Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga1034
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-03-03 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration LPK Grupp 1
2020-03-05 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration LPK Grupp 2
2020-03-12 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaPND
2020-03-13 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaTPK
2020-03-16 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration TPK grupp 2
2020-03-17 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK grupp 2
2020-03-20 fre09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration differentialräkning leukocyter grupp 2
2020-03-23 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration TPK grupp 1
2020-03-24 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK grupp 1
2020-03-25 ons08:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga1028, Ga1031, Ga1034, Ga334 AndeAn, JoLL, molsaf, siesanExaminationsseminarium.
2020-03-27 fre09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration differentialräkning grupp 1
2020-04-01 ons08:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK grupp 2
2020-04-02 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaExamination LPK/TPK grupp 2
2020-04-06 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK
2020-04-07 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaPraktisk examination grupp 1
2020-04-08 ons09:00 – 12:00 Ga1034 diamar, OtCeIgentagning kemilaboration
2020-04-14 tis08:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 MobKlaLaboration Grupp 1
13:00 – 16:00 Hematologi Ga1034 MobKlaLymfopoesföreläsning
2020-04-15 ons08:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 MobKlaLaboration Grupp 2
2020-04-20 mån09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 karsanFöreläsning
2020-04-23 tor09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 karsanFöreläsning
2020-04-27 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar
2020-04-28 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar Lab grupp 1
2020-04-29 ons09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar Lab grupp 2
2020-05-04 mån13:00 – 16:00 Hematologi Ga1034 MobKlaErytropoes och trombopoes
2020-05-05 tis09:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeLab LSAB grupp 2
2020-05-06 ons09:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeLab LSAB grupp 1
2020-05-11 mån09:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi Ga1028, Ga1034, Ga931 krosti Laborationsförberedelse
(Obligatoriskt för alla som ska göra laborationen, samling i Ga 1034)
Framflyttat till hösten 20
2020-06-03 ons09:00 – 14:30 Ga1034 kartheSeminarium VFU-kurs för dsk-stud
2020-08-24 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanKursintroduktion OBLIGATORISK NÄRVARO
Föreläsning
13:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1029, Ga1031, Ga1034 krostiLaborationsförberedande moment för laboratioen i medicinsk mikrobiologi (obligatorisk närvaro för dem som ska göra laborationen) Samling i 1031
2020-08-25 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeKursintroduktion OBLIGATORISK NÄRVARO
Yrkesrollen
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 ByCaLaboratoriemetodik I
2020-08-26 ons09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs Ga1034 MobKlaOrganisation
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeMiljö och kemikalier
2020-08-31 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
13:00 – 16:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1029, Ga1034 ByCa, karsanFBK Coaching I
2020-09-01 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 ByCaLaboratoriemetodik II
13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1031, Ga1034, Ga932 nymlisRäknestuga
2020-09-02 ons13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeMikroskopet
2020-09-03 tor09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krostiLaboration: Pipettering
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krostiLaboration: Pipettering
2020-09-04 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 karsanRapportskrivning
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krostiLaboration: Pipettering
2020-09-07 mån08:30 – 11:30 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
11:30 – 12:15 Kemi Ga1034 OtCeLaborationsgenomgång: Lösningsberedning och spädning
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 OtCeLaboration: Lösningsberedning och spädning
2020-09-08 tis09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 OtCeLaboration: Lösningsberedning och spädning
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 OtCeLaboration: Lösningsberedning och spädning
2020-09-09 ons09:00 – 16:00 Ga1004, Ga1034 WiAs
2020-09-10 tor09:00 – 16:00 Ga1004, Ga1034 WiAs
2020-09-11 fre09:00 – 16:00 Ga1004, Ga1034 WiAs
2020-09-14 mån08:30 – 11:30 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
11:30 – 12:15 Kemi Ga1034 MobKlaLaborationsgenomgång: Buffertberedning och pH-mätning
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 MobKlaLaboration: Buffertberedning och pH-mätning
2020-09-15 tis09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 MobKlaLaboration: Buffertberedning och pH-mätning
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 MobKlaLaboration: Buffertberedning och pH-mätning
2020-09-16 ons09:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1034 karsanLaboration grupp 1
2020-09-17 tor09:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1034 karsanLaboration grupp 2
2020-09-21 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 ByCaMikrobiologi
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
2020-09-22 tis10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeFärgning av vävnad
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeLaboration: Hematoxylin och Eosin
2020-09-23 ons09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeLaboration: Hematoxylin och Eosin
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCeLaboration: Hematoxylin och Eosin
2020-09-28 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaKapillärprovtagning
2020-09-29 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning I
2020-09-30 ons09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning I
2020-10-01 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning I
2020-10-05 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
13:00 – 15:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1029, Ga1034 ByCa, karsanFBK: Coaching II
2020-10-06 tis09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCaLaboration: Spektrofotomertri
2020-10-07 ons09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCaLaboration: Spektrofotomertri
2020-10-08 tor09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCaLaboration: Spektrofotomertri
2020-10-09 fre08:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti, OtCePraktisk examination
2020-10-12 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanFöreläsning
2020-10-15 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II
2020-10-16 fre09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II
2020-10-19 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 karsanFrågestund
2020-10-20 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 FarM, MobKlaBMA seminarium
2020-10-21 ons09:00 – 16:00 Immunologi Ga1034 FarMLaboration ELISA Immunologi
2020-10-22 tor09:00 – 16:00 Immunologi Ga1034 FarMLaboration ELISA Immunologi
2020-10-27 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 ByCa, krosti, MobKla, OtCeFrågestund
2020-11-16 mån09:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1031, Ga1034 lygfre, MobKla, nymlis, oudbilExaminationsseminarie
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka