Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

Din sökning
DatumLokal
2020-02-27 - 2021-02-27Ga1034
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-03-03 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration LPK Grupp 1
2020-03-05 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration LPK Grupp 2
2020-03-12 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaPND
2020-03-13 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaTPK
2020-03-16 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration TPK grupp 2
2020-03-17 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK grupp 2
2020-03-20 fre09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration differentialräkning leukocyter grupp 2
2020-03-23 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration TPK grupp 1
2020-03-24 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK grupp 1
2020-03-25 ons08:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga1028, Ga1031, Ga1034, Ga334 AndeAn, JoLL, molsaf, siesanExaminationsseminarium.
2020-03-27 fre09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaLaboration differentialräkning grupp 1
2020-04-01 ons08:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK grupp 2
2020-04-02 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaExamination LPK/TPK grupp 2
2020-04-06 mån09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaÖvning LPK/TPK
2020-04-07 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1034 MobKlaPraktisk examination grupp 1
2020-04-08 ons09:00 – 12:00 Ga1034 diamar, OtCeIgentagning kemilaboration
2020-04-14 tis08:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 MobKlaLaboration Grupp 1
13:00 – 16:00 Hematologi Ga1034 MobKlaLymfopoesföreläsning
2020-04-15 ons08:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 MobKlaLaboration Grupp 2
2020-04-20 mån09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 karsanFöreläsning
2020-04-23 tor09:00 – 12:00 Biokemi, II Ga1034 karsanFöreläsning
2020-04-27 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1029, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar
2020-04-28 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar Lab grupp 1
2020-04-29 ons09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeSpecialfärgningar Lab grupp 2
2020-05-04 mån13:00 – 16:00 Hematologi Ga1034 MobKlaErytropoes och trombopoes
2020-05-05 tis09:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeLab LSAB grupp 2
2020-05-06 ons09:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1004, Ga1034 OtCeLab LSAB grupp 1
2020-05-11 mån09:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi Ga1028, Ga1034, Ga931 krosti Laborationsförberedelse
(Obligatoriskt för alla som ska göra laborationen, samling i Ga 1034)
Framflyttat till hösten 20
2020-08-24 mån13:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1029, Ga1034 krostiLaborationsförberedande moment för laboratioen i medicinsk mikrobiologi (obligatorisk närvaro för dem som ska göra laborationen) Samling i 1031
2020-08-31 mån13:00 – 14:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 karsanFBK Coaching I (student 16-23)
15:00 – 16:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 karsanFBK Coaching I (student 9-15)
2020-09-03 tor09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti1Laboration: Pipettering, gr 1
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti2Laboration: Pipettering, gr 2
2020-09-04 fre13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti3Laboration: Pipettering, gr 3
2020-09-07 mån13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 OtCe2Laboration: Lösningsberedning och spädning, gr 2
2020-09-08 tis09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 OtCe1Laboration: Lösningsberedning och spädning, gr 1
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 OtCe3Laboration: Lösningsberedning och spädning, gr 3
2020-09-09 ons09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 ByCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-10 tor09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 ByCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-11 fre09:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor Ga1004, Ga1034 ByCa, krosti, WiAsLaboration (obligatoriskt)
2020-09-14 mån13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 MobKla1Laboration: Buffertberedning och pH-mätning, gr 1
2020-09-15 tis09:00 – 12:00 Kemi Ga1034 MobKla2Laboration: Buffertberedning och pH-mätning, gr 2
13:00 – 16:00 Kemi Ga1034 MobKla3Laboration: Buffertberedning och pH-mätning, gr 3
2020-09-16 ons09:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1034 karsanLaboration grupp 1
2020-09-17 tor09:00 – 16:00 Molekylärbiologi Ga1034 karsanLaboration grupp 2
2020-09-22 tis13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCe3Laboration: Färgning av vävnad, gr 3
2020-09-23 ons09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCe2Laboration: Färgning av vävnad, gr 2
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 OtCe1Laboration: Färgning av vävnad, gr 1
2020-09-29 tis09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKla2Laboration: Kapillärprovtagning I, gr 2
2020-09-30 ons09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKla3Laboration: Kapillärprovtagning I, gr 3
2020-10-01 tor09:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKla1Laboration: Kapillärprovtagning I, gr 1
2020-10-05 mån13:00 – 14:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 karsanFBK Coaching II (student 16-23)
14:30 – 15:30 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 karsanFBK Coaching II (student 9-15)
2020-10-06 tis09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCa2Laboration: Spektrofotomertri, gr 2
2020-10-07 ons09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCa1Laboration: Spektrofotomertri, gr 1
2020-10-08 tor09:00 – 16:00 Kemi Ga1034 ByCa3Laboration: Spektrofotomertri, gr 3
2020-10-09 fre08:00 – 17:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 krosti, OtCePraktisk examination, för exakt tid se separat schema i Canvas
2020-10-12 mån13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II (student 24-30)
2020-10-15 tor09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II (student 9-15)
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II (student 1-8)
2020-10-16 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1034 MobKlaLaboration: Kapillärprovtagning II (student 16-23)
2020-10-20 tis09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, introduktionskurs Ga1004, Ga1028, Ga1031, Ga1034 FarM, MobKlaBMA seminarium
2020-10-21 ons09:00 – 16:00 Immunologi Ga1034 FarMLaboration ELISA Immunologi
2020-10-22 tor09:00 – 16:00 Immunologi Ga1034 FarMLaboration ELISA Immunologi