Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

Din sökning
DatumLokal
2019-11-19 - 2020-11-19Ga1029
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-11-20 ons10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1029 astida, kraemmSeminarium II FBK
För studenter som ej blivit godkända eller missat första tillfället.
2019-11-25 mån08:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 stetatSjälvstudier
2019-11-26 tis08:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 stetatSjälvstudier
2019-11-27 ons08:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 stetatSjälvstudier
2019-11-28 tor08:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 stetatSjälvstudier
2019-11-29 fre08:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 stetatSjälvstudier
2019-12-02 mån10:30 – 12:30 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 joneli, stetatHjärtkärlsjukdomar (inriktning ischemi, arytmi och hypertoni)
13:30 – 15:30 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 joneli, stetatPoster och patientfall
2019-12-04 ons09:00 – 15:00 Ga1029 pereme
2019-12-05 tor08:00 – 17:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1029, Ga1031 jcar, KaMa, lundda, lygfre(BMA-lab) Tentamen muntllig. Anmälan i Ping-Pong
2019-12-06 fre09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa Ga1029, Ga1031, Ga932 berkri, JaBr, StAg, StMagrupphandledning 2
2019-12-09 mån11:00 – 12:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga1029 AndeAnKursintroduktion
13:00 – 14:00 Ga1029 krostiInformation från laboratoriemedicin inklusive lunchmacka

2019-12-10 tis09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1029 MobKlaSaltvattenbalans samt syrabasbalans
2019-12-11 ons09:00 – 12:00 Vetenskaplig grundkurs Ga1029, Ga930 lunddaHandledningspass 1 enkätuppgift BMA-labb. Samling i Ga1029.
2019-12-12 tor09:00 – 12:00 Sjukdomslära Ga1029 ToNiKursintroduktion - Sjukdomslära
2019-12-16 mån08:00 – 12:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga1029 StYlSeminar about QSEN Workshop in Interprofessional teamwork
12:15 – 15:15 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 joneli, stetatEndokrinologi
2019-12-17 tis08:30 – 09:25 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Ga1029, Ga1034 lygfreIntroduktion till seminariearbete
10:00 – 17:00 Pediatrisk omvårdnad Ga1029 StYl
2019-12-18 ons09:00 – 11:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 joneli, stetatMaligna blodsjukdomar
13:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1029 joneli, stetatMuskeloskeletala sjukdomar
2019-12-19 tor08:00 – 17:00 Health Care Improvement, Health Care Improvement, Health Care Improvement Ga1029 StYlPIP exam seminar
2020-01-07 tis09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga1029 BjBeSeminarium kvalitativ uppgift
13:00 – 15:00 Arbetsterapi i yrke och forskning Ga1029, Ga529 AhIn, morvanSeminarium kvantitativa metoder
2020-01-08 ons09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga1029 lunddaSeminarie kvalitativ/kvantitativ metod
13:00 – 16:00 Medicinsk bildbehandling Ga1029 bjaannFöreläsning Nuklearmedicin med Hans Johansson
2020-01-09 tor09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap Ga1029 lunddaSeminarium Kvalitativ/kvantitativ metod
13:15 – 15:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga1029 bjaannGrupphandledning 3 Annas grupper
2020-01-10 fre09:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga1029 ankmarSeminarium: Omvårdnadsplan. Grupp 7-8
2020-01-13 mån08:30 – 15:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi Ga1029 bjaann, BjBeRedovisning projektplan, Terminsutvärdering
2020-01-14 tis09:00 – 14:00 Vetenskaplig grundkurs Ga1029 lunddaHandledarpass 2 enkätuppgift.
