Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga1031
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-02-27 tor08:30 – 11:30 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1031 astidaStrålningslära med Hans Johansson.
2020-02-28 fre09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1031 astidaStrålningslära med Hans Johansson.
2020-03-02 mån13:00 – 17:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga1031 lygfreLecture orthopedics. Lecturer Khalid Mohammad
2020-03-03 tis09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga1031 lygfreLecture Mb Parkinsons and MUltiple Sclerosis
13:00 – 14:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1030, Ga1031 jcarGruppanatomi: Skelett, hjärta och hjärna
2020-03-04 ons08:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1031 astida, oudbilPatofysiologi kopplat till nuklearmedicinska undersökningar
13:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1031 astidaCase
Patientbemötande i nuklearmedicin. OBS! förbered dig genom att läsa din yrkesetiska kod!
2020-03-09 mån09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga1031 lygfreLecture stroke
2020-03-10 tis13:00 – 17:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga1031Lecture orthopedics. Lecturer Khalid Mohammad
2020-03-11 ons09:00 – 16:30 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031 caremm9- 12 Etikseminarie med Emma Carlsson 1031 obligatorisk närvaro!

12:45-16:30 Inför VFU-föreläsningar som hålls i kolven på ryhov. obligatorisk närvaro!
2020-03-18 ons13:00 – 19:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Ga1031Examinationsseminarium
Digitalt. Se instruktioner i pingpong!


2020-03-19 tor15:00 – 19:00 Ga1031 JaBr
2020-03-25 ons08:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga1028, Ga1031, Ga1034, Ga334 AndeAn, JoLL, molsaf, siesanExaminationsseminarium.
2020-04-01 ons14:00 – 16:00 Sociologiska perspektiv i socialt arbete Ga1031 gunveeFöreläsning: Funktionshinder, hälsa och sjukdom
2020-05-14 tor13:00 – 17:00 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Ga1031, Studentkliniken andulr, haveveSeminarium Labrida
2020-05-18 mån08:00 – 17:00 Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III Ga1031, Studentkliniken andulr, haveveSeminarium Estetisk tandvård. Catharina Göthberg ötdl oral protetik
2020-08-17 mån10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 caremm, krostiUpprop- Programinformation
Biomed. Analytiker inr. Laboratoriemedicin
2020-08-21 fre10:00 – 11:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 caremm, krostiKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanKursintroduktion OBLIGATORISK NÄRVARO
Föreläsning
2020-08-25 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 OtCeKursintroduktion OBLIGATORISK NÄRVARO
Yrkesrollen
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaLaboratoriemetodik I
2020-08-26 ons13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 OtCeMiljö och kemikalier
2020-08-28 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaLaboratoriemetodik II
2020-08-31 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
13:00 – 14:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaFBK Coaching I (student 1-8)
15:00 – 16:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaFBK Coaching I (student 24-30)
2020-09-02 ons09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 OtCeMiljö och kemikalier
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 OtCeMikroskopi
2020-09-04 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 karsanRapportskrivning
2020-09-07 mån08:30 – 11:30 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
11:30 – 12:15 Kemi Ga1031 OtCeLaborationsgenomgång: Lösningsberedning och spädning
2020-09-08 tis08:00 – 12:00 Ga1031HRIG10
2020-09-09 ons08:00 – 12:00 Ga1031HRIG10
2020-09-14 mån08:30 – 11:30 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
11:30 – 12:15 Kemi Ga1031 MobKlaLaborationsgenomgång: Buffertberedning och pH-mätning
2020-09-15 tis12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 ByCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (Obligatoriskt)
2020-09-16 ons13:00 – 15:00 Ga1031, Ga931 ediannProfessorsföreläsning 13-15
2020-09-17 tor08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 ByCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 ByCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
2020-09-18 fre08:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 ByCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
12:00 – 17:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1031 ByCa, krosti, WiAsVårdhygienövning (obligatoriskt)
2020-09-21 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaMikrobiologi
13:00 – 16:00 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
2020-09-22 tis10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 OtCeFärgning av vävnad
2020-09-28 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 MobKlaKapillärprovtagning
2020-09-29 tis08:00 – 12:00 Ga1031HRIG10
2020-09-30 ons08:00 – 10:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 lygfreGruppanatomi, Skelett och leder, Grupp 1 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
10:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 lygfreGruppanatomi, Skelett och leder, Grupp 3 Jönköping + Värnamo
Lärarassistent: _____________________________
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 lygfreGruppanatomi, Skelett och leder, Grupp 2 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-05 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
13:00 – 14:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaFBK Coaching II (student 1-8)
14:30 – 15:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCaFBK Coaching II (student 24-30)
2020-10-06 tis13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 3 Jönköping + Värnamo
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-07 ons09:00 – 10:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 1 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
10:30 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 2 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-12 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanFöreläsning
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1028, Ga1031 ByCa, karsanFBK seminarium (student 16-23)
2020-10-19 mån09:00 – 12:00 Kemi Ga1031 karsanFrågestund
2020-10-20 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1004, Ga1028, Ga1031, Ga1034 FarM, MobKlaBMA seminarium
13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1029, Ga1030, Ga1031, Ga1032 lygfreGruppanatomi, Torso, Grupp 3 Jönköpingsstudenter
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-21 ons12:00 – 13:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 lygfreGruppanatomi, Torso, Grupp 2 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
13:30 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 lygfreGruppanatomi, Torso, Grupp 2 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-27 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1031 ByCa, krosti, MobKla, OtCeFrågestund
2020-10-30 fre08:00 – 17:20 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1029, Ga1031 jcar, KaMa, lygfre, WiAsMuntlig tentamen. Anmälan sker via Canvas. Exakt tidsschema anslås där i början av veckan