Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-06-03 - 2021-06-03Hc114
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-06-03 ons08:00 – 15:00 Hc114 PeRoEx-seminarium, Lärarprogrammet Fritidslärare
2020-06-04 tor15:00 – 18:00 Hc114 grasus
2020-06-05 fre08:00 – 16:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp Hc114 carpetseminarium
2020-06-09 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-06-16 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-08-11 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-08-17 mån13:00 – 16:00 Hc114 DyAnKurstart 4-6
2020-08-18 tis08:00 – 10:00 Kommunikation, reklam och marknad Hc114 linulfFöreläsning
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-08-19 ons09:00 – 12:00 Hb117, Hc114, Hc317, Hc318 AndSSpårträff FIFS
2020-08-20 tor10:00 – 17:00 Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet Hc114 kjomarIntroduktion mm.
2020-08-21 fre08:00 – 16:00 Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet Hc114 kjomarIntroduktion mm.
2020-08-25 tis08:00 – 17:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb117, Hc114 halann, ScCaDidaktiskt seminarium - Basgruppsarbete Läslyft
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-08-26 ons09:00 – 12:00 Hc114 DyAnHist 61-90
2020-08-28 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb117, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 1 i mentorsgrupp
2020-09-01 tis08:30 – 14:30 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc114 ObJoMIK/IKT
Obligatoriskt moment
Kl 13-14:30: reservtid ifall det är många studenter
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-09-03 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelExaminationstillfälle 1 / grupp FSLV
2020-09-07 mån08:00 – 12:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc114 BerKIntroduction to module 2, assignment 2,
Systems theory and child functioning
2020-09-08 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-09-11 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116, Hb117, Hb220, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 2 i mentorsgrupp
2020-09-14 mån08:00 – 10:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc114 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 1
10:00 – 12:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc114 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 2
2020-09-15 tis08:00 – 10:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc114 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 3
10:00 – 12:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc114 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 4
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-09-17 tor09:00 – 16:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc114, Hc216, Hc217 elflar, GLar, jarkarExaminationsseminarium
2020-09-22 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-09-29 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-09-30 ons09:00 – 12:00 Radioproduktion Hc114 ewehan, extLiErUppgift 1
Lyssning och feedback
09:00 - Grupp 1
10:00 - Grupp 2
11:00 - Grupp 3
13:00 – 16:00 Radioproduktion Hc114 ewehan, extLiErUppgift 1
Lyssning och feedback
13:00 - Grupp 4
14:00 - Grupp 5
15:00 - Grupp 6
2020-10-06 tis12:00 – 17:00 Ha305, Hb117, Hc114, Hc217, Hc317 RaTaSPARK konferensen
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-10-07 ons10:00 – 12:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc319, Hc320 andejoSPS konferensen
15:00 – 17:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc318, Hc319 andejoSPS konferensen
2020-10-08 tor08:00 – 16:00 Ha209, Ha215, Hb117, Hc114, Hc318, Hc320 wenkriWorkshop Professionen i praktiken
2020-10-09 fre08:30 – 15:30 Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet Hc114 kjomar
2020-10-13 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-10-16 fre16:30 – 18:30 Hc114 aktvezSeminarium
2020-10-20 tis12:00 – 15:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hb419, Hc114 EkAL, lunbir, mapePosterutställning
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-10-22 tor10:00 – 12:00 Texten som arbetsredskap Hc114, Hc216 smisusUppgift 3
Ventileringsseminarium
Grupp 3-4
13:00 – 15:00 Texten som arbetsredskap Hc114, Hc216 smisusUppgift 3
Ventileringsseminarium
Grupp 7-8
2020-10-23 fre08:00 – 16:00 Hc114, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 wenkriRedovisning examinaion III
2020-10-27 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-10-30 fre09:00 – 12:15 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
13:15 – 14:45 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-11-03 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-11-10 tis08:00 – 16:30 Hb117, Hb220, Hc114, Hc218 stjulrKonferens "Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan"
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-11-13 fre08:30 – 16:00 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 abaern, LiDaRedovisning fältstudie. Gruppvis
2020-11-17 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-11-24 tis08:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc114 ObJoSamhällskunskap 31-60 OBS - EVENTUELLT VIA ZOOM
Metodinslag Seminarium "Gamla uppsatser"
OBLIGATORISKT MOMENT
13:00 – 15:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc114, Hd418 ObJo, schtheSamhällskunskap 31-60 OBS - EVENTUELLT VIA ZOOM
Uppsatsupptakt
OBLIGATORISKT MOMENT
17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-11-26 tor12:30 – 16:30 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 HahM, LiDaKursavslutning Kursavslutning: Vernisage och redovisning Infographic. Gruppvis
2020-11-27 fre08:30 – 16:00 Digitala verktyg, nya medier och kreativitet Hb117, Hc114 HahM, LiDaKursavslutning Kursavslutning: Vernisage och redovisning Infographic. Gruppvis
2020-12-01 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-12-04 fre09:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc217, Hc317, Hc319 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-12-08 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-12-14 mån09:00 – 11:00 Transmedia Storytelling and Design Hc114 gamren
2020-12-15 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2020-12-22 tis17:00 – 20:00 Hc114Blue Crew
2021-01-15 fre08:00 – 12:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hb117, Hc114 andhel, jarkarGrupplaboration