Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-06-03 - 2021-06-03LHIN10_H20_L0231
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-17 mån11:00 – 12:00 dinradKursintroduktion
2020-08-26 ons09:00 – 12:00 schtheFöreläsning: Sverige, Norden och Europa under kalla kriget I
2020-08-27 tor09:00 – 12:00 schtheFöreläsning: Sverige, Norden och Europa under kalla kriget II
2020-09-01 tis08:30 – 14:30 Hc114 ObJoMIK/IKT
Obligatoriskt moment
Kl 13-14:30: reservtid ifall det är många studenter
2020-09-03 tor10:00 – 13:00 Hc218 GLarBedömning och betygssättning
2020-09-04 fre08:30 – 12:00Inspelad föreläsning på canvas: Avkoloniseringen och dess drivkrafter I
2020-09-07 mån08:30 – 12:00Inspelad föreläsning på canvas: Föreläsning: Avkoloniseringen och dess drivkrafter II
13:00 – 14:00Möjlighet att ställa frågor (på Zoom) om avkolonisering och dess drivkrafter inför hemtentan
2020-09-08 tis09:00 – 12:00Hemtentamen kallt krig och globalisering
2020-09-10 tor13:00 – 16:00 karjenFöreläsning: Planeringsstrategier
2020-09-18 fre09:00 – 15:00 karjenSeminarium samt inlämning av individuell skriftlig inlämningsuppgift
2020-09-21 mån08:30 – 12:00 baclinKursstart Konsttema samt föreläsning Konsttema I
2020-09-22 tis09:00 – 12:00 baclinKonsttema II
2020-09-23 ons09:00 – 12:00 ObJoKonsttema III
2020-09-24 tor09:00 – 12:00 ObJoKonsttema IV
2020-09-25 fre09:00 – 12:00 baclinKonsttema V
2020-09-28 mån09:00 – 12:00 baclinKonsttema VI
2020-09-30 ons08:30 – 10:00 Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 1 OBLIGATORISKT MOMENT
10:30 – 12:00 Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 2 OBLIGATORISKT MOMENT
13:00 – 14:30 Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst Seminarium
RESERV IFALL DET ÄR MÅNGA STUDENTER (OM TRE GRUPPER BEHÖVS)
2020-10-01 tor18:30 – 19:30 NLaiOffentlig föreläsning: "Blir du duglig som framtida samhällsmedborgare, lille vän? - medborgarundervisning och ungas villkor"
2020-10-02 fre09:00 – 12:00 NLaiFöreläsning, seminariediskussion och introduktion av examinerande uppgift. Obligatorisk närvaro
2020-10-07 ons09:00 – 12:00 NLaiSeminarium med muntlig presentation av examinerande uppgift i par eller trio. Obligatorisk närvaro.
13:00 – 14:30 Hb221 kjomarSpråkutvecklande arbetssätt (Ämne 1)
15:00 – 17:00 NLaiSeminarium med muntlig presentation av examinerande uppgift i par eller trio. Obligatorisk närvaro.
2020-10-08 tor09:00 – 16:00 NLaiSeminarium med muntlig presentation av examinerande uppgift i par eller trio. Obligatorisk närvaro.
2020-10-14 ons13:00 – 14:30 Hb221 kjomarSpråkutvecklande arbetssätt (Ämne 2)
2020-10-15 tor09:00 – 12:00 dinradFöreläsning: Pandemier ur historiskt perpektiv (1900-talet)
2020-10-21 ons09:00 – 11:00 dinradIndividuell skriftlig inlämningsuppgift / digital hemtenta
2020-10-23 fre09:00 – 12:00 dinrad, DyAnSeminarium
2020-10-26 mån10:00 – 15:00 dinradHistorisk metod: Introduktion och föreläsning
2020-10-28 ons10:00 – 12:00 dinradGästföreläsning med Anna Kristensson, arkeolog vid länsstyrelsen
2020-10-29 tor10:00 – 15:00 heujohHistorisk metod: Föreläsning & övningar
2020-10-30 fre09:00 – 14:00 dinradHistorisk metod: Seminarium
2020-11-02 mån10:00 – 12:00Informationssökning: Föreläsning med Sofoa Nodén
2020-11-06 fre10:00 – 12:00Informationssökning: Seminarium med Sofia Nodén
2020-11-10 tis09:00 – 12:00 ObJoSamhällskunskap 31-60 (Hi/Re)
Metodinslag Enkätkonstruktion
2020-11-11 ons09:00 – 14:00 SvCJSamhällskunskap 31-60 (Hi/Re)
Metodinslag Intervju/observation
2020-11-12 tor09:00 – 14:00 SvCJSamhällskunskap 31-60 (Hi/Re)
Metodinslag Intervju/observation
2020-11-16 mån09:00 – 12:00Historisk metod: hemtentamen
2020-11-19 tor13:00 – 16:00 karjenFöreläsning: Bedömning och betygsättning
2020-11-23 mån13:00 – 16:00 karjenFöreläsning: Bedömning och betygsättning II
2020-11-24 tis09:00 – 15:00 karjenFältuppgift: Formativ bedömning till elever
2020-11-27 fre09:00 – 15:00 karjenSeminarium samt inlämning av individuell skriftlig inlämningsuppgift
2020-11-30 mån09:00 – 10:00 dinradIntroduktion B-uppsats och fördjupningstema
2021-01-13 ons09:00 – 15:00 dinradSlutseminarier B-uppsatser (inriktning gymnasieskola) och fördjupningstema (inriktning 7-9)