Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-07-05 - 2021-07-05HOPG18_H20_H0217
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-17 mån08:30 – 10:00 Gb306 KJ-Aulan strtilUpprop - Programinformation
Sjuksköterskeprogrammet
Studiegrupp Jönköping Grupp 1
10:30 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan strtilUpprop - Programinformation
Sjuksköterskeprogrammet
Studiegrupp Jönköping grupp 2
14:00 – 15:30 LaLoUpprop - Programinformation Sjuksköterskeprogrammet Studiegrupp Värnamo, lokal Campus Värnamo
2020-08-21 fre08:30 – 09:30 Gb306 KJ-Aulan strtilKurs/programintroduktion grupp 1
10:00 – 11:00 Gb306 KJ-Aulan strtilKurs/programintroduktion grupp 2
14:00 – 15:30 LaLoSjuksköterskeprogrammet Kurs/programintroduktion Studiegrupp Värnamo, lokal Campus Värnamo
2020-08-24 mån09:00 – 11:00 liafriKursintroduktion för studenter antagna vid Campus Värnamo (Grupp 3). Vi ses på Campus Värnamo Gummifabriken
kl 09.00-11.00

13:00 – 15:00 Gb306 KJ-Aulan liafriKursintroduktion för studenter antagna vid campus Jönköping (Grupp 1). Vi ses på Hälsohögsklan kl 13.00-15.00

15:00 – 17:00 Gb306 KJ-Aulan liafriKursintroduktion för studenter antagna vid campus Jönköping (Grupp 2). Vi ses på Hälsohögsklan kl 15.00-17.00

