som alltså inte fungerar optimalt)
10:30 – 11:30 Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Homeostas öppnas i Canvas
2020-10-09 fre08:00 – 15:30 Ga720, Ga724, Ga728 jcar, KaMa, lygfre(ANB) Palpation på KTC på plan 7 (ev. ställas in pga. smittrisken!)
Kl 8-10 Grupp RSS
Kl 10:30-12:30 Grupp BMA klin fys
Kl 13:30-15:30 Grupp THY
2020-10-12 mån08:30 – 10:00 Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfre(ANB) Gruppanatomi: Hjärta/kärl, muskler, torso mm... Grupp RSS Lärarassistent: _____
10:30 – 12:00 Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfre(ANB) Gruppanatomi: Hjärta/kärl, muskler, torso mm... Grupp THY Lärarassistent: _____
13:00 – 14:30 Ga1029, Ga1030 jcar(ANB) Gruppanatomi: Hjärta/kärl, muskler, torso mm... Grupp BMA klin fys Lärarassistent: _____
2020-10-16 fre08:30 – 09:30 Zoom jcar(ANB) Resurs/frågestund för RSS via Zoom! Länk kommer via Anslag i Canvas
09:45 – 10:45 Zoom jcar(ANB) Resurs/frågestund för THY via Zoom! Länk kommer via Anslag i Canvas
11:00 – 12:00 Zoom jcar(ANB) Resurs/frågestund för BMA klin fys via Zoom! Länk kommer via Anslag i Canvas
13:00 – 13:30 Canvas jcar(ANB) Dugga 2 Endast för nya studenter i termin 1 (innehåll och mer information, se Anslag i Canvas)
2020-10-23 fre08:00 – 17:20 Ga932, Ga934 jcar, KaMa, lygfre, WiAsMuntlig tentamen. Anmälan sker via Canvas. Exakt tidsschema anslås där i början av veckan
14:00 – 17:00 Inspera jcarDigital tentamen 1 via Inspera. Anmälan sker via Ladok på Studentwebben eller i JU-appen. Lokal meddelas på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2021-01-24 sön09:00 – 17:00 Inspera lygfreDigital tentamen 2 via Inspera (3 tim någon gång denna dag). Anmälan sker via Ladok på Studentwebben eller i JU-appen. Lokal meddelas på samma ställe några dagar innan tentatillfället