RSS 0900-10:30
BMA-klinfys 10:30-12:00
BMA-lab 12:30-14:00
2020-01-15 ons08:00 – 12:00 Organisering och ledning i socialt arbete Ga1029, Gd307 ekseli, enghelGranskningsseminarium
Ga1029: Grupp 9-10
Gd307: Grupp 11-12
13:00 – 15:00 Ga1029 molsafSeminarium
2020-01-16 tor08:00 – 15:00 Socialt arbete, examensarbete Ga1029, Ga1034, Ga442, Gc311 ekmaimUppsatsseminarium
2020-01-17 fre09:00 – 15:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 stetatAngio/Intervention - with dr Benny Lagerström. Kalmar klinik: presentation kl.12.00-13.00 inkl baguette+dryck
2020-01-20 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeKursintroduktion. Den histotekniska processen
13:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 stetatCT diagnostics with dr Roddy Brun
2020-01-21 tis09:00 – 12:30 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 MobKlaVenprovtagning föreläsning
2020-01-22 ons10:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeFärgningsteori
2020-01-23 tor09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 MobKlaErytrocytindicies
12:00 – 13:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 krostiInformation inför VFU i T5
13:30 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029Kvalitetssystem med chefsöverläkare P Blomstrand
2020-01-24 fre09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029 lunddaRäknestuga läkemedelsberäkning
13:15 – 15:15 Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi, Radiography and Patient Care in Thoraxradiology Ga1029 BjBe, stetatBreast cancer with dr. Vasileios Galarriotis
2020-01-27 mån08:00 – 16:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029 jcar, joneli, KaMa, lygfre(AoF forts) Examination palpation
2020-01-28 tis08:30 – 12:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(AoF forts) Grupparbete huvudet och halsens topografiska anatomi
13:00 – 15:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 stetatValbara kurser
2020-01-29 ons10:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 stetatMammography method
13:30 – 15:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 ahlbri, stetatMR-breast with Britt-Marie Ahlander
2020-01-30 tor10:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 KaMa, stetatAnatomy with Magnus Karlsson
13:00 – 15:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning angiografi/intervention, Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi Ga1029 stetatHybrid Operating Room with May Bazzi
2020-01-31 fre09:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Ga1029 astidaUndersökningsmetodik
Leg läkare Gunnar Lindblom
Leg läkare Robert Cimerin
2020-02-03 mån09:00 – 09:45 Oral Health, International Perspectives Ga1029 andulr, berkriInledning
10:00 – 13:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(AoF forts) Grupparbete thorax topografiska anatomi
2020-02-04 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 karsanRapportskrivning och bedömning
2020-02-06 tor09:00 – 13:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 MobKlaVenprovtagning del 1 för grupp 1
15:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1029, Ga1030, Ga1031 jcar(AoF forts) Grupparbete abdomens topografiska anatomi
2020-02-07 fre12:00 – 16:00 Ga1028, Ga1029, Ga1031 WiAs
13:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1029, Ga1031, Ga1034 krosti, olsbir, WiAsTillämpningsövning vårdhygien (obligatoriskt)
2020-02-10 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeGastrointestinala systemet. Föreläsare: Ingvar Jarlsfelt
2020-02-13 tor13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcar(AoF forts) Grupparbete pelvis topografiska anatomi
2020-02-17 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeLever, gallblåsa och pankreas. Föreläsare: Ingvar Jarlsfelt
13:00 – 14:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1029 karsan, krostiUppsamlings FBK-seminarium 2
2020-02-18 tis13:30 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga1029, Ga1030 jcarWorkshop: Nervsystemet/hjärnan
2020-02-19 ons09:00 – 12:00 Ortopedteknik del 1 Ga1029 ThiFreTema - AFO
15:00 – 19:00 Ga1029 JaBr
2020-02-20 tor08:00 – 16:00 Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd Ga1029, Gd307 arekri, grejohInformationens roll i förbättringsarbete, hälsa och välfärd.
3,7 hp HIRS20
2020-02-24 mån09:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeSeminarium
2020-02-25 tis09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1029 astidaStrålningslära med Hans Johansson.
13:00 – 16:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap Ga1029 lunddaInformationssäkerhet
2020-02-26 ons08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeReproduktionsorganen. Föreläsare: Ingvar Jarlsfelt
15:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGruppanatomi: Skelett och leder. Grupp 1 "Jönköping+Eksjö". Lärarassistent: Julia F (AT T4)
2020-02-27 tor08:30 – 10:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGruppanatomi: Skelett och leder. Grupp 2 Lärarassistent: Hanna O (T6)
10:45 – 12:45 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGruppanatomi: Skelett och leder. Grupp 3 Lärarassistent: Hanna O (T6)
2020-03-02 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Ga1029 OtCeBröst och bröstsjukdomar. Föreläsare: Ingvar Jarlsfelt
2020-03-04 ons13:00 – 14:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga1029, Ga1030 KaMaWorkshop: Hjärta, torso, ev. muskler
2020-03-05 tor12:30 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp 1 "Jönköping+Eksjö" Lärarassistent: Kajsa R (T5)
2020-03-11 ons08:30 – 10:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp 3 Lärarassistent: Kajsa R (T5)
10:15 – 11:45 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp 2 Lärarassistent: Kajsa R (T5)
13:00 – 16:00 Ga1029 roseliElizabeth Rosells projektplanshandledning, tillfälle 2.
