Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2020-11-25 - 2021-11-25Hc320
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-11-25 ons08:00 – 16:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc318, Hc319, Hc320 LuAn, wenkriExamination II, gruppredovisning. Se separat schema
2020-11-26 tor15:00 – 17:00 Hc320 hellboSweLang BC JIBS Staff
2020-11-30 mån10:00 – 13:30 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc320 lecrobSystematic Quality work in the Scandinavian Context
#educare
2020-12-01 tis09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc318, Hc320 jarkar, widand
Seminarium VFU
VFU-uppföljning
Grupp 1 Andreas Hc320
Grupp 2 Karin Hc 318
13:00 – 16:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc318, Hc320 jarkar, widand
Seminarium VFU
VFU-uppföljning
Grupp 3 Andreas Hc320
Grupp 4 Karin Hc318
2020-12-03 tor13:15 – 16:15 Hc320 dahevaHandledda samtal 2
2020-12-04 fre08:30 – 12:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc320 lecrobPreschool documentation as a means of formative assessment
#educare
2020-12-08 tis14:30 – 17:00 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc320 lecrobAlumni Meeting/Panel Discussion
#educare
2020-12-11 fre10:15 – 11:30 Documentation, Assessment and Leadership in Swedish Preschool Provision Hc320 lecrobCourse review (zoom)
10:15 - 11:20 Course review with Robert
#educare
2020-12-18 fre09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc317, Hc320 carmon
Seminarium 3 Grupp A
Kombinatorik, sannolikhet och statistik, didaktik
13:00 – 16:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc317, Hc320 carmon
Seminarium 3 Grupp B
Kombinatorik, sannolikhet och statistik, didaktik
2021-01-13 ons08:30 – 16:30 Utforskande matematik i förskolan Hc217, Hc314, Hc320 EkAL, lunbir, rosjosExaminerande Workshop variationsteorin Prioriterad undervisning (Deadline planeringsunderlag)
2021-01-14 tor08:00 – 17:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc320 hjagit, HvSa, laraneExamination av forskningsdesigner. Se särskilt schema i Canvas.
2021-01-15 fre08:00 – 17:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) Hc317, Hc318, Hc320 CMar, hjagit, laraneExamination av forskningsdesign. Se särskilt schema i Canvas
2021-01-19 tis08:00 – 17:00 Hc319, Hc320 SimUexamination VT LUMK16
2021-01-21 tor10:00 – 16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna III (VAL) Hb316b, Hb323, Hc222, Hc320 bacjoh, DyAn, HMar, SaReExamination av självständiga arbeten
2021-01-27 ons10:00 – 13:00 One Year Master Thesis in Interventions in Childhood Hc320 auglil
16:00 – 18:00 Utbildningsvetenskaplig kärna IV, VAL Hc320 HMarKursstart
2021-01-28 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Ha118, Hb220, Hb229, Hb316b, Hc216, Hc217, Hc222, Hc314, Hc318, Hc319, Hc320, Hd419, Hd420, Hd421 ohmchaSeminarium Lyssnandets ped
Frivilligt - Campus eller via Zoom
2021-02-02 tis13:00 – 16:00 One Year Master Thesis in Interventions in Childhood Hc320 auglil
2021-02-10 ons13:00 – 16:00 One Year Master Thesis in Interventions in Childhood Hc320 ritand
2021-02-12 fre09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Ha305, Ha308, Hb420, Hb422, Hc317, Hc320 AndS, idesofExaminationsseminarium 1802 - Normer
På campus enligt instruktion i Canvas
2021-02-16 tis13:00 – 16:00 One Year Master Thesis in Interventions in Childhood Hc320 auglil
2021-02-25 tor08:00 – 16:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) Hc318, Hc319, Hc320 GLar, isalin, jarkarExamination av pedagogiska planeringar
2021-03-02 tis13:00 – 16:00 One Year Master Thesis in Interventions in Childhood Hc320 auglil
2021-03-03 ons14:00 – 15:45 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Ha311, Hb117, Hc216, Hc317, Hc320 halann, hjagit, MoGu, SaGu, svahel
2021-03-10 ons08:30 – 14:30 Ha108, Hc319, Hc320 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st), iPad HLK Bild/Matematik 2 (10 st) andhel, baclin, elflar, ObJoF-3 SO: Workshops (se deltaljerat schema i dokument "Planering").
Obligatoriskt tillfälle
2021-03-17 ons09:15 – 12:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Ha308, Ha311, Hb220, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 lunbir
13:15 – 16:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha305, Ha308, Ha311, Hb220, Hc113, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 carmon, lunbir
2021-03-25 tor16:15 – 20:00 Idrott och hälsa åk 7-9, 31-45 hp Hb220, Hc317, Hc320 KrJe, PeHa
2021-04-08 tor14:15 – 15:45 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Ha311, Hb117, Hc216, Hc317, Hc320 HMar
2021-04-15 tor08:30 – 15:00 Hc319, Hc320 andhel, ObJoF-3 SO: Vår demokratis värdegrund OBS - Grupper - se dokument "Planering"
Obligatoriskt moment
2021-04-21 ons08:30 – 14:30 Ha108, Hc319, Hc320 andhel, baclin, elflar, ObJoF-3 SO: Workshops (se deltaljerat schema i dokument "Planering").
Obligatoriskt tillfälle
2021-05-06 tor10:00 – 17:00 Examensarbete, VAL Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, HMar, SaRe, SMikGrupphandledning
2021-05-11 tis09:30 – 15:45 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Ha311, Hb117, Hc216, Hc317, Hc320 halann, hjagit, MoGu, SaGu, svahel
2021-05-17 mån09:00 – 16:00 Hc320 BerKLecture and work-shop. Evaluation of interventions (Andrea)
2021-06-03 tor16:00 – 20:00 Kulturmöten och interkulturell pedagogik Hc317, Hc318, Hc319, Hc320, Hd418 bacjoh, DyAn, HeJo, HMar, SaReExamination
2021-06-08 tis10:00 – 17:00 Examensarbete, VAL Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 bacjoh, HMar, SaRe, SMikExamination