2020-08-25 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-08-26 ons08:00 – 10:00 giomarInspelad föreläsning (se canvas):
Omvårdnad som definition, ämne och profession
10:00 – 12:00 liafriZOOM-föreläsning (live) se länk i canvas: Personcentrerad omvårdnad
13:00 – 14:00 graannInspelad föreläsning (se Canvas): Styrdokument; lagar och förskrifter
14:00 – 15:00 liafri, odeperZOOM föreläsning (live) se länk i canvas: Hej, jag arbetar som sjuksköterska!
2020-08-27 tor08:00 – 17:00Självstudier
2020-08-28 fre08:00 – 17:00Självstudier
2020-08-31 mån10:00 – 12:00 Ga528 abeannSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Grupp 1-4
10:00 – 12:00 Ga334 odeperSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Grupp 5-8
10:00 – 12:00 Gb306 KJ-Aulan anannaSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Grupp 9-12
10:00 – 12:00 skomiaSeminarium 1 vem är du och vem är jag? Grupp 13-16
2020-09-01 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-09-02 ons08:00 – 10:00 parjanZoom-föreläsning (live) se länk i canvas: Sjuksköterskans etiska kod
10:00 – 12:00 parjanZoom-föreläsning (live) se länk i canvas: Värderingar, attityder och värdegrund
2020-09-03 tor08:15 – 09:15 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreIntroduction 8.15-9.15. Lecutre: An introduction to IPL. A live Zoom lecture.
10:00 – 12:00 Ga334, Ga340, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gb306 KJ-Aulan, Gc310, Gc311, Gd307, Gd309, Gd310, Gd410 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreSeminargroup A-I
13:30 – 15:30 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreFöreläsning: tema 1 Mänskliga rättigheter samt Global hälsa. Sänds direkt via Zoom.
2020-09-04 fre09:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor
2020-09-07 mån08:00 – 17:00Självstudier
2020-09-08 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-09-09 ons09:00 – 12:00 Ga528 abeann, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Grupp 1-4
09:00 – 12:00 Gc310 ananna, odeperSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Grupp 5-8
13:00 – 16:00 Gc310 ananna, odeperSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Grupp 9-12
2020-09-10 tor08:00 – 17:00Självstudier
2020-09-11 fre13:00 – 16:00 abeann, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Grupp 3-16
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 1
13:00 – 16:00 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreTheme 2 lecture: Ethics and Professionality. A pre-recorded lecture available at Canvas.
2020-09-15 tis09:00 – 16:00 Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor.
2020-09-16 ons08:00 – 10:00
Inspelad föreläsning (se Canvas): Vårdmiljö (Lärare: Therese Bielsten)
10:00 – 12:00 ptrchrZOOM-föreläsning (live) se länk i Canvas: Basala Hygienrutiner
13:00 – 15:00 ptrchrInformation Kliniskt Tränings Centrum (KTC) via ZOOM (live) se länk i Canvas.
16:00 – 17:00 ptrchrInspelad föreläsning: Sängenheten (se Canvas) SKA SES INNAN PRAKTISK TILLÄMPNING 21-23/9
2020-09-17 tor08:00 – 17:00Självstudier
2020-09-18 fre09:30 – 15:30 Ga334, Ga442, Ga934, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 2.
2020-09-21 mån08:00 – 17:00 Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning KTC. Pass 1 kl 9-12. Pass 2 kl 13-16.
2020-09-22 tis08:00 – 17:00 Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning KTC. Pass 1 kl 9-12. Pass 2 kl 13-16.
2020-09-23 ons09:00 – 14:00 ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning i Värnamo. Pass 1 kl 9-11. Pass 2 kl 12-14.
2020-09-25 fre09:00 – 12:00Tentamen Omvårdnad, se tentamensschema
2020-11-04 ons08:00 – 09:30 Gb306 KJ-Aulan hjomarInformationssökning grupp 13-16
10:00 – 11:30 Gb306 KJ-Aulan hjomarInformationssökning grupp 5-8
12:30 – 14:00 Gb306 KJ-Aulan hjomarInformationssökning grupp 1-4
14:30 – 16:00 Gb306 KJ-Aulan hjomarInformationssökning grupp 9-12
2020-11-05 tor08:00 – 17:00Självstudier
10:00 – 12:00 Gc310 anannaSeminarium 1 & 2 Tillfälle 2/kompletteringstillfälle för missat Tillfälle 1.
2020-11-09 mån08:00 – 17:00Självstudier
2020-11-10 tis09:00 – 12:00 Ga722 ptrchrPraktisk tillämpning KTC Tillfälle 2/kompletteringstillfälle för missat Tillfälle 1
2020-11-16 mån13:00 – 15:00 MaJaInspelad föreläsning (se Canvas): Mötet med forskare och forskningsprocessen
2020-11-17 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-11-19 tor08:00 – 17:00Självstudier
2020-11-23 mån08:00 – 12:00 abeann, MaJaInspelade föreläsningar (se Canvas): Kvalitativ och kvantitativ metod
2020-11-24 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-11-30 mån08:00 – 10:00 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 5-8
10:00 – 12:00 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 1-4
13:00 – 15:00 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 13-16
15:00 – 17:00 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 3 ? Redovisning Uppdrag Grupp 9-12
2020-12-04 fre08:00 – 17:00Självstudier
2020-12-08 tis08:00 – 17:00Självstudier
2020-12-09 ons09:00 – 10:00 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 9-12
10:00 – 11:00 Gc311 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 5-8
11:00 – 12:00 Gc311 abeann, MaJaSeminarium 4 ? Redovisning av forskningsetiskt perspektiv Grupp 1-4
2020-12-11 fre08:00 – 17:00Självstudier
2020-12-14 mån08:00 – 09:30 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 1-3
10:00 – 11:30 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 4-6
13:00 – 14:30 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 7-9
15:00 – 16:30 Gc310 abeann, MaJaSeminarium 5 ? Artikelseminarium Grupp 10-12
2020-12-17 tor13:00 – 16:00 abeann, MaJaSeminarium 4 "Redovisning av forskningsetiska perspektiv" samt Seminarium 5 " Artikleseminarium" för Grupp 13-16 på CAMPUS VÄRNAMO
2020-12-18 fre09:00 – 10:30Tentamen Evidens och vetenskap (se tentamensschema)
2021-01-11 mån08:00 – 12:00 liafriPatientmöten via ZOOM live (se länk i Canvas)
2021-01-12 tis08:00 – 17:00Självstudier
2021-01-13 ons08:00 – 17:00Självstudier
10:00 – 12:00 Gc310 abeannSeminarium 3 & 4 Tillfälle 2 /kompletteringstillfälle för missat Tillfälle 1.
2021-01-14 tor08:00 – 17:00Självstudier
2021-01-19 tis08:00 – 17:00Självstudier
10:00 – 12:00 Gc310 abeannSeminarium 5 Tillfälle 2/ kompletteringstillfälle för missat Tillfälle 1.
2021-01-20 ons08:00 – 17:00Självstudier