Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-06-03 - 2021-06-03Hc319

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

              
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-06-03 ons10:00 – 16:00 Hc314, Hc317, Hc319 bacjoh, HMar, SaReExamination av VAL-Examensarbeten
2020-06-04 tor09:00 – 12:00 Working Process and Writing in Research Hc319 LiYl
2020-06-24 ons08:00 - 24:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-06-25 tor00:00 - 24:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-06-26 fre00:00 - 19:00 Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 BMikKonferens SEA.
2020-08-20 tor09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS Hc319 aktvezFöreläsning1: Grundläggande begrepp i statistik-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
2020-08-21 fre08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hc319 PeRoWorkshop, kvalitativ analys, Grupp 1
10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hc319 PeRoWorkshop, kvalitativ analys, Grupp 2
13:00 – 16:00 Hc319 DyAnHistoria 61-90
2020-08-25 tis09:00 – 12:00 Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 AndS, hjagit, mralinSpårträff FIFS
13:00 – 16:00 Hc319 carmonSeminarium 1 Grupp B
Talförståelse och tals egenskaper
2020-08-26 ons08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hc319 PeRoWorkshop, kvalitativ analys, Grupp 3
10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hc319 PeRoWorkshop, kvalitativ analys, Grupp 4
2020-08-27 tor09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Hc319 carmonSeminarium 2 Grupp A
Utomhusmatematik
2020-08-28 fre13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb117, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 1 i mentorsgrupp
2020-09-01 tis09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Hc319 carmonSeminarium 3 Grupp A
Operera med tal
13:00 – 16:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Hc319 carmonSeminarium 3 Grupp B
Operera med tal
2020-09-03 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelExaminationstillfälle 1 / grupp FSLV
2020-09-07 mån08:30 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hb117, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaFSLV, Examinerande moment: Seminarie del 1
Momentet genmförs på Campus
Spår A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 och D2, ska vara på plats mellan 8:30-10
Spår A3, A4, B3, B4, C3, C4, D3 och D4, ska vara på plats mellan 10:30-12

2020-09-08 tis08:00 – 12:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc319 BerK, GMatSystems theory
13:00 – 17:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hb117, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaMentorsträff 2:
Seminarier kring läroplansteori 13- 14:40
Mentorsträff 15-16
2020-09-09 ons14:00 – 16:00 Idrott och hälsa för grundlärare, 1-15 hp Hb316b, Hc317, Hc318, Hc319, Hc334 KrJe, PeHaRedovisning ledarskap
2020-09-10 tor09:00 – 12:00 Hc318, Hc319 DyAn4-6
2020-09-11 fre08:00 – 13:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Ha215, Ha308, Ha309, Ha311, Ha408, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 jonevaF-3 II, Undervisning åk 3, Torpaskolan
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116, Hb117, Hb220, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, HaTh, isalin, karama, norlen, schthe, svahelFSLV Reflektionstillfälle 2 i mentorsgrupp
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc319 auglil, BerKImproving child health and development
13:00 – 15:30 Matematik I för grundlärare 4-6 Hc319 widandLaborativ handledning inför skriftlig tentamen
Grupp B
2020-09-15 tis09:00 – 16:30 History and Policy of Swedish Preschool Provision Hc319 lecrobOrganization of university-level Preschool Teacher Education; Debrief Discussions (a) preschool education students (b) preschool visit
#educare
2020-09-16 ons08:30 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 idesof, mralin, sjoemm, wibisaEx: Seminarie del 2
Momentet genmförs på Campus

Spår A3, A4, B3, B4, C3, C4, D3 och D4, ska vara på plats mellan 8:30-10
Spår A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 och D2, ska vara på plats mellan 10:30-12
13:00 – 15:00 The Foundations of Journalism Hc319 raneliAssignment 5
Seminar
Group 1-2
2020-09-17 tor13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209, Ha305, Hb116, Hb117, Hb220, Hb317, Hc113, Hc218, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 aldtom, carmon, EBKe, eklann, ElNi, halann, isalin, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelFSLV Examinationstillfälle 2 / mentorsgrupper
2020-09-18 fre09:00 – 16:30 History and Policy of Swedish Preschool Provision Hc319 lecrobStarting Strong Report presentations
#educare
2020-09-21 mån10:00 – 12:00 Hc319 ewehan, frimiaProgramkonferens MKV, grund & avancerad
13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaA, A, A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaB, B, B
2020-09-22 tis08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaC, C, C
2020-09-23 ons09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Hc319 lunbirSeminarium 1: Grupp A
Variation av förståelse av geometriska begrepp
13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Hc319 lunbirSeminarium 1: Grupp B
Variation av förståelse av geometriska begrepp
2020-09-24 tor09:00 – 12:00 Work and Inter-Cultural Encounters Hc319Lecture 2 (Taught at distance by Zoom)
2020-09-28 mån13:00 – 16:00 Preschool Pedagogies Focused on Play, Exploration and Learning Hc319 rytcatPedagogies Focused on Play, Exploration and Learning: Course Introduction
#educare
2020-09-30 ons08:30 – 10:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 1 OBLIGATORISKT MOMENT
10:30 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 2 OBLIGATORISKT MOMENT
13:00 – 14:30 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst Seminarium
RESERV IFALL DET ÄR MÅNGA STUDENTER (OM TRE GRUPPER BEHÖVS)
2020-10-05 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaA, A, A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaB, B, B
2020-10-06 tis12:00 – 15:00 Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 schthe"Spåret"
Läromedel i undervisningen


