Schema för Tekniska Högskolan (JTH)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22E4304
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån08:00 – 11:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1405, E1418, E1419, E3231, E4304, E4404 johjesUpprop
09:15 – 12:00 E4304 sivvanUpprop
2019-08-26 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 JoJoLecture
15:00 – 17:45 Affärsjuridik E4304 SeAnKursintroduktion, föreläsning grundläggande rättskunskap och juridisk metod
2019-08-27 tis15:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandFöreläsning 2. Introduktion till affärssystem
2019-08-28 ons10:00 – 11:45 Luminaire Design E4304 sohmohWorkshop: Empathise, define and tasks.
12:05 – 17:55 E4304 PaMiÖvningssal
2019-08-29 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFöreläsning/tillämpning 1
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagÖvning 1
2019-08-30 fre13:00 – 14:45 Väg- och trafikteknik E4304 ScToFöreläsning
2019-09-02 mån11:00 – 12:00 Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation E4304 BLisG3Seminarium
2019-09-03 tis10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 BLisG3Gruppkontrakt
13:00 – 14:45 Luminaire Design E4304 wanulrLecture light treatment, Excercise introduction - luminaire mock-ups
15:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandFöreläsning 4. Upphandling av IKT-system
2019-09-04 ons10:00 – 11:45 Luminaire Design E4304 wanulrLitterature seminar/search results - luminaire design history/presentation existing/historic luminaire sketches.
13:00 – 14:45 Logistik E4304 jenleiDefinitioner och synsätt, Processperspektiv på försörjningskedjor
2019-09-05 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFöreläsning 2b, Investeringskalkylering samt övning
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagÖvning 2
2019-09-06 fre11:15 – 11:45 Production Development I, Strategy and System E4304 trojulIntroduction: Automation task
13:00 – 14:45 Väg- och trafikteknik E4304 ScToFöreläsning
2019-09-09 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
2019-09-10 tis13:00 – 14:45 Luminaire Design E4304 wanulrPresentation paper mock-ups.
15:00 – 15:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandG2Seminarium AMP. Grupp S3.
16:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandG2Seminarium AMP. Grupp S4.
2019-09-11 ons10:00 – 11:45 Luminaire Design E4304 sohmohWorkshop Design thinking: Ideation, prototyping
13:00 – 14:45 E4304 JoEv
15:00 – 16:45 E4304 JoEv
2019-09-12 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagWorkshop Sciencepark - Obligatorisk närvaro!
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFöreläsning 3
2019-09-13 fre08:00 – 09:45 Production Development I, Strategy and System E4304 bolsimSEM1 - Group 1
10:00 – 11:45 Production Development I, Strategy and System E4304 bolsimSEM1 - Group 2
13:00 – 14:45 Väg- och trafikteknik E4304 ScToFöreläsning
2019-09-16 mån09:00 – 11:45 Introduktionskurs produktframtagning E4304 HoDaFöreläsning, Kreativa metoder
13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG3Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG2Övning/handledning kursprojekt
2019-09-17 tis10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG1Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandFöreläsning 6. Implementering av IKT-system, BI och KPI.
2019-09-18 ons13:00 – 14:45 Logistik E4304 jenleiFörsrjningsstrategier och försörjningsstrukturer, Distributionsstrategier och distributionsstrukturer
15:00 – 16:00 Logistik E4304 jenleiCase 1: Diskusjon (flyttet).
2019-09-19 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagÖvning 4
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFrivillig handledning av affärsplan, se separat bokning!
2019-09-20 fre08:00 – 09:45 Production Development I, Strategy and System E4304 bolsimSEM2 - Group 2
10:00 – 11:45 Production Development I, Strategy and System E4304 bolsimSEM2 - Group 3
2019-09-23 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG3Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG1Övning/handledning kursprojekt
2019-09-24 tis10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG2Övning/handledning kursprojekt
13:00 – 14:45 Luminaire Design E4304 sohmohWorkshop Presentation technique portfolio
15:00 – 15:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandG2Seminarium Cisco/Axfood. Grupp S3.
16:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandG2Seminarium Cisco/Axfood. Grupp S4.
2019-09-25 ons08:00 – 12:45 E4304 anktom, kardanLogistik föreläsning
2019-09-26 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFöreläsning 5b
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFrivillig handledning av affärsplan, se separat bokning!
15:00 – 17:00 E4304 PaMiÖvningssal
2019-09-27 fre08:00 – 09:45 Production Development I, Strategy and System E4304 coedenL7 - Work organization and work place design
13:00 – 14:45 Väg- och trafikteknik E4304 ScToFöreläsning
2019-09-30 mån08:30 – 09:45 Virtualisering och molntjänster E4304 hamhakFöreläsning
13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG3Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG1Övning/handledning kursprojekt
2019-10-01 tis10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG2Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Introduktionskurs produktframtagning E4304 KarJIngenjörsmässighet
2019-10-02 ons08:00 – 09:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagÖvning 6
10:00 – 11:45 Production Development I, Strategy and System E4304 bolsimSEM3 - Group 3
13:00 – 14:45 Logistik E4304 jenleiCase 2: Woodmere
2019-10-03 tor10:00 – 11:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagFöreläsning 7 och 8
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagGästföreläsning - obligatorisk närvaro!
