Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-02-27 - 2021-02-27HUGK10_V20_H0141
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-02-28 fre09:00 – 12:00 Ga529, Gd307 KaMaStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC (Anatomi och fysiologi)
13:00 – 16:00 Gc311 ostwalStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Arbetsterapeutiska teorier och modeller.
2020-03-03 tis09:00 – 12:00 Gc310 gunveeStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Psykologi.

13:00 – 15:00 Gc311 SaRoStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Juridik.

2020-03-04 ons09:00 – 12:00 Ga528, Gd307 KaMaStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Anatomi och fysiologi.
Seminariegrupp 1, Ga528
Seminariegrupp 2, Gd307
13:00 – 14:30 Ga1029, Ga1030 KaMaWorkshop: Hjärta, torso, ev. muskler
2020-03-06 fre09:00 – 12:00 Gd307 gunvee, jcar, ostwalSeminarium Tema 3, Seminariegrupp 1
13:00 – 16:00 Gd307 gunvee, jcar, ostwalSeminarium Tema 3, Seminariegrupp 2
2020-03-11 ons13:00 – 15:00 Ga528 EdEv, ostwalTräffa "levande Scenario"
Seminariegrupp 1: 13.00-14.00
Seminariegrupp 2: 14.00-15.00
2020-03-12 tor09:00 – 12:00 Gc310 EdEvStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Arbetsterapeutiska teorier och modeller.
2020-03-13 fre09:00 – 12:30 Gc310 jcar, SaRoStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Anatomi och fysiologi slut 10:30. RS kommer direkt och håller på till ca 12:30
13:00 – 15:00 Gd307 SaRoStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Juridik.

2020-03-16 mån09:00 – 12:00 Gg221, Gg222, Gg223, Gg224, Gg226 lygfreWorkshop: Armen
13:00 – 16:00 Ga442 gunvee, SjMiStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Psykologi.

