Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-07-05 - 2021-07-05Ga720
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-27 tor08:30 – 16:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga721 ananna, marhen, odeper, skomiaKompletteringar examinationer
2020-08-31 mån08:00 – 17:00 Ga720 JohAnnIVA-utbildning
2020-09-01 tis08:00 – 17:00 Ga720 JohAnnIVA-utbildning
12:00 – 17:00 Ga720 gusmarFärdighetsträning hantera luftvägar anestesiprogrammet
2020-09-10 tor08:00 – 10:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga720, Ga721 ptrchrHLR studiegrupp 1-4.
13:00 – 15:00 Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom Ga720, Ga721 ptrchrHLR studiegrupp 5-8.
2020-09-25 fre08:00 – 12:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga722 erfbjo, odeperSimulering, S-HLR, Grupp 2
2020-10-09 fre08:00 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga720, Ga724, Ga728 jcar, KaMa, lygfre(ANB) Palpation på KTC på plan 7 (ev. ställas in pga. smittrisken!)
Kl 8-10 Grupp RSS
Kl 10:30-12:30 Grupp BMA klin fys
Kl 13:30-15:30 Grupp THY
2020-10-14 ons12:45 – 17:00 Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn Ga710-712, Ga720, Ga722 GBIn, gryannBemötande av barn med långvarig ohälsa och deras familjer/ KTC moment, Julia
2020-10-23 fre08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga728 marhen, odeperSimulering, S-HLR, Grupp 6
2020-10-28 ons08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga728 gusmar, odeperSimulering, Sepsis, Grupp 6
2020-10-30 fre08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga722 gusmar, odeperSimulering, Trauma, Grupp 6
2020-11-03 tis08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga722 odeper, ptrchrKTC-moment, HLR. Se specifikt HLR-schema i PingPong
2020-11-04 ons08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721+ Simulering 1
2020-11-05 tor09:00 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 ananna, kartheS-HLR Barn grupp 1
2020-11-06 fre08:00 – 12:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga721 erfbjo, kartheSimulering S-HLR, Grupp 5
2020-11-10 tis09:00 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 ananna, kartheS-HLR Barn grupp 2
2020-11-11 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
+ Simulering1-salen
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
+ Simulering1-salen
2020-11-12 tor08:00 – 17:00 Palliative Nursing Care Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo, gryann, karthe, marhenPAL Practical Application. For informatin regarding times and student groups please see Canvas.
2020-11-13 fre09:00 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 ananna, kartheS-HLR Barn grupp 3
2020-11-17 tis08:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 ananna, kartheS-HLR Barn grupp 4
2020-11-20 fre08:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga720 ananna, kartheS-HLR Barn grupp 5
2020-11-25 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga724, Ga728 ananna, KaMa, odeperKompletteringstillfälle för de studenter som varit frånvarande från obligatoriska moment (Praktisk tillämpning)
2020-11-26 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk examination, se examinationsspecifikt schema i PingPong
2020-12-01 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-02 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-04 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-07 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, parjan, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, odeper, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-08 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-09 ons13:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga724, Ga728 odeperKTC, Omexaminationer
2020-12-10 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-11 fre08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720 abeann, marhenSimulering, Trauma, Grupp 3
2020-12-14 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-17 tor13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-18 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-04 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-07 tor13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-08 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-13 ons08:30 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga721 AndeAn, faljoh, graann, gryann, kartheHälsoundersökningar av barn och ungdomar. Klinisk träning och simulering. Examinerande moment.
(Notis för lärare: Även bokade lokaler Ga 707 + Ga 703.)
2021-01-14 tor08:00 – 17:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga709, ga710, Ga713, Ga720Hälsoundersökningar av barn och ungdomar. Klinisk träning och simulering. Examinerande moment.
(Notis för lärare: Även bokade lokaler Ga 707 + Ga 703.)
08:30 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720 AndeAn, faljoh, graann, gryann, kartheHälsoundersökningar av barn och ungdomar. Klinisk träning och simulering. Examinerande moment.
(Notis för lärare: Även bokade lokaler Ga 707 + Ga 703.)
2021-01-18 mån08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga720, Ga721 erfbjo
2021-01-19 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomia, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722 graann, skomiaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-20 ons08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga720, Ga721 erfbjo