Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga442
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-02-27 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-03-03 tis10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannProfessionsföreläsning 10-12. Föreläsning Juridik i socialt arbete 13-15
2020-03-04 ons10:00 – 16:30 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann, SjMi10-12 Professionsföreläsning, idéburen organisation Hela Människan
13-15.30 Professionsföreläsning, Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
15.30-16.30 Resurstid Arbetsgruppens psykologi (Michael Sjökvist)
2020-03-05 tor10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediannBesök på SiS Stigby VISINGSÖ.
Program kommer!
2020-03-09 mån08:00 – 12:00 Psychiatric Nursing Ga442 karthePSYC: Information about Clinical placements. ONLY for students with placements during week 11-12 and 13-14. Will be sent digitally to Värnamo (streamas).
2020-03-10 tis10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann, sivann10-12 Sociologiska teorier, grundboken i socialt arbete. A Siverskog
13-15 Professionsföreläsning, barn och unga inom socialtjänsten Å Löfkvist Eksjö.
2020-03-11 ons10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ediann10-12 Barn- och ungdomshälsan Nässjö
13-15 Asyl- och migrationsrätt T Ekered
2020-03-12 tor08:30 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442, Ga528 ABir, ediannRedovisning av fältuppgift i halvklass
13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442 ABir, ediannSocialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå.
2020-03-13 fre09:00 – 12:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II Ga442 crajes, LaLoG1Examination case seminar Group 1
2020-03-16 mån13:00 – 16:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga442 gunvee, SjMiStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Psykologi.

2020-03-17 tis08:30 – 12:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga442, Ga528 ediann, SjMiExamination av arbetsgruppens psykologi
12:00 – 13:00 Ga334, Ga442, Ga527 weiluc
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå Ga442, Ga934 ABirLitterature seminar: payne
13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga44213-15 Makt i socialt arbete, A Edin
2020-03-18 ons10:00 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga442 GaFe, grejoh, ockmarProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring
7,5 hp HPPS26


2020-03-19 tor08:00 – 16:00 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd Ga442, Gc310, Gc311 arekri, grejohInformationens roll i förbättringsarbete, hälsa och välfärd.
3,7 hp HIRS20
2020-03-25 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-03-26 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-03-30 mån08:00 – 15:00 Socialrätt Ga442 ediannFöreläsning, brukarmedverkan samt intervjuer. Heldag på PARKGÅRDEN Nässjö
2020-03-31 tis08:00 – 15:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 kaltorIntroduktion till kursen samt föreläsning om barnavårdens insatser
2020-04-01 ons13:00 – 16:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 bulperPsykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd och återhämtning (extern föreläsare)
2020-04-02 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-04-03 fre10:00 – 12:00 Socialrätt Ga442 bulper, ediannLag om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
13:00 – 15:00 Socialrätt Ga442 bulper, ediannResurstid
2020-04-06 mån09:00 – 13:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 boragnPsykisk ohälsa.
OBS! Zoom-föreläsning
2020-04-07 tis10:00 – 12:00 Socialt förändringsarbete med individ och nätverk Ga442 ABirRus, bruk, missbruk och beroende
13:00 – 15:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga442Seminarium: genus/sexualitet
2020-04-08 ons10:00 – 12:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga442 gunveeFöreläsning: Intersektionalitet etnicitet/kultur
2020-04-15 ons13:00 – 16:30 Ga442 ankmarHandledarträff
2020-04-16 tor10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga442 ABir
13:00 – 15:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga442 ABir
2020-04-20 mån08:00 – 09:00 Ga442 kartheFörbereda streaming av VFU som börjar kl 9.
09:00 – 12:00 Psychiatric Nursing Ga442 karthePSYC: Information about Clinical placements. ONLY for students with placements during week 17-18 & 19-20. Will be sent digitally to Värnamo (streamas).
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga442 JohDavUtvecklingspsykologi
2020-04-21 tis10:00 – 12:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga442 gunveeGruppredovisning, fältstudie gr. 1
13:00 – 15:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga442 gunveeGruppredovisning, fältstudie gr. 2
2020-04-22 ons08:00 – 10:00 Socialt arbete, examensarbete Ga442, Gc310, Gc311 ekmaimAnalysworkshop kvalitativ metod
10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-04-23 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-04-28 tis10:00 – 12:00 Psychiatric Nursing Ga442 tjahanPSYC: Clinical simulation. Work in pairs. Clinical group 4.
2020-05-04 mån09:00 – 10:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga442 enghelKursintroduktion
10:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga442 enghelFöreläsning: Organisationsteorier
2020-05-05 tis10:00 – 12:00 Migration, integration och socialt arbete Ga442 borklaFöreläsning: Teoretiska perspektiv på migration, centrala områden i migrationsforskning och svensk migrationshistoria.
2020-05-06 ons08:00 – 10:00 Socialt arbete, examensarbete Ga334, Ga442, Gc311 ekmaimAnalysworkshop kvalitativ metod
10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-05-07 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-05-14 tor10:00 – 12:00 Migration, integration och socialt arbete Ga442 ekseliSeminarium: Ensamkommande barn.
13:00 – 15:00 Crisis Leadership in Social Work, Leadership in Crisis Management, Leadership in Crisis Management Ga442 HKarLecture - Prepared for the Worst? Crisis Planning and Hurricane Katrina and Lecture - Understanding People in Crisis
2020-05-18 mån09:00 – 16:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga442, Ga503, Ga504, Ga505, Ga506 ediannExamination - Praktiskt gruppmoment samtalsmetodik, grupp 1
2020-05-19 tis10:00 – 18:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga442 andanc, grejohVetenskapsteori och vetenskaplig metod
3,8 hp HVMS25
2020-05-20 ons10:00 – 18:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga442 andanc, grejohVetenskapsteori och vetenskaplig metod
3,8 hp HVMS25
2020-05-26 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete för magister Ga442 StYlMagister examensarbete
2020-05-27 ons10:00 – 18:00 Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 grejoh, HHKaSystemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård
10 hp, HSYR25