2020-10-07 ons10:00 – 12:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc319, Hc320 andejoSPS konferensen
15:00 – 17:00 Hb117, Hb316b, Hc114, Hc216, Hc318, Hc319 andejoSPS konferensen
2020-10-08 tor10:00 – 16:30 Religionskunskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet Hc319 kjomar
2020-10-12 mån13:00 – 15:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaA, A, A
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc319 karamaB, B, B
2020-10-16 fre08:00 – 16:00 Hc317, Hc318, Hc319 wenkriExamination II gruppredovisningar
2020-10-21 ons10:00 – 12:00 Texten som arbetsredskap Hc319, Hc320 smisusUppgift 3
Ventileringsseminarium
Grupp 1-2
13:00 – 15:00 Texten som arbetsredskap Hc319, Hc320 smisusUppgift 3
Ventileringsseminarium
Grupp 5-6
2020-10-22 tor08:00 – 16:00 Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 wenkriExamination III
2020-10-23 fre08:00 – 16:00 Hc114, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 wenkriRedovisning examinaion III
2020-10-27 tis13:00 – 17:00 Tillämpningsarbete företagsekonomi Hc319 lanjeaGrupphandledning - Obligatorisk
2020-10-30 fre09:00 – 12:15 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
13:15 – 14:45 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-11-13 fre08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha209, Hb217b, Hb217c, Hb221, Hc314, Hc317, Hc318, Hc319 EkALFöreläsning: A-L 2? + Prioriterad undervisning laboration
2020-11-20 fre10:00 – 12:00 Man, Society and Environment Hc216, Hc217, Hc318, Hc319 AsPe, dahasa, GuMi, WeAsArtikelseminarium gruppindelning finns på canvas: campusförlagd
13:00 – 15:00 Man, Society and Environment Hc216, Hc217, Hc318, Hc319 AsPe, dahasa, GuMi, WeAsArtikelseminarium gruppindelning finns på canvas: campusförlagd
2020-11-23 mån09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc216, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2020-11-24 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2020-11-25 ons08:00 – 16:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc318, Hc319, Hc320 LuAn, wenkriExamination II, gruppredovisning. Se separat schema
2020-11-26 tor08:00 – 16:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc319 LuAn, wenkriExamination II, gruppredovisning. Se separat schema.
2020-11-30 mån10:00 – 12:00 Hc319 ewehan, frimiaProgramkonferens MKV, grund & avancerad
2020-12-04 fre09:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc114, Hc217, Hc317, Hc319 bacjoh, CMarSeminarium - Vad är kunskap?
2020-12-07 mån08:00 – 09:30 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Grupp C (Ulf Linnman)
10:00 – 11:30 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Grupp D (Ulf Linnman)
12:30 – 14:00 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Grupp A (Ulf Linnman)
14:30 – 16:00 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Grupp B (Ulf Linnman)
2020-12-09 ons08:30 – 10:00 Copywriting Hc319 molcamSeminarium: Stilistik Grupp D
10:15 – 11:45 Copywriting Hc319 molcamSeminarium: Stilistik Grupp A
13:00 – 14:30 Copywriting Hc319 molcamSeminarium: Stilistik Grupp B
14:45 – 16:15 Copywriting Hc319 molcamSeminarium: Stilistik Grupp C
2020-12-10 tor08:00 – 10:30 Arbetsrätt I Hc319 SeAnS2 Individuell arbetsrätt - anställnings upphörande, grupp 2 - OBLIGATORISKT
10:45 – 14:15 Arbetsrätt I Hc319 SeAnS2 Individuell arbetsrätt - anställnings upphörande, grupp 3 - OBLIGATORISKT (lunch: 12:00-13:00)
14:30 – 17:00 Arbetsrätt I Hc319 SeAnS2 Individuell arbetsrätt - anställnings upphörande, grupp 1 - OBLIGATORISKT
2020-12-16 ons10:15 – 11:45 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Copywriting Grupp B (Maria Cohen Nycander)
13:00 – 14:30 Copywriting Hc319 LiDaSeminarium: Copywriting Grupp C (Maria Cohen Nycander)
2021-01-11 mån08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hb221, Hc317, Hc318, Hc319 EkAL, lunbir, rosjosWorkshop variationsteorin Prioriterad undervisning (Deadline planeringsunderlag)
2021-01-12 tis08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hc317, Hc318, Hc319 EkAL, lunbir, rosjosWorkshop variationsteorin Prioriterad undervisning ALTERNATIVt moment
2021-01-13 ons09:00 – 16:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc319 lecrob, rytcatWriting Workshop
9:00 - 12:00 Workshop
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 16:00 Group work

#educare
2021-01-14 tor09:00 – 12:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc319 lecrob, rytcatWriting Workshop
9:00 - 12:00 Workshop

#educare
2021-01-18 mån13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, samtob, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign
2021-01-19 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb117, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 CMar, DyAn, SMik, svahelSeminarium - Forskningsdesign