Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga527
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-02-27 tor10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenLecture Solid Mechanics
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenLecture Solid Mechanics
2020-02-28 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenTutorial Solid Mechanics
2020-03-02 mån10:00 – 12:00 Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life Ga527 jontheKursintroduktion: Arbetsterapi, Verksamhetsförlagd utbidldning, 6 hp
13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga527 lunddaExtra tillfälle räknestuga
2020-03-04 ons13:00 – 16:30 Förvaltningsrätt Ga527 SaRoVerkställighet och besvär
2020-03-05 tor11:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science Introduction
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-06 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-10 tis09:00 – 12:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II Ga527Mikroprocessorcontrolled knee by Otto Bock
13:00 – 16:00 Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II Ga527Hip disarticulation and prosthetic fitting
2020-03-12 tor10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-13 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-17 tis12:00 – 13:00 Ga334, Ga442, Ga527 weiluc
2020-03-18 ons14:30 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 GaFe, grejoh, ockmarProjektplanering och stöd för kvalitetsförbättring
7,5 hp HPPS26


2020-03-19 tor11:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
13:00 – 17:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-20 fre08:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandLecture Material Science
2020-03-24 tis09:00 – 11:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, sjoandRepetition, Material Science, preliminary
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Ga527 salkenRepetition, Solid Mechanics, preliminary
2020-03-26 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga527, Ga529, Ga530 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
extra sal
2020-03-27 fre08:00 – 17:00 Occupational Therapy, Clinical Placement with focus on Role Emergent Placement Ga527 EdEvPosterpresentation
2020-03-30 mån09:00 – 10:30 Ga527 berric, KalSIntroduction
2020-04-16 tor08:00 – 09:30 Ga527 JoAFöreläsning: Occupational Justice
13:00 – 15:00 Socialrätt Ga527 ediannEnsamkommande barns rätt E Ekström
2020-04-18 lör10:00 – 13:00 Ga505, Ga506, Ga527 berricParallell Omtentamen HBMK14: Biomek O/P, Rörelseapparatens Biomek
2020-04-20 mån10:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrSkolbarns hälsovanor
2020-04-21 tis13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoSeminarium, barnkonventionen och barns rättigheter. Ni kommer att få jobba i grupper som görs slumpvis.
2020-04-27 mån08:30 – 09:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrFrågestund inför individuell skriftlig examination
13:00 – 15:15 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 LyFrFöreläsning Sabina Kapetanovic, Ungdomars risktagande och föräldrarelationer
2020-05-04 mån08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, nymrosKursintroduktion samt föreläsning Introduktion Gerontologi inkl start Reflektionsuppgift
2020-05-05 tis13:00 – 17:00 Ga527 WaPe
2020-05-06 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga527 grejoh, HedB
2020-05-07 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del II Ga527 grejoh, HedB
2020-05-09 lör10:00 – 14:00 Ga527 RaSi, ThiFreInfoträff YH Fotortist samt Urvalsprov
2020-05-11 mån08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, nymrosWorkshop: Ålderism
2020-05-12 tis08:00 – 12:00 Ga527
08:00 – 12:00 Ga527 janingBesök Arkansas
2020-05-13 ons08:30 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jonthe, ostwalForskarförmiddag Äldretema samt start studiegruppsarbete ALC
2020-05-15 fre11:00 – 12:00 Ga527 JoA, morvan, ostwalJoint discussions
2020-05-28 tor08:00 – 16:00 Förbättringskunskap II Ga527, Ga529, Ga530 grejoh, NordFörbättringskunskap II
5 hp, HIKS25
extra sal
2020-08-17 mån09:30 – 11:30 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bjaannUpprop- Programinformation
Röntgensjuksköterskeprogrammet
10:30 – 10:45 Ga527 lygfreVisa kurslitteratur för RSS
2020-08-21 fre11:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bjaannKurs/Terminsintroduktion
2020-08-24 mån11:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 jcar(ANB) Kursstart för RSS Mejla kursansvarig carina.johansson@ju.se om du är förhindrad att delta vid Kursstarten
2020-08-25 tis10:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 stetatKursintroduktion HRIG10
13:00 – 15:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 stetatWorkshop: programgenomgång
2020-08-31 mån09:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi RSS
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga308 Forum Humanum, Ga340, Ga345, Ga506, Ga527, Ga930, Gc310, Gc311 johmalFöreläsning: Lösningsfokuserade samtal med individer och familj. Film och samtalsövningar med diskussion Obligatoriskt moment
2020-09-01 tis10:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 joneli, stetatRöntgenbild
2020-09-02 ons10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga340, Ga345, Ga527, Gd309, Gd310, Gd410 boragnFöreläsning: samtalsmetoder (teori och tillämpning) Obligatoriskt moment
13:00 – 15:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 stetatFBK-coaching
2020-09-03 tor10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga340, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gb306 KJ-Aulan, Gc310, Gc311, Gd307, Gd309, Gd310, Gd410 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreSeminargroup A-I
2020-09-04 fre09:00 – 16:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor
2020-09-07 mån08:30 – 09:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 lygfre(ANB) Seminarium: Skelett och leder, Nervcellen samt Funktionell neuroanatomi för RSS
2020-09-09 ons13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Ga1031, Ga308 Forum Humanum, Ga340, Ga506, Ga527, Ga930, Ga932, Gc311 johmalFöreläsning: tolkande samtal (teori och tillämpning) Obligatoriskt moment
2020-09-14 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreExame Theme 1
2020-09-15 tis09:00 – 16:00 Arbetsterapi i yrke och forskning, Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga308 Forum Humanum, Ga334, Ga442, Ga527, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, morvan, parjan, skomia, ThiFreStudygroup A-J with IPL-supervisor.
2020-09-18 fre11:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 jcar(ANB) Seminarium: Sensorik, ANS, Motorik och muskelfysiologi för RSS
2020-09-25 fre09:45 – 10:45 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för RSS
2020-10-01 tor09:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 stetatHälsobegrepp-seminarium: grupparbete
13:00 – 15:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 stetatHälsobegrepp-seminarium: grupp presentationer
2020-10-09 fre09:00 – 12:00 Mekanik Ga527 BelI, dombjo, ToNiMekanik - Tentamen
2020-10-13 tis10:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 joneli, stetatFBK-seminarium
13:00 – 15:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bjaann, stetatFBK-seminarium
2020-10-14 ons10:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bazmay, bjaann, stetatFBK-seminarium
13:00 – 15:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bazmay, bjaann, stetatFBK-seminarium
2020-10-15 tor10:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga1029, Ga527 bjaann, joneli, stetatFBK-seminarium
2020-10-26 mån08:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga527 bazmay, bjaann, stetatFBK-seminarium: extratillfälle
2020-11-24 tis10:00 – 12:00 Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective Ga527, Ga528, Ga931 ABirBook seminar
2021-01-13 ons13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga334, Ga527, Ga528, Gc311 andcar, ankmar, KarFan, marhenSeminarie