Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga527
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-02-27 tor10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenLecture Solid Mechanics
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenLecture Solid Mechanics
2020-02-28 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenTutorial Solid Mechanics
2020-03-02 mån10:00 – 12:00 Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life Ga527 jontheKursintroduktion: Arbetsterapi, Verksamhetsförlagd utbidldning, 6 hp
13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga527 lunddaExtra tillfälle räknestuga
2020-03-04 ons13:00 – 16:30 Förvaltningsrätt Ga527 SaRoVerkställighet och besvär
2020-03-05 tor11:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science Introduction
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-06 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-10 tis09:00 – 12:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II Ga527Mikroprocessorcontrolled knee by Otto Bock
13:00 – 16:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II Ga527Hip disarticulation and prosthetic fitting
2020-03-12 tor10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-13 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-17 tis12:00 – 13:00 Ga334, Ga442, Ga527 weiluc
2020-03-18 ons14:30 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 GaFe, grejoh, ockmarProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring
7,5 hp HPPS26


2020-03-19 tor11:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-20 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-24 tis09:00 – 11:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandRepetition, Material Science, preliminary
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenRepetition, Solid Mechanics, preliminary
2020-03-26 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga527, Ga529, Ga530 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
extra sal
2020-03-27 fre08:00 – 17:00 Occupational Therapy, Clinical Placement with focus on Role Emergent Placement Ga527 EdEvPosterpresentation
2020-03-30 mån09:00 – 10:30 Ga527 berric, KalSIntroduction
2020-04-16 tor08:00 – 09:30 Ga527 JoAFöreläsning: Occupational Justice
13:00 – 15:00 Socialrätt Ga527 ediannEnsamkommande barns rätt E Ekström
2020-04-18 lör10:00 – 13:00 Ga505, Ga506, Ga527 berricParallell Omtentamen HBMK14: Biomek O/P, Rörelseapparatens Biomek
2020-04-20 mån10:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrSkolbarns hälsovanor
2020-04-21 tis13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoSeminarium, barnkonventionen och barns rättigheter. Ni kommer att få jobba i grupper som görs slumpvis.
2020-04-27 mån08:30 – 09:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrFrågestund inför individuell skriftlig examination
13:00 – 15:15 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrFöreläsning Sabina Kapetanovic, Ungdomars risktagande och föräldrarelationer
2020-05-04 mån08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, nymrosKursintroduktion samt föreläsning Introduktion Gerontologi inkl start Reflektionsuppgift
2020-05-05 tis13:00 – 17:00 Ga527 WaPe
2020-05-06 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga527 grejoh, HedB
2020-05-07 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga527 grejoh, HedB
2020-05-09 lör10:00 – 14:00 Ga527 RaSi, ThiFreInfoträff YH Fotortist samt Urvalsprov
2020-05-11 mån08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, nymrosWorkshop: Ålderism
2020-05-12 tis08:00 – 12:00 Ga527 janingBesök Arkansas
08:00 – 12:00 Ga527
2020-05-13 ons08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, ostwalForskarförmiddag Äldretema samt start studiegruppsarbete ALC
2020-05-15 fre11:00 – 12:00 Ga527 JoA, morvan, ostwalJoint discussions
2020-05-28 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga527, Ga529, Ga530 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
extra sal
2020-08-17 mån09:00 – 11:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 EdEvUpprop-Programinformation
Arbetsterapeutprogrammet
2020-08-21 fre11:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga527 EdEvKurs/programintroduktion
2020-08-24 mån08:00 – 16:30 Ga527 jonthe
2020-08-25 tis10:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga527 ediannIntroduktion till kursen socialt arbete som professionsområde
2020-08-26 ons08:00 – 10:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga527, Ga528 ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt
10:00 – 16:15 Ga527 GaFe, grejoh, josbha
2020-08-27 tor08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoEU-rättens inverkan på oss
13:00 – 15:00 Health and Welfare in a Changing Society Ga527 marhenSeminar 1
2020-08-31 mån10:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoMänskliga rättigheter
13:00 – 15:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoDiskriminering
2020-09-02 ons10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga527 JohDavUtvecklingspsykologi 2
2020-09-03 tor08:00 – 16:15 Ga527 grejoh, josbha, Nord, ockmar
2020-09-08 tis10:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoProcessrätt
13:00 – 15:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoBoenderätt
2020-09-09 ons08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga503, Ga504, Ga506, Ga527 boragnFörhållningssätt ? föreläsning + bearbetning (halva gruppen)
2020-09-10 tor08:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga527 JohDavNeuropsykologi fördjupning - föreläsning
13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga527 JohDavBarnobservation - föreläsning
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga527 JohDavResurstillfälle i kvantitativ metod
2020-09-15 tis08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoEkonomisk familjerätt
2020-09-16 ons13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga334, Ga527, Gc310, Gc311 andcar, ankmar, KarFan, marhenSeminarie
2020-09-17 tor08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoFamiljerätt
2020-09-21 mån08:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga527 JohDavBarnobservation - seminarium
2020-09-23 ons13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga334, Ga527, Gc310, Gc311 andcar, ankmar, KarFan, marhenSeminarie
2020-09-29 tis10:00 – 15:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoIntroduktion till förvaltningsrätten
2020-09-30 ons08:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga527 ekmaimInternationellt socialt arbete 8-12 Vetenskaplig metod 13-15
2020-10-01 tor08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoKommunalrätt
2020-10-06 tis08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoHandläggning och beslut
2020-10-07 ons10:00 – 18:15 Ga527 grejoh, josbha, vacnic
2020-10-08 tor08:00 – 16:15 Ga527 grejoh, josbha, ockmar
2020-10-20 tis08:00 – 12:00 Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete Ga527 SaRoAsylrätt och flyktingar
2020-10-21 ons10:00 - 24:00 Ga527 grejoh, josbha, vacnic
2020-10-22 tor00:00 - 16:15 Ga527 grejoh, josbha, vacnic
2020-11-02 mån09:00 – 12:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527 ABirINTRODUCTION
13:00 – 16:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527 ABirSvenska välfärden, historia och dagens välfärdssystem + workshop (in swedish)
2020-11-04 ons09:00 – 12:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527 ABirWelfare state theories
13:00 – 16:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527 ABirStat region och kommun (in swedish) Gästföreläsare Martin Sinclair
2020-11-05 tor10:00 – 12:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527 enghelWelfare state, or not
2020-11-11 ons10:00 – 18:15 Ga527 grejoh, josbha, rosaxe
2020-11-24 tis10:00 – 12:00 Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga442, Ga527, Ga528 ABirBook seminar
2020-12-09 ons10:00 - 24:00 Ga527 grejoh, josbha, vacnic
2020-12-10 tor00:00 - 16:15 Ga527 grejoh, josbha, vacnic
2020-12-17 tor08:00 – 16:15 Ga527 grejoh, josbha, rosaxe
2021-01-13 ons13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga334, Ga527, Ga528, Gc311 andcar, ankmar, KarFan, marhenSeminarie
2021-01-19 tis10:00 – 18:15 Ga527 grejoh, josbha, rosaxe
2021-01-27 ons10:00 – 18:15 Ga527 GaFe, grejoh, josbha
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka