Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-06-03 - 2021-06-03Hc317
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-06-03 ons10:00 – 16:00 Hc314, Hc317, Hc319 bacjoh, HMar, SaReExamination av VAL-Examensarbeten
2020-06-04 tor09:00 – 15:00 English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits Hc317 EBKeLanguage Proficiency 1
2020-06-11 tor13:00 – 15:00 Hc317 EELoAPT POP
2020-06-24 ons08:00 - 24:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-06-25 tor00:00 - 24:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-06-26 fre00:00 - 19:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-08-18 tis09:00 – 12:00 Hc317 DyAnKallt krig, öst mot väst del 1.
2020-08-19 ons09:00 – 12:00 Hb117, Hc114, Hc317, Hc318 AndSSpårträff FIFS
2020-08-21 fre09:00 – 12:00 Hc317 DyAn4-6
2020-08-24 mån09:00 – 12:00 Hc317 DyAn4-6
2020-08-25 tis09:00 – 12:00 Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 AndS, hjagit, mralinSpårträff FIFS
2020-08-26 ons10:00 – 12:00 Hc317Handledda samtal 2
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hb116, Hb220, Hb221, Hc317 idesof, mralin, sjoemm, wibisaFSLV mentors träff
Momentet sker på Campus
Sofia
Lina
Emma
Isabel
Hb116
Hb220
Hb221
Hc31
2020-08-28 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb117, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 1 i mentorsgrupp
2020-09-01 tis13:00 – 16:30 History and Policy of Swedish Preschool Provision Hc317 lecrobChildren's Rights & The Swedish Preschool Curriculum
#educare
2020-09-03 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelExaminationstillfälle 1 / grupp FSLV
2020-09-07 mån11:00 – 12:00 Hc317 EELoAPT POP
2020-09-08 tis08:00 – 16:30 Hb220, Hc317, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, samannRekryteringsutbildning för blivande skolledare
2020-09-09 ons08:00 – 12:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc317 BAEv, BerKChild functioning ? ICF-CY a common language to describe everyday functioning
14:00 – 16:00 Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp Hb316b, Hc317, Hc318, Hc319, Hc334 KrJe, PeHaRedovisning ledarskap
2020-09-11 fre08:00 – 13:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Ha215, Ha308, Ha309, Ha311, Ha408, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 jonevaF-3 II, Undervisning åk 3, Torpaskolan
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116, Hb117, Hb220, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 2 i mentorsgrupp
2020-09-14 mån09:00 – 10:30 Introduktion till MKV Hc317 WeKaRedovisning
Grupp 1
10:30 – 12:00 Introduktion till MKV Hc317 WeKaRedovisning
Grupp 2
13:00 – 14:30 Introduktion till MKV Hc317 WeKaRedovisning
Grupp 3
15:00 – 16:30 Introduktion till MKV Hc317 WeKaRedovisning
Grupp 4
2020-09-15 tis10:00 – 16:45 Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hc317, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaHandledda samtal
2020-09-16 ons08:30 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaEx: Seminarie del 2
Momentet genmförs på Campus

Spår A3, A4, B3, B4, C3, C4, D3 och D4, ska vara på plats mellan 8:30-10
Spår A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 och D2, ska vara på plats mellan 10:30-12
2020-09-17 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209, Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hb317, Hc113, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, isalin, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelFSLV Examinationstillfälle 2 / mentorsgrupper
2020-09-18 fre09:00 – 15:00 Hc317 HeJo, sveane
2020-09-23 ons10:15 – 17:00 Svenska för lärare i tidiga skolår I: tal- läs och skrivlärande (VAL) Hc317 smisus
2020-09-29 tis08:15 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc317 karamaC, C, C
10:00 – 12:00 Hc317Handledda samtal 2
15:30 – 16:00 Hc317Handledda samtal 2
2020-09-30 ons08:00 – 16:00 Hc317, Hc318 wenkriExamination I "Vilken förskollärare vill jag bli"?
2020-10-01 tor08:00 – 17:00 Hc317Kartläggning och bedömning
2020-10-05 mån08:00 – 16:30 Hb221, Hc317, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, samannRekryteringsutbildning för blivande skolledare
2020-10-06 tis12:00 – 17:00 Ha305, Hb117, Hc114, Hc217, Hc317 RaTaSPARK konferensen
2020-10-08 tor08:15 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc317 karamaC, C, C
11:00 – 16:30 Hb135, Hb313, Hb314, Hc317, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaHandledda samtal
2020-10-15 tor08:15 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc317 karamaC, C, C
2020-10-16 fre08:00 – 16:00 Hc317, Hc318, Hc319 wenkriExamination II gruppredovisningar
2020-10-22 tor08:00 – 16:00 Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 wenkriExamination III
2020-10-23 fre08:00 – 16:00 Hc114, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 wenkriRedovisning examinaion III
2020-10-26 mån13:00 – 15:00 Tillämpningsarbete företagsekonomi Hc317 lanjeaFöreläsningen 1 & Kick-off - del 2 : Obligatorisk
Från problem till forskningsproblem, Att problematisera
2020-10-27 tis13:00 – 17:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hc317 lecrobSurvey of Reggio Emilia
#educare
2020-10-29 tor13:00 – 17:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hc317 lecrobPlay/Exploration/Learnig Debate (w/Beth Ferholt)
#educare
2020-10-30 fre09:00 – 12:15 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
13:15 – 14:45 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-11-02 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-03 tis13:00 – 16:30 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hc317 lecrobNarrative & play pedagogies: Pedagogical Documentation example with Åsa Cederholm (Jönköping Kommun)
#educare
2020-11-04 ons13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-05 tor10:00 – 12:00 Hc317Handledda samtal 2
13:00 – 15:00 Hc317 EELoAPT POP
15:30 – 16:00 Hc317Handledda samtal 2
2020-11-06 fre08:00 – 17:00 Hc317 EBKe, sveaneEngelska för lärarlyftet 4-6
2020-11-09 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-11 ons13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-13 fre08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha209, Hb217b, Hb217c, Hb221, Hc314, Hc317, Hc318, Hc319 EkALFöreläsning: A-L 2? + Prioriterad undervisning laboration
2020-11-16 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-18 ons13:00 – 16:30 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc317 lecrob, rytcatEarly Childhood Education in the Age of Measurement and Documentation
#educare
2020-11-20 fre08:00 – 16:30 Hb221, Hc317, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, samannRekryteringsutbildning för blivande skolledare
2020-11-23 mån09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc216, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-24 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
13:00 – 16:30 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc317 lecrobReconceptualizing The preschool Teacher & Preschool Leadership
#educare
2020-11-25 ons13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-11-26 tor08:00 – 16:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc319 LuAn, wenkriExamination II, gruppredovisning. Se separat schema.
2020-11-30 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc317 karamaGrupp B
2020-12-01 tis10:00 – 12:00 Hc317Handledda samtal 2
15:30 – 16:00 Hc317Handledda samtal 2
2020-12-02 ons09:00 – 12:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc317 lecrob, mralinWalk through of pedagogical documentation & discussion of documentation and very young children
#educare
2020-12-03 tor08:00 – 17:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hc216, Hc217, Hc317, Hc318 halannVFU uppföljning
2020-12-04 fre09:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc217, Hc317, Hc319 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-12-07 mån11:00 – 12:00 Hc317 EELoAPT POP
2020-12-08 tis15:00 – 18:00 Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 (Uppdragsutbildning) Hc317 grasus
2020-12-10 tor09:00 – 12:00 Ha209, Hc317 KrJe, PeHaLitteraturseminarie
13:00 – 17:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc317 lecrobPreschool Documentation - Katarina Pettersson
#educare
2020-12-15 tis10:15 – 11:45 Copywriting Hc317 LiDaSeminarium: Copywriting Grupp A (Maria Cohen Nycander)
13:00 – 14:30 Copywriting Hc317 LiDaSeminarium: Copywriting Grupp D (Maria Cohen Nycander)
2021-01-11 mån08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hb221, Hc317, Hc318, Hc319 EkAL, lunbir, rosjosWorkshop variationsteorin Prioriterad undervisning (Deadline planeringsunderlag)
2021-01-12 tis08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hc317, Hc318, Hc319 EkAL, lunbir, rosjosWorkshop variationsteorin Prioriterad undervisning ALTERNATIVt moment
2021-01-14 tor08:00 – 17:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc320 rosjosExamination
2021-01-15 fre08:00 – 17:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc320 rosjosExamination
2021-01-18 mån13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2021-01-19 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2021-01-20 ons09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc317 samtobSeminarium - Forskningsdesign
2021-01-22 fre08:00 – 13:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc317, Hc318 ObJo, schtheSamhällskunskap 31-60 OBS-EVENTUELLT VIA ZOOM
Uppsatsseminarier
2021-01-27 ons08:00 – 15:00 Hb116, Hc317 daheva, domsar, lunbir, ohmcha, wenkriLäslyftet i förskolan 20-21
2021-01-28 tor08:00 – 12:00 Hb116, Hc317 daheva, domsar, lunbir, ohmcha, wenkriLäslyftet i förskolan 20-21
2021-03-16 tis08:00 – 12:00 Hb116, Hc317 daheva, domsar, lunbir, ohmcha, wenkriLäslyftet i förskolan 20-21