Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-07-05 - 2021-07-05Ga728
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-26 ons13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 andcar, ptrchrKTC-moment enligt särskilt schema.
2020-08-27 tor08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 andcar, ptrchrKTC-moment enligt särskilt schema.
2020-08-28 fre13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmarKTC-moment enligt särskilt schema.
2020-08-31 mån08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga721, Ga728+ ga706
2020-09-01 tis08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga721, Ga728+ ga706
2020-09-02 ons08:00 – 17:00 Distriktssköterskans specifika omvårdnad inklusive verksamhetsförlagd utbildning Ga705, Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga721, Ga728+ ga706
2020-09-03 tor08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchrKTC-moment enligt särskilt schema.
2020-09-04 fre08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 andcar, gusmar, ptrchrKTC-moment enligt särskilt schema.
2020-09-07 mån10:00 – 17:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 abeann, gusmar, ptrchrPT-10 gruppindelning sker i canvas via "personer"
2020-09-08 tis08:30 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 abeann, gusmar, ptrchrPT-10 gruppindelning sker i canvas via "personer"
2020-09-15 tis08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 gusmar, HarLenPat.fallseminarium i grupp 2 tim samt KTC-träning 2 tim. Specilelt schema
08:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga721, Ga722, Ga724, Ga728
2020-09-21 mån08:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning KTC. Pass 1 kl 9-12. Pass 2 kl 13-16.
2020-09-22 tis08:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk tillämpning KTC. Pass 1 kl 9-12. Pass 2 kl 13-16.
2020-10-05 mån08:00 – 12:00 Gerontological and Geriatric Nursing Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo, KarFanGER Praktisk tillämpning grupp 1-4
13:00 – 17:00 Gerontological and Geriatric Nursing Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KarFan, kartheGER Praktisk tillämpning grupp 9-12
2020-10-06 tis08:00 – 12:00 Gerontological and Geriatric Nursing Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 KarFan, marhenGER praktisk tillämpning grupp 5-8
2020-10-08 tor09:00 – 16:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, kartheTema Hud och elimination. Seminarium 9-10, Praktisk träning 10-15, Seminarium 15-16.
Ev kan sal ga721 försvinna från bokningen pga ombyggnation.
2020-10-09 fre08:00 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga720, Ga724, Ga728 jcar, KaMa, lygfre(ANB) Palpation på KTC på plan 7 (ev. ställas in pga. smittrisken!)
Kl 8-10 Grupp RSS
Kl 10:30-12:30 Grupp BMA klin fys
Kl 13:30-15:30 Grupp THY
2020-10-13 tis09:00 – 16:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, marhenTema Nutrition, aktivitet och smärta. Seminarium 9-10, Praktisk träning 10-15, Seminarium 15-16.
Ev kan sal ga721 försvinna från bokningen pga ombyggnation.
2020-10-19 mån09:00 – 16:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 karthe, marhenTema Andning och cirkulation. Seminarium 9-10, Praktisk träning 10-15, Seminarium 15-16.
Ev kan sal ga721 försvinna från bokningen pga ombyggnation.
2020-10-20 tis08:30 – 16:30 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, skomiaPraktisk tillämpning med simuleringsövningar Kl 8.30-12.00 Seminariegrupp C, Kl 13.00-16.30 Seminariegrupp D
2020-10-21 ons08:30 – 16:30 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, skomiaPraktisk tillämpning med simuleringsövningar Kl 8.30-12.00 Seminariegrupp B, Kl 13.00-16.30 Seminariegrupp A
2020-10-22 tor13:00 – 16:30 Samverkan inom arbetsrehabilitering Ga722, Ga724, Ga728 jonthe
2020-10-23 fre08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga728 marhen, odeperSimulering, S-HLR, Grupp 6
2020-10-28 ons08:00 – 17:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga720, Ga728 gusmar, odeperSimulering, Sepsis, Grupp 6
2020-10-30 fre13:00 – 17:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga709, Ga728 graann, skomiaKompletteringstillfälle: Praktisk tillämping på KTC
2020-11-03 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga724, Ga728Möjlighet till lärarledd extraträning - återkommer med definitiv tid beroende på parallellt seminarium i kursen.
2020-11-04 ons08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-05 tor08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-06 fre08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 1
Tema Ergonomi och förflyttningsteknik. Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt. Grupptillhörighet visas i Canvas
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-11-11 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
+ Simulering1-salen
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
+ Simulering1-salen
2020-11-12 tor08:00 – 17:00 Palliative Nursing Care Ga709, Ga710-712, Ga720, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo, gryann, karthe, marhenPAL Practical Application. For informatin regarding times and student groups please see Canvas.
2020-11-18 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, lygfre, odeperPraktisk tillämpning DE, grupp 1-8
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, lygfre, odeperKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 9-16
2020-11-20 fre08:00 – 12:00 Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad Ga728 karthe, marhenSimulering, S-HLR, Grupp 4
2020-11-25 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga724, Ga728 ananna, KaMa, odeperKompletteringstillfälle för de studenter som varit frånvarande från obligatoriska moment (Praktisk tillämpning)
2020-11-26 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk examination, se examinationsspecifikt schema i PingPong
2020-12-01 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-02 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, liafri, ptrchr, wigchaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-04 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-07 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, parjan, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, graann, odeper, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-08 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-09 ons13:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga724, Ga728 odeperKTC, Omexaminationer
2020-12-10 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-11 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-14 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-17 tor13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2020-12-18 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-04 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-05 tis08:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchrPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-07 tor13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 andcar, gusmar, skomia, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-08 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 9. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-13 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 abeann, ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-14 tor08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 gusmar, skomia, wigchaPT-dag 10. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper.
2021-01-15 fre08:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga722, Ga724, Ga728 erfbjo
2021-01-18 mån08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchr, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-19 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomia, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga710-712, Ga724, Ga728 gusmar, ptrchr, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 10 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.