Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-06-03 - 2021-06-03Hb117
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-06-03 ons09:00 – 12:00 Verksamhetsförlagd utbildning Hb117, Hb135, Hc213, Hc216 ewehanSeminarium
2020-06-09 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-06-16 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-08-11 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-08-17 mån10:00 – 15:00 Hb117 Studentkåren_LOKBlue Crew
2020-08-18 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-08-19 ons09:00 – 12:00 Hb117, Hc114, Hc317, Hc318 AndSSpårträff FIFS
2020-08-20 tor09:00 – 12:00 Hb117 DyAnKallt krig, öst mot väst del 2.
2020-08-25 tis08:00 – 17:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb117, Hc114 halann, ScCaDidaktiskt seminarium - Basgruppsarbete Läslyft
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-08-26 ons10:15 – 17:00 Svenska för lärare i tidiga skolår I: tal- läs och skrivlärande (VAL) Hb117 smisus
2020-08-28 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb117, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 1 i mentorsgrupp
2020-08-31 mån10:00 – 12:00 Kommunikation, reklam och marknad Hb117 linulfFöreläsning
2020-09-01 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-09-03 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelExaminationstillfälle 1 / grupp FSLV
2020-09-07 mån08:30 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hb117, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaFSLV, Examinerande moment: Seminarie del 1
Momentet genmförs på Campus
Spår A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 och D2, ska vara på plats mellan 8:30-10
Spår A3, A4, B3, B4, C3, C4, D3 och D4, ska vara på plats mellan 10:30-12

2020-09-08 tis13:00 – 17:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hb117, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaMentorsträff 2:
Seminarier kring läroplansteori 13- 14:40
Mentorsträff 15-16
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-09-09 ons13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 31-60 hp Hb117 hellboWorkshop: (examinerande moment) Klassrummet som muntlig arena: (Inträdesbiljett, se PP). Muntligt framförande.
2020-09-11 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116, Hb117, Hb220, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 2 i mentorsgrupp
2020-09-15 tis09:00 – 10:30 Introduktion till MKV Hb117 klekajRedovisning
Grupp 5
10:30 – 12:00 Introduktion till MKV Hb117 klekajRedovisning
Grupp 6
13:00 – 14:30 Introduktion till MKV Hb117 klekajRedovisning
Grupp 7
15:00 – 16:30 Introduktion till MKV Hb117 klekajRedovisning
Grupp 8
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-09-17 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209, Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hb317, Hc113, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, isalin, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelFSLV Examinationstillfälle 2 / mentorsgrupper
2020-09-22 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-09-29 tis10:15 – 16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna III (VAL) Ha305, Hb117 bacjoh, HMarObligatoriska seminarier
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-10-05 mån13:00 – 17:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hb117 lecrobDefining debates in Swedish Preschool Provision: Social Pedagogy/Readiness for School; Play v. Learning#educare
2020-10-06 tis12:00 – 17:00 Ha305, Hb117, Hc114, Hc217, Hc317 RaTaSPARK konferensen
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-10-07 ons10:00 – 12:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc319, Hc320 andejoSPS konferensen
15:00 – 17:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc318, Hc319 andejoSPS konferensen
2020-10-08 tor08:00 – 16:00 Ha209, Ha215, Hb117, Hc114, Hc318, Hc320 wenkriWorkshop Professionen i praktiken
2020-10-13 tis13:00 – 16:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hb117 rytcatDebate activity #educare
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-10-14 ons09:00 – 12:00 Radioproduktion Hb117, Hb123 ewehanUppgift 3
Radiosändning i grupp 1
09:00 - Grupp 5
10:00 - Grupp 6
11:00 - Grupp 4
13:00 – 16:00 Radioproduktion Hb117, Hb123 ewehanUppgift 3
Radiosändning i grupp 1
13:00 - Grupp 2
14:00 - Grupp 3
15:00 - Grupp 1
2020-10-16 fre08:00 – 17:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Ha108, Ha215, Hb117 HvSa, sjoemm, wibisaWorkshops:
2020-10-19 mån08:00 – 17:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Ha108, Ha215, Hb117 HvSa, sjoemm, wibisaWorkshops:
2020-10-20 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-10-21 ons08:00 – 12:00 Radioproduktion Hb117, Hb123 ewehanUppgift 5
Radiosändning i grupp 2
08:00 - Grupp 3
09:30 - Grupp 2
11:00 - Grupp 1
13:00 – 17:00 Radioproduktion Hb117, Hb123 ewehanUppgift 5
Radiosändning i grupp 2
08:00 - Grupp 6
09:30 - Grupp 5
11:00 - Grupp 4
2020-10-22 tor08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha215, Hb117, Hb316b, Hb323, Hc222 baclin, ohmcha, rytcat, sjoemm, wibisaStudier, vernissage - Campus
2020-10-23 fre08:30 – 12:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hb117 lecrobViewing/Discussion Documentary: the Beginning of Life - Parts 1 & 3
#educare
2020-10-27 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-10-30 fre09:00 – 12:15 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
13:15 – 14:45 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-11-03 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-11-10 tis08:00 – 16:30 Hb117, Hb220, Hc114, Hc218 stjulrKonferens "Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan"
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-11-13 fre08:30 – 16:00 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 abaern, LiDaRedovisning fältstudie. Gruppvis
2020-11-17 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-11-18 ons13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hb117 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hb117 karamaGrupp B
2020-11-24 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-11-26 tor12:30 – 16:30 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 HahM, LiDaKursavslutning Kursavslutning: Vernisage och redovisning Infographic. Gruppvis
2020-11-27 fre08:30 – 16:00 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 HahM, LiDaKursavslutning Kursavslutning: Vernisage och redovisning Infographic. Gruppvis
2020-12-01 tis14:00 – 16:00 Transmedia Storytelling and Design Hb117 gamren
17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-12-02 ons14:00 – 16:00 Transmedia Storytelling and Design Hb117 gamren
2020-12-03 tor13:00 – 15:15 Hb117Handledda samtal 2
2020-12-04 fre09:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc217, Hc317, Hc319 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-12-07 mån09:00 – 11:00 Transmedia Storytelling and Design Hb117 gamren
2020-12-08 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-12-09 ons09:00 – 11:00 Transmedia Storytelling and Design Hb117 gamren
2020-12-14 mån09:00 – 16:00 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Ha118, Ha213, Ha215, Ha303, Ha308, Ha311, Ha408, Hb117, Hb135, Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb323, Hb329, Hc314, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 HamM, schtheLOU G - 120 studenter
Litt Sem del 1
2020-12-15 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2020-12-22 tis17:00 – 20:00 Hb117WestCoast Nation, veckomöte
2021-01-15 fre08:00 – 12:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hb117, Hc114 andhel, jarkarGrupplaboration
2021-01-18 mån13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2021-01-19 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2021-04-20 tis08:00 – 17:00 Hb116, Hb117, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, domsar, lunbir, ohmcha, SimU, wibisaHandleda vidare - 20/21 Tillfälle II