Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Din sökning
DatumLärare
2020-06-03 - 2021-06-03baclin
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-06-08 mån15:00 – 19:00 AndS, baclinFlerspråkighet och interkulturalitet NÄSSJÖ
2020-06-09 tis11:00 – 17:00 Hc314 AndS, baclin, domsar
13:00 – 17:00 AndS, baclin, SMikFlerspråkighet och interkulturalitet NÄSSJÖ
2020-08-17 mån13:00 – 15:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp, Bild för grundlärare, 1-15 hp baclin, OhKl, wibisaKursstart i Zoom
2020-08-19 ons09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinFöreläsning och workshop i Zoom
Bildämnets traditioner och yrkesuppdraget.
2020-08-20 tor09:00 – 12:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinFöreläsning i Zoom:
Barns bildspråk
13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, HaTh, wibisaWorkshop, se separat schema i studieguiden
2020-08-21 fre09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, HaTh, KrJe, wibisaWorkshop, se separat schema i studieguiden
2020-08-24 mån09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, HaTh, wibisaWorkshop, se separat schema i studieguiden
09:00 – 12:00 baclinFöreläsning i Zoom:
Konsten som objekt och idé.
2020-08-25 tis09:00 – 10:00 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, wibisaIntroduktion av temaarbete via Zoom.
10:30 – 16:00 Ha118, Ha120 baclinKonst/workshop
2020-08-27 tor10:00 – 12:30 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclin, OhKlLärarlyftet HT20, träff 1
12:30 – 16:30 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108, He207 baclinLärarlyftet HT20, träff 1
17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinKursstart, föreläsning, workshop
2020-08-28 fre13:00 – 15:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclinLärarlyftet HT20, träff 1
2020-08-31 mån09:00 – 10:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) baclin, SaGu, svahelIntroduktion till gruppuppgift
2020-09-01 tis09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha118, Ha120 baclinAteljéarbete/föreläsning:
Tredim
Intro uppgift: Bildframställning och redskap för bildframställning
2020-09-02 ons09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha118, Ha120 baclinAteljéarbete
Handledning 9-12
2020-09-03 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinFöreläsning, workshop
2020-09-07 mån08:30 – 10:00 Hb229 baclin, eklann, ElNi, falcar, HamM, ludann, mapeInriktnings-/ämnesgruppsmöte
2020-09-09 ons09:00 – 10:45 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, wibisaRedovisning:
Linda: A, G, M Isabel: C, I, F
11:00 – 12:45 Didaktiskt arbete i förskolan II baclin, wibisaRedovisning:
Linda: D, J, O Isabel: E, K, P
2020-09-10 tor09:00 – 10:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha118, Ha120 baclinHandledning i Zoom
9 ? 10 Baclin
2020-09-17 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinFöreläsning, workshop, seminarie
2020-09-21 mån08:30 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp baclinKursstart Konsttema samt föreläsning Konsttema I
2020-09-22 tis09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp baclinKonsttema II
2020-09-23 ons09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinFöreläsning i Zoom:
Bildämnets didaktik. Planering av undervisning
2020-09-24 tor09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha118, Ha120 baclinGruppstudier enligt separat schema.
Handledning i Zoom
2020-09-25 fre09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp baclinKonsttema V
2020-09-28 mån09:00 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp baclinKonsttema VI
2020-09-29 tis09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinExamination: Didaktisk uppgift Redovisning i Zoom Grp 1: 9 ? 9.45 Grp 2: 10 ? 10.45 Grp 3: 11- 11.45 Grp 4: 13 ? 13.45 Grp 5: 14 ? 14.45 Grp 6: 15 ? 15.45
2020-09-30 ons08:30 – 10:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 1 OBLIGATORISKT MOMENT
10:30 – 12:00 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst
Seminarium Grupp 2 OBLIGATORISKT MOMENT
13:00 – 14:30 Historia för ämneslärare 7-9, 31-60 hp, Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc319 baclin, ObJoHistoria 31-60 Tema konst Seminarium
RESERV IFALL DET ÄR MÅNGA STUDENTER (OM TRE GRUPPER BEHÖVS)
2020-10-01 tor09:00 – 12:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha118, Ha120 baclinWorkshop via Zoom: Tryck - varierade tekniker
17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclin, OhKlFöreläsning, workshop
2020-10-07 ons09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinFöreläsning och workshop i Zoom
Normer och värderingar i bilder.
