Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2020-07-05 - 2021-07-05HPRK19_H20_H0270
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-11-02 mån08:30 – 11:30 ptrchr, skomiaKursintroduktion. Via zoom. Se Canvas för mer info.
13:00 – 16:00 graannFöreläsning Patientsäkerhet.
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
2020-11-03 tis08:30 – 09:30 berkriFöreläsning Munhälsa. Tandhygienist Kristina Berggren föreläser.
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
10:00 – 12:00Föreläsning Aktivitet, rörelse samt vikten av bra ergonomi.
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
13:00 – 17:00 andcarFöreläsning Omvårdnadsprocessen och Omvårdnadsdokumentation. Information om uppgift under VFU - Note to self.
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
2020-11-04 ons08:30 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-05 tor08:30 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-06 fre08:30 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-09 mån06:00 – 06:01Verksamhetsförlagd utbildning inom Region Jönköpings Län samt kommunal verksamhet i dess 13 kommuner. Måndag ? söndag
2020-11-16 mån06:00 – 06:01Verksamhetsförlagd utbildning inom Region Jönköpings Län samt kommunal verksamhet i dess 13 kommuner. Måndag ? söndag
2020-11-23 mån09:00 – 11:00 siesanFöreläsning Sömn och vila.
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
2020-11-24 tis09:00 – 10:00 parjanInformation om Studieuppgift 4? - Att skapa en vårdplan. Inlämningsuppgift kopplad till omvårdnadsprocessen.
Se i Canvas, föreläsning sker via zoom-länk
10:00 – 15:00 parjan, skomiaWorkshop kom igång med ditt individuella arbete. skapa det patientfall du kommer att utgå ifrån. Resurstid med lärare på utsatt tid via zoomlänk.
Janina
Mia
2020-11-25 ons08:15 – 17:00 Ga721, Gc311 ptrchrPT-dag 3. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-27 fre08:15 – 17:00 Ga721, Gc310 ptrchrPT-dag 3. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-30 mån10:00 – 12:00 andcarFöreläsning Hud
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
13:00 – 15:00 andcarFöreläsning Nutrition
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
2020-12-01 tis08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-02 ons08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-03 tor10:00 – 12:00 skomiaFöreläsning Andning
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
13:00 – 15:00 skomiaFöreläsning Cirkulation
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
15:00 – 17:00 ptrchrKompletteringstillfälle PT-dag 1, 2 och 3. Inlämningsuppgift som redovisas under seminarium via zoom.
Se i Canvas för info.
2020-12-04 fre08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-07 mån08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, parjan, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
10:00 – 12:00 skomiaKompletteringstillfälle Vid frånvaro från Reflektionsseminarium under VFU. Seminarium via zoom.
Se i Canvas för info.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, odeper, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-08 tis08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-09 ons10:00 – 12:00 ptrchrFöreläsning Elimination
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
13:00 – 15:00 gtwiklotFöreläsning Smärta
Se i Canvas för info om föreläsning sker via zoom-länk eller om det blir en inspelad webbföreläsning
2020-12-10 tor08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-11 fre08:30 – 12:00 Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-14 mån08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-17 tor13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-18 fre08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-04 mån08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-05 tis08:00 – 12:00 Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-07 tor13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-08 fre08:30 – 12:00 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-11 mån08:00 – 17:00 parjan, skomiaSeminarium Omvårdnadsprocessen. Inlämningsuppgift som bearbetas av annan student under seminarium via zoom.
Se i Canvas för info och gruppindelning.
2021-01-13 ons08:30 – 12:00 Ga722, Ga724, Ga728 abeann, ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-14 tor08:30 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 gusmar, skomia, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-18 mån08:00 – 10:00 skomiaKompletteringstillfälle seminarie vårdplan
via zoom
08:30 – 16:30 Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchr, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-19 tis08:30 – 12:00 Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomia, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
13:00 – 16:30 Ga710-712, Ga724, Ga728 gusmar, ptrchr, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 10 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
13:00 – 16:30 Ga720, Ga722 graann, skomiaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-20 ons08:30 – 16:30 graann, skomia, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-22 fre06:00 – 06:01Preliminärt datum för tentamen.
Individuell skriftlig digital tentamen - INSPERA. Säkerställ tid, både datum och klockslag, samt plats via tentamensschemat.