2020-05-28 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga442 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
2020-05-29 fre10:00 – 12:00 Migration, integration och socialt arbete Ga442 HKarSeminarium: Globala familjer (studenterna väljer en publicerad studie som sammanfattas och granskas kritiskt i ett PM. Diskussion i seminariegrupper).
2020-06-02 tis10:00 – 12:00 Migration, integration och socialt arbete Ga442 ekseliFöreläsning: Religion och migration.
13:00 – 15:00 Migration, integration och socialt arbete Ga442 ekseliFöreläsning: Boendesegregation.
2020-06-03 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442, Gc311 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-06-04 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga442, Gc311 AGBo, grejoh, HedBKvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II
30 hp H2KV29
2020-08-17 mån09:00 – 11:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 kraemmUpprop- Programinformation
Biomed. Analytiker inr. Klinisk Fysiologi
10:45 – 11:00 Ga442 jcarVisa kurslitteratur BMA klin fys T1
2020-08-18 tis10:00 – 12:00 Conducting Research with and about Children Ga442 bjorma, HuCaCourse registration and course introduction
2020-08-21 fre09:30 – 10:30 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 kraemmKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 mån09:45 – 10:45 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 jcar(ANB) Kursstart för BMA klinf fys. Mejla kursansvarig carina.johansson@ju.se om du är förhindrad att delta vid Kursstarten!
2020-08-25 tis09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaKursintroduktion
Workshop kursdokument
13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaVad är klinisk fysiologi
Paulina Holmqvist
2020-08-31 mån08:15 – 09:15 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi BMA klin fys
2020-09-01 tis08:00 – 10:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaMer om klinisk fysiologi
Paulina Holmqvist
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaYrke och profession
2020-09-03 tor10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga340, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307, Gd309, Gd310, Gd410 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreSeminariegrupper A-I
2020-09-04 fre09:00 – 16:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor
2020-09-07 mån11:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 lygfre(ANB) Seminarium: Skelett och leder, Nervcellen samt Funktionell neuroanatomi för BMA klin fys
2020-09-08 tis13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaFBK coaching grupp 1
2020-09-09 ons10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaFBK coaching grupp 2
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 1
2020-09-15 tis09:00 – 16:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor.
2020-09-18 fre09:30 – 15:30 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 2.
2020-09-25 fre08:30 – 09:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för BMA klin fys
2020-10-01 tor08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaSeminarium Hälsobegreppet
2020-10-15 tor08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaFBK coaching 2
se gruppindelning på Canvas
2020-10-26 mån08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaSeminarium Förbättringskunskap
Se schema och gruppindelning i Canvas
2020-10-27 tis08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga442 astidaSeminarium Förbättringskunskap
Se schema och gruppindelning i Canvas
2020-11-26 tor09:00 – 15:00 Ga334, Ga442 ediannBarnrättskonferens
2021-01-21 tor08:00 – 16:15 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd, Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga442 GaFe, grejohProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring - kolla kurskod!
Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd - kolla kurskod!
2021-01-27 ons10:00 – 18:15 Förbättringskunskap I Ga442, Gd309, Gd310, Gd410 grejoh, josbha, Nord, ockmarFörbättringskunskap I
2021-01-28 tor08:00 – 16:15 Förbättringskunskap II, Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård Ga442 GaFe, grejoh, josbha, NordFörbättringskunskap II och Systemkursen - kolla kurskod!