2020-03-17 tis12:30 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcarGruppanatomi: Hjärta-kärl, muskler, torso mm. Grupp 2 Lärarassistent: Kajsa R (T5)
14:20 – 15:50 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGruppanatomi: Hjärta-kärl, muskler, torso mm. Grupp 3 Lärarassistent: Kajsa R (T5)
2020-03-18 ons09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreStudiegruppsarbete i seminariegrupper, ALC. Anatomi och fysiologi.
Seminariegrupp 1, Ga1028
Seminariegrupp 2, Ga1029
2020-03-19 tor13:00 – 16:00 Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs Ga1028, Ga1029, Ga931 lygfre, MobKla, oudbil, RuLoPatientfall
2020-03-23 mån10:00 – 12:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029 joneli, stetatKontrastmedel
13:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029 joneli, stetatRedovisning patientfall 13-14 därefter att skriva ett patientfall
2020-03-25 ons10:00 – 12:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029 joneliMR säkerhet, multikulturella perspektiv
13:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029, Ga236 joneliHLR och strålskyddstest
2020-03-26 tor10:00 – 12:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029 joneliRis o Pacs, vårdhygien
13:00 – 16:00 Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs Ga1029 joneliFörbättringsarbete, CT föreläsning
2020-03-30 mån08:00 – 12:00 Hematologi Ga1029 MobKlaKursintroduktion hematologi
Föreläsning hematopoes
2020-04-02 tor09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1029 karsanFöreläsning
2020-04-06 mån09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1029 karsan, MobKlaFöreläsning samt föreläsning inför laboration
2020-04-09 tor10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 krostiMikrobiolgi: Urinvägspatogener samt diagnostik
2020-04-14 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 krostiMikrobilogi: sårpatogener samt diagnostik
2020-04-17 fre09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1029 karsanFöreläsning
2020-04-20 mån09:00 – 12:00 Hematologi Ga1029 MobKlaBlodsjukdomar del 1
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1028, Ga1029 OtCeÖvning Riskbedömning kemikalier OBL.
2020-04-21 tis09:00 – 12:00 Hematologi Ga1029 MobKlaBlodsjukdomar del 2
2020-04-24 fre13:00 – 16:00 Farmakologi, grundkurs Ga1029 benarmResurstid
2020-04-27 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar
2020-04-29 ons13:00 – 16:00 Ga1029 liafri
2020-05-04 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 OtCeImmunohistokemi. Metoder inom cytologi
15:00 – 19:00 Ga1029 JaBr
2020-05-05 tis08:00 – 10:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga1029 RuLoFöreläsning venundersökningar
2020-05-08 fre08:30 – 12:00 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv Ga1029, Ga932 andulr, berkri, karlch, patlenGrupphandledning Litteraturstudie se eget schema
2020-05-11 mån13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 MobKla, TannGästföreläsning Ungern BMA-programmet
2020-05-12 tis08:00 – 16:45 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Ga1029, StudentklinikenSeminarium (externa föreläsare)
2020-05-13 ons08:00 – 12:00 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Ga1029, StudentklinikenSeminarium (periimplantit) (9-12??)
13:00 – 16:45 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Ga1029, StudentklinikenSeminarium (externa föreläsare)
2020-05-14 tor09:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1029 caremm, karsanGrupphandledning Tillfälle 5
2020-05-18 mån08:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029 benarm, lygfre, MobKla, oudbilExaminationsseminarium, smärta/vätskebalansen
2020-05-19 tis09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi Ga1029 krostiFöreläsning: Virologi (Tomas Bergström)
2020-05-20 ons09:00 – 12:00 Hematologi, Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029 caremm, krosti, MobKla, OtCe, TannFrågestund LAG och hematologi
2020-05-28 tor13:00 – 15:00 Farmakologi, grundkurs Ga1029 benarm, oudbilTentamensgenomgång
2020-06-01 mån09:00 – 16:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1029 caremm, karsanSeminarium Examensarbeten:-)
2020-06-02 tis08:00 – 13:00 Ga1029, Ga932 karlch
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information