Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2021-01-21 - 2022-01-21HOPG18_V21_H1113
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-01-21 tor13:00 – 14:30 odeper, strtilDigital årsintroduktion år 1 samt ev. frågor.
2021-01-25 mån09:00 – 12:00 ananna, liafriKursintroduktion (Se länk i canvas)
2021-01-27 ons08:00 – 10:00 Zoom HHJ giomarInspelad Föreläsning: Omvårdnad som definition, ämne och profession. (se canvas)
10:00 – 12:00 Zoom HHJ liafriInspelad Föreläsning: Personcentrerad omvårdnad (se canvas)
14:00 – 15:00 Zoom HHJ ananna, odeperHej, jag arbetar som sjuksköterska! Se länk i canvas.
2021-01-29 fre09:00 – 09:50 Zoom HHJ ananna, giomarFrågestund kring föreläsningen omvårdnad-ämne och proffession. Maria Brovall.
10:00 – 11:00 Zoom HHJ anannaFöreläsning av svensk sjuksköterskeförening - Birgitta Wedahl ( se länk i canvas )
11:00 – 12:00 Zoom HHJ ananna, liafriResurstid Kursfrågor (se länk i canvas)
2021-02-01 mån10:00 – 12:00 ananna, odeper, skomiaSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Studiegrupperna 5-8,9-12,13-16(se länk för digitalt seminarium i canvas. Observera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
13:00 – 15:00 graannSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Studiegrupp 1-4 (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
2021-02-02 tis08:00 – 10:00 graannInspelad Föreläsning: Styrdokument; lagar och förskrifter (se canvas)
10:00 – 12:00Inspelad Föreläsning: Sjuksköterskans etiska kod (se canvas)
13:00 – 15:00Inspelad Föreläsning: Värderingar, attityder och värdegrund (se canvas)
2021-02-04 tor08:00 – 09:00 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, morvan, skomia, wigchaIPL Introduktion 8.00-9.00. Föreläsning Vad är IPL? Via Zoom
10:00 – 12:00 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F tillsammans med IPL-handledare
13:00 – 15:00 Zoom HHJ ananna, boragn, ediann, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Mänskliga rättigheter samt Global hälsa Tobias Rahm. Via Zoom
2021-02-05 fre08:30 – 10:00 Zoom HHJ ananna, boragn, FoNe, graann, johmal, kajdia, LyFr, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Global hälsa. Via Zoom
11:00 – 17:00 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
2021-02-10 ons09:00 – 12:00 ananna, graann, odeper, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Studiegrupp 1-4 och 5-8. (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
13:00 – 16:00 ananna, graann, odeper, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Studiegrupp 9-12 och 13-16. (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
2021-02-15 mån10:00 – 12:00 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Examination tema 1
13:00 – 14:30 ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Theme 2 pre-recorded lecture at Canvas: tema 2 Etik/profession
2021-02-16 tis09:00 – 17:00 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
2021-02-17 ons08:00 – 10:00Inspelad Föreläsning: Vårdmiljö (se canvas)
10:00 – 12:00 Zoom HHJ ptrchrFöreläsning: Basala Hygienrutiner. Se länk i canvas
12:00 – 13:00 ptrchrInspelad Föreläsning: Sängenheten. Ska ses innan KTC moment! (se i canvas)
13:00 – 15:00 Zoom HHJ ptrchrInformation Kliniskt Tränings Centrum (KTC) Se länk i canvas.
2021-02-19 fre09:30 – 15:30 Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Examination tema 2
Grupp A, C, D kl. 9-12
Grupp B, E, F kl. 13-16
2021-02-22 mån08:00 – 16:30 ga707, Ga720, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk övning Sängenheten och simulering/reflektion Vårdande miljö
Förmiddagsgrupp kl 08:30-12 Studiegrupp 1-4, Eftermiddagsgrupp kl13-16:30 studiegrupp 5-8

2021-02-23 tis08:00 – 16:30 ga707, Ga720, Ga724, Ga728 ananna, graann, ptrchr, skomiaPraktisk övning Sängenheten och simulering/reflektion Vårdande miljö
Endast eftermiddag kl.13-16:30 Studiegrupp 9-12

2021-02-24 ons08:00 – 16:30 Ga721, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, ptrchr, skomiaPraktisk övning Sängenheten och simulering/reflektion Vårdande miljö
Endast förmiddag 08:30-12:00 Studiegrupp 13-16

2021-04-07 ons08:00 – 09:30 C3028 hjomarInformationssökning/Workshop på Biblioteket, Grupp 13-16
10:00 – 11:30 C3028 hjomarInformationssökning/Workshop på Biblioteket, Grupp 5-8
13:00 – 14:30 C3028 hjomarInformationssökning/Workshop på Biblioteket, Grupp 1-4
15:00 – 16:30 C3028 hjomarInformationssökning/Workshop på Biblioteket, Grupp 9-12
2021-04-08 tor10:00 – 11:00 Zoom HHJ ananna, MaJaSjälvstudier, Tentamensgenomgång
13:00 – 15:00 Zoom HHJ anannaSjälvstudier, Tentamensgenomgång, Kompletteringsseminarium 1,2
2021-04-13 tis13:00 – 16:00 Ga724 ptrchrPraktisk övning Sängenheten och simulering/reflektion Vårdande miljö
2021-04-19 mån10:00 – 11:00 MaJaInspelad Föreläsning: Mötet med forskare och forