Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Canvas
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-03-02 mån09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaInspelad föreläsning om "Funktionell neuroanatomi"
2020-03-03 tis12:30 – 13:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas lygfreInspelad föreläsning om "Autonoma nervsystemet"
2020-03-05 tor14:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarInspelad föreläsning om "Sinnesorgan"
2020-03-10 tis08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaInspelad föreläsning om "Blodet och hjärtat"
2020-03-12 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaInspelad föreläsning om "Blodkärlen, kontroll av cirkulationen och lymfsystemet"
2020-03-16 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaMag-tarmsystemet, flyttas från salsföreläsning till inspelning i Canvas!
2020-03-17 tis09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarRespiration Inapelad föreläsning i Canvas pga. Corona
2020-03-19 tor09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarNjure och urinvägar. Syra-bas finns inspelade i Canvas
14:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaInspelad föreläsning om "Reproduktionsorganen"
2020-03-20 fre09:00 – 11:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaMetabolism (ljudfil + åhörarkopior) och Homeostas (med filmstjärnorna M+C) finns inspelade i Canvas
2020-03-30 mån09:00 – 12:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I Canvas crajesSelf-study: Reading Terminology Transtibial prosthetics and individual workshop anatomy and physiology lower limb. See Canvas.
2020-03-31 tis09:00 – 12:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I Canvas crajesReading: Proshetic rehabilitation: Transtibial amputation. See Canvas.
2020-04-21 tis10:00 – 12:30 Anatomi och sjukdomslära Canvas jcarANF: "Respiration" samt "Njure och urinvägar" finns inspelade i Canvas. Du kan gå igenom dem när du vill men se till att du lär dig om Respiration innan föreläsningen om Lungsjukdomar osv.
2020-04-28 tis09:00 – 12:00 Anatomi och sjukdomslära Canvas oudbilSJKD: Diabetes och andra endokrina sjukdomar
13:00 – 15:00 Anatomi och sjukdomslära Canvas jcarANF: "Mag-tarmsystemet". Föreläsningen kommer att finnas inspelad i Canvas
2020-05-03 sön23:00 – 23:59 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I Canvas crajesSubmission written examination Part I
2020-05-05 tis09:00 – 11:30 Anatomi och sjukdomslära Canvas nymlisSJKD: Lungsjukdomar Inspelad i Canvas
12:30 – 14:30 Anatomi och sjukdomslära Canvas oudbilSJKD: Njursjukdomar Finns i Canvas
2020-05-08 fre23:58 – 23:59 Anatomi och sjukdomslära Canvas jcarDeadline för inlämning av gruppuppgift "Ögon-öron" i Canvas
2020-05-12 tis13:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Canvas oudbilSJKD: Mag-tarmsjukdomar Finns i Canvas
2020-06-01 mån08:00 – 09:00 Orthotic Management and Biomechanics I Canvas berricWritten home examination published in Canvas
2020-06-07 sön23:00 – 23:01 Orthotic Management and Biomechanics I Canvas berric, crajesSubmission at 11pm, written home examination Canvas
2020-08-24 mån09:30 – 12:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Cellen öppnas i Canvas
12:30 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Vävnader och hud öppnas i Canvas. Gå igenom innan föreläsningen om "Skelett och leder"!
2020-08-28 fre12:30 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Skelett och leder öppnas i Canvas
2020-08-31 mån08:00 – 11:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Nervcellen öppnas i Canvas
11:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Funktionell neuroanatomi öppnas i Canvas och ni som har gruppanatomi kan titta på den vid senare tillfälle. Gå igenom innan Sensorik-föreläsningen!
2020-09-04 fre09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas lygfre(ANB) Inspelad föreläsning om Sensorik öppnas i Canvas
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas lygfre(ANB) Inspelad föreläsning om Autonoma nervsystemet öppnas i Canvas. Gå igenom innan Cirkulationsföreläsningarna!
2020-09-11 fre15:00 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Dugga 1 Endast för nya studenter i termin 1 (innehåll och mer information, se Anslag i Canvas)
2020-09-14 mån09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Endokrina systemet öppnas i Canvas. Gå igenom innan Cirkulationsföreläsningarna!
13:00 – 13:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning om Sinnesorganen i Canvas
2020-09-15 tis09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - blodet och hjärtat öppnas i Canvas
2020-09-17 tor09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - kärl, reglering och lymfsystemet öppnas i Canvas
2020-09-21 mån09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning Respiration öppnas i Canvas
2020-09-25 fre13:00 – 16:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Inspelad föreläsning Njure och urinvägar samt Syra-bas öppnas i Canvas
2020-09-28 mån08:30 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Mag-tarmsystemet öppnas i Canvas
2020-09-29 tis09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaCellen i Canvas
13:00 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarVävnader och hud i Canvas
2020-09-30 ons09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas lygfreSkelett och leder
2020-10-01 tor13:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaNervcellen i Canvas
2020-10-02 fre09:00 – 09:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Reproduktionsorganen i Canvas
09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaFunktionell neuroanatomi i Canvas
2020-10-05 mån09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas lygfreSensorik i Canvas
09:00 – 10:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cellmetabolism öppnas i Canvas (hoppas att MK hinner spela in annars får ni en ljudinspelning med separata åhörarkopior som CJ gjort tidigare, men som alltså inte fungerar optimalt)
10:30 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Homeostas öppnas i Canvas
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas lygfreANS i Canvas
2020-10-08 tor09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarEndokrina systemet i Canvas
2020-10-13 tis09:00 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaCirkulation
2020-10-14 ons09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarRespiration i Canvas
13:00 – 13:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarSinnesorgan i Canvas
2020-10-16 fre13:00 – 13:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar(ANB) Dugga 2 Endast för nya studenter i termin 1 (innehåll och mer information, se Anslag i Canvas)
2020-10-19 mån09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarNjurar och urinvägar samt Syra-bas i Canvas
13:00 – 13:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaReproduktionsorganen i Canvas
2020-10-20 tis09:00 – 12:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaMag-tarmsystemet i Canvas (Jönköpingsstudenter)
2020-10-23 fre09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaMetabolism och homeostas i Canvas