2020-03-18 ons09:00 – 12:00 Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Anatomi och fysiologi.
Seminariegrupp 1, Ga1028
Seminariegrupp 2, Ga1029
13:00 – 15:00 Gg221, Gg222, Gg223, Gg224, Gg226 KaMa(AT) Workshop: Bålen
2020-03-20 fre09:00 – 12:00 Gd307 EdEv, gunvee, KaMaSeminarium Tema 4, Seminariegrupp 2
13:00 – 16:00 Gd307 EdEv, gunvee, KaMaSeminarium Tema 4, Seminariegrupp 1
2020-03-24 tis09:00 – 12:00 Gg221, Gg222, Gg223, Gg224, Gg226 KaMaWorkshop: Benet
2020-03-25 ons10:00 – 12:00 Ga529, Gd307 EdEv, KaMaStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Resurstillfälle Arbetsterapeutiska teorier och modeller & Anatomi och fysiologi
Seminariegrupp 1, Ga529
Seminariegrupp 2, Gd307
13:00 – 15:00 Ga529, Gd307 EdEv, SjMiStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Resurstillfälle Arbetsterapeutiska teorier och modeller & Psykologi
Seminariegrupp 1, Ga529
Seminariegrupp 2, Gd307
2020-03-30 mån08:00 – 17:00 Ga340, Ga343, Ga344, Ga345 EdEv, gunvee, jcar, KaMa, lygfre, ostwal, SjMiIndividuell muntlig examination i grupp
2020-03-31 tis08:00 – 17:00 Ga340, Ga343, Ga344, Ga345 EdEv, gunvee, jcar, KaMa, lygfre, ostwal, SjMiIndividuell muntlig examination i grupp
2020-04-01 ons09:00 – 11:00 LyFrKursintroduktion Delkurs: Barn och Ungdomar ( sker i zoom se länk i Canvas)
2020-04-02 tor08:30 – 09:30 SaRoBarnkonventionen- Roger Sandberg
10:00 – 12:00 LyFrFöreläsning: Barn och ungdomar förutsättningar för aktivitet
13:00 – 16:00 LyFrInläsningstid: Barns rätt till lek
2020-04-03 fre09:00 – 11:00 LyFrArbete i studiegrupper utifrån diskussionsfrågor ni förberett enskilt. Maila en sammanfattning av er diskussion till Frida senast kl 16.
2020-04-06 mån10:00 – 12:00 JohDavUtvecklingspsykologi
13:30 – 15:00 LyFrBarns motoriska utveckling-egen förberedelse inför studiegrupp tis 7/4
2020-04-07 tis08:00 – 12:00 LyFrArbete i studiegrupper kring barns motoriska utveckling. Skapa diskussionsfrågor inför seminarium 14/4. Maila dessa till ( frida.lygnegard@ju.se) senast kl 16.
2020-04-08 ons13:00 – 14:30 JohDavStudiegruppsarbete
2020-04-09 tor09:30 – 11:30 JohDavSeminarium utvecklingspsykologi
2020-04-14 tis08:30 – 10:30 LyFrSeminarium barns motoriska utveckling. Sker via zoom.
11:00 – 12:00 LyFrIntroduktion till individuell skriftlig examination. Sker via zoom.
2020-04-15 ons08:00 – 09:00 LyFrHeldag för inläsning av Ungdomars levnadsvanor och levnadsvillkor och ungdomars psykiska hälsa.
2020-04-16 tor10:00 – 11:30 LyFr, sunevaStudiegruppsarbete: Ungdomars mentala hälsa. Sker via zoom. Ni förbereder en 15 minuters presentation till seminariet som hålls fre 17/4.
2020-04-17 fre09:00 – 11:00 LyFr, sunevaSeminarium: Frisk/skyddsfaktorer för ungdomar i relation till utförande av aktivitet.
Sker via zoom.
2020-04-20 mån10:30 – 12:00 Ga527 LyFrSkolbarns hälsovanor
13:00 – 15:00 Ga442 JohDavUtvecklingspsykologi
2020-04-21 tis09:00 – 11:00 SaRoFöreläsning Skollagen och Socialtjänstens ansvar. Länk till Zoom finns i Canvas.
11:00 – 12:00 SaRoResurstid/frågestund, fortsättning på föreläsningen.
13:00 – 15:00 Ga527 SaRoSeminarium, barnkonventionen och barns rättigheter. Ni kommer att få jobba i grupper som görs slumpvis.
2020-04-22 ons08:00 – 16:00Eget arbete: inläsning av: Vänta inte-SKL guide för investeringar i tidigare insatser för barn och unga
2020-04-23 tor09:00 – 17:00Eget arbete, träffas gärna i era studiegrupper. Arbeta med SKL-skrift "Vänta inte-SKL guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga".
2020-04-24 fre09:00 – 12:00Workshop i studiegrupper. Skriv insändare och maila Frida Lygnegård.
2020-04-27 mån08:30 – 09:00 Ga527 LyFrFrågestund inför individuell skriftlig examination
13:00 – 15:15 Ga527 LyFrFöreläsning Sabina Kapetanovic, Ungdomars risktagande och föräldrarelationer
2020-04-28 tis10:00 – 12:00 LyFrFrida Lygnegård Tonåringars delaktighet, mer info kommer.
2020-04-29 ons08:00 – 17:00 LyFrEget arbete med examinationsuppgifter.
2020-04-30 tor08:00 – 17:00 LyFrEget arbete med examinationsuppgifter.
23:55 – 23:56 LyFrInlämning skriftlig individuell examnationsuppgift ( OBS inlämning 1 maj 23.55)
2020-05-04 mån08:30 – 12:00 Ga527 jonthe, nymrosKursintroduktion samt föreläsning Introduktion Gerontologi inkl start Reflektionsuppgift
2020-05-05 tis08:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-06 ons08:30 – 12:00 Gd306, Gd307, Gd309 jonthe, nymrosStudiegruppsarbete ALC Start Gd307
13:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-07 tor10:00 – 12:00 Gc310 jonthe, nymrosStudiegruppsarbete ALC.
13:00 – 16:00 Gc310 jonthe, nymrosWorkshop Livsloppsperspektivet
2020-05-08 fre08:30 – 12:00 Gd307, Gd309, Gd310 jonthe, nymrosResurstillfälle/ sammanställning av Scenario i studiegrupperna. Start Gd307. Lärare finns tillgängliga 10:00-11:00 samt kort vid uppstart 8:30
13:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-11 mån08:00 – 08:05Vecka att genomföra individuella intervjuer Livsloppsperspektivet
08:30 – 12:00 Ga527 jonthe, nymrosWorkshop: Ålderism
2020-05-12 tis08:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-13 ons08:30 – 12:00 Ga527 jonthe, ostwalForskarförmiddag Äldretema samt start studiegruppsarbete ALC
2020-05-14 tor08:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-15 fre08:30 – 12:00 Ga528, Ga529 jonthe, nymrosStudiegruppsarbete ALC Start Ga528
13:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-18 mån08:30 – 12:00Egen studietid för sammanställning av individuell intervju Livsloppsperspektivet.
13:00 – 16:30Instuderingstid
2020-05-19 tis08:00 – 12:00Instuderingstid
13:00 – 16:30 jontheInstuderingstid
2020-05-20 ons08:30 – 12:00 Ga931 jonthe, SaRoStudiegruppsarbete ALC
13:00 – 16:30Instuderingstid/eget studiegruppsarbete
2020-05-22 fre08:30 – 16:30Instuderingstid
2020-05-25 mån08:30 – 16:30Instuderingstid inkl. självständigt arbete i studiegrupperna
2020-05-26 tis08:30 – 12:00 Gd302, Gd306, Gd307 jonthe, sivannWorkshop HBTQ
13:00 – 16:30 Gd302, Gd306, Gd307 jonthe, nymrosResurstillfälle inför seminarier. Lärare finns tillgängliga 13:00-14:00
2020-05-27 ons08:00 – 16:30Individuellt arbete alt/inkl studiegruppsarbete
2020-05-28 tor08:30 – 16:30 Ga344, Gd306 jonthe, nymrosSeminarium Scenarion Teori- se specifikt schema i Canvas.
2020-05-29 fre08:30 – 11:00 Ga528 jonthe, ostwalInformation samt filmvisning individuell examinationsuppgift
11:00 – 16:30Individuell studietid
2020-06-01 mån08:30 – 12:00 jonthe, nymrosExamination: Posterseminarium
13:00 – 16:30individuell studietid
2020-06-02 tis08:00 – 08:05Senast 08:00 Ladda upp material i Canvas inför Seminarium Livsloppsperspektiv
08:05 – 16:30Individuell studietid
2020-06-03 ons08:30 – 16:30 Ga529, Ga530 jonthe, ostwalSeminarium Livsloppsperspektiv
se specifikt schema i Canvas.
2020-06-04 tor08:00 – 16:30Individuell studietid
2020-06-05 fre23:55 – 23:59Senast inlämning Canvas:
Individuell skriftlig examination- Optimisterna
samt Individuell skriftlig reflektionsuppgift