15:00 – 16:45 Research Methods and Communication E4304 sivvanG1Seminar B
2019-10-04 fre10:00 – 11:45 Production Development I, Strategy and System E4304 StCaLecture 8 - Flexible and reconfigurable manufacturing
13:00 – 14:45 Väg- och trafikteknik E4304 ScToFöreläsning
2019-10-07 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG3Övning/handledning kursprojekt
15:00 – 16:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG1Övning/handledning kursprojekt
2019-10-08 tis08:00 – 09:45 Platforms and Configuration E4304 lenmarLecture
10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG2Övning/handledning kursprojekt
13:00 – 14:45 Luminaire Design E4304 AsGo, sohmoh, wanulrFinal presentation luminare design prototypes
15:00 – 16:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandFöreläsning 8. Kurssammanfattning.
17:00 – 17:45 Informations- och kommunikationsteknik E4304 kvaandExtra seminarium Cisco/Axfood
2019-10-09 ons09:00 – 09:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagOBS tiden! Sammanfattning av kursen. Frågor inför tentamen.
13:00 – 14:45 Logistik E4304 jenleiCase 3: Möller
15:00 – 16:45 Fysik E4304 StJoSal att räkna i
2019-10-10 tor10:00 – 12:00 Logistik E4304 jenleiEffektivare processer genom samverkan, Styrning av materialflöden i försörninskedjor
13:00 – 16:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring E4304 varmagSeminarie Affärsplan - Obligatorisk närvaro!
2019-10-21 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-10-22 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
13:00 – 14:45 Engineering of Socio-technical Systems E4304 SeUlRepresenting systems through modeling and models
15:00 – 16:45 Product Specification and Requirements Management E4304 glenth, kvaandIntroduction, Tehory, Retrospective team-activity
2019-10-23 ons10:00 – 11:45 Introduktion till produktframtagning E4304 sveleiG3 Seminarium kursprojekt
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-10-24 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-10-25 fre08:00 – 09:45 Platforms and Configuration E4304 JoJo, lenmar
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
2019-10-28 mån10:00 – 11:45 Daylighting E4304 AdMaLecture
Daylighting fundamentals
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-10-29 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
13:00 – 16:45 E4304 anktom, kardanLogistik föreläsning
2019-10-30 ons09:00 – 11:45 Production Development II, Methods and Tools E4304 bjajonLecture 2 - SMED
13:00 – 14:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E4304 PereinG3Seminar
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-10-31 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-11-01 fre08:00 – 09:45 Platforms and Configuration E4304 JoJo, lenmar
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
2019-11-04 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-11-05 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
2019-11-06 ons09:00 – 11:45 Platforms and Configuration E4205, E4304 lenmarPingpongtest and Seminar 1
13:00 – 14:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E4304 PereinG3Seminar
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-11-07 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrSeminar
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-11-11 mån08:00 – 09:45 Production Development II, Methods and Tools E4304 bjajonLecture 4 - Line balancing P1
10:00 – 11:45 Production Development II, Methods and Tools E4304 bjajonLecture 4 - Line balancing P2
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-11-12 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
13:00 – 16:45 E4304 anktom, kardanLogistik föreläsning
2019-11-13 ons10:00 – 12:00 Forma med ljus E4304 AKarPresentationsteknik
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-11-14 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-11-15 fre08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
2019-11-18 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-11-19 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
13:00 – 14:45 Engineering of Socio-technical Systems E4304 dayrobHard and Soft systems
2019-11-20 ons08:00 – 10:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1111, E1113b, E1118, E1206, E1211, E1217, E1219, E1303, E1305, E1313, E1314, E1316, E1317, E1405, E1418, E1419, E1423, E4304 efrjosFörbokat för "Karriärum"
10:00 – 16:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1111, E1113b, E1118, E1206, E1211, E1217, E1219, E1303, E1305, E1313, E1314, E1316, E1317, E1405, E1418, E1419, E1423, E4304 efrjosFörbokat för "Karriärum"
2019-11-21 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
10:00 – 11:45 IT-arkitektur E4304 johsonFöreläsning
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-11-22 fre08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrSeminar
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrSeminar
2019-11-25 mån13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-11-26 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
15:00 – 17:00 Lighting for Expo and Events E4304 linhen, PeMiLecture
2019-11-27 ons08:00 – 11:45 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarPecha Kucha
12:00 – 12:45 Företagslogistik E4304 hedlis, JoEvRättning av delrapport 4b
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-11-28 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
10:00 – 11:45 IT-arkitektur E4304 johsonFöreläsning
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-11-29 fre08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
2019-12-02 mån08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E4304 heitimLecture
13:00 – 14:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaÖppet forum
2019-12-03 tis10:00 – 11:45 Fördjupad nätverksdesign E4304 isrsigFöreläsning
13:00 – 16:45 Engineering of Socio-technical Systems E4304 dayrob, SeUlProject presentation
2019-12-04 ons08:00 – 12:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
13:00 – 15:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
15:00 – 16:45 Industriell marknadsföring E4304 wisaGästföreläsning
2019-12-05 tor08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrLecture
10:00 – 11:45 IT-arkitektur E4304 johsonFöreläsning
13:00 – 16:45 Information Architecture E4304 kiudomSeminar
2019-12-06 fre08:00 – 09:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrSeminar
10:00 – 11:45 Knowledge Intensive BIM E4304 yitibrSeminar
2019-12-17 tis13:00 – 16:00 E4304 ZeMa
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information