2020-10-08 tor08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha118 baclin, wibisaTankecollage - Campus
2020-10-15 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclin, wibisaFöreläsning, workshop
2020-10-19 mån10:00 – 12:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp baclinDigital tentamen - 10 - 12 baclin
2020-10-22 tor08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha215, Hb117, Hb316b, Hb323, Hc222 baclin, ohmcha, rytcat, sjoemm, wibisaStudier, vernissage - Campus
17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg baclinLässeminarie via Zoom
2020-10-26 mån08:30 – 10:00 Hb229 baclin, eklann, ElNi, falcar, HamM, ludann, mapeInriktnings-/ämnesgruppsmöte
2020-11-05 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinIntroduktion av projektarbete, workshop
2020-11-09 mån08:00 – 10:30 Hb116 baclin, domsar
08:30 – 16:00 baclin, wenkri, wibisaFlerspråkighet och interkulturalitet NÄSSJÖ
10:00 – 16:30 Hd419 baclin, domsar
10:00 – 16:30 Ha108 baclin, domsar
10:00 – 16:30 Ha118 baclin, domsar
10:00 – 16:30 Hd418 baclin, domsar
2020-11-19 tor13:00 – 16:30 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st) baclin, wibisaLärarlyftet HT20, träff 2
17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinAteljéarbete, handledning. Ev. via Zoom
2020-11-20 fre09:00 – 12:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha215 baclinLärarlyftet HT20, träff 2
13:00 – 15:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha215 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st) baclinLärarlyftet HT20, träff 2
2020-12-03 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinAteljéarbete, handledning. Ev. via Zoom
2020-12-10 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclinUtställning, projektarbete
2021-01-14 tor17:00 – 20:00 Bild, ämnesfördjupning - färg Ha108 baclin, OhKlSeminarie, Planering av arbetsområde
2021-01-15 fre13:00 – 17:00 AndS, baclin, wibisaFlerspråkighet och interkulturalitet NÄSSJÖ
2021-01-21 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III almann, AndS, baclin, HaTh, HvSa, rosjos, rytcat, SimU, sjoemm, wenkri, wibisatHIS IS IT
2021-02-01 mån08:00 - 24:00 baclin, ohmcha, wibisaDidaktiskt arbete i förskolan I - Campus samt UUF
2021-02-02 tis00:00 - 24:00 baclin, ohmcha, wibisaDidaktiskt arbete i förskolan I - Campus samt UUF
2021-02-03 ons00:00 - 24:00 baclin, ohmcha, wibisaDidaktiskt arbete i förskolan I - Campus samt UUF
2021-02-04 tor00:00 - 24:00 baclin, ohmcha, wibisaDidaktiskt arbete i förskolan I - Campus samt UUF
2021-02-05 fre00:00 - 17:00 baclin, ohmcha, wibisaDidaktiskt arbete i förskolan I - Campus samt UUF
2021-02-11 tor13:00 – 16:30 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclin, wibisaLärarlyftet HT20, träff 3
2021-02-12 fre09:00 – 12:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclinLärarlyftet HT20, träff 3
13:00 – 15:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclinLärarlyftet HT20, träff 3
2021-05-07 fre09:00 – 12:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclinLärarlyftet HT20, träff 4
13:00 – 15:00 Bild för lärare åk 1-3, (1-30). Ingår i Lärarlyftet, Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet Ha108 baclinLärarlyftet HT20, träff 4
2021-05-12 ons13:00 – 17:00 Hb317 baclin, HamMUtomhuspedagogik för grundlärare
Intro - Hantverksdagarna
F: Estetiska lärprocesser
2021-05-28 fre08:00 – 17:00 Ha118, Ha209, Ha211 baclin, HamMHantverksdag på HLK
9-12
12-13 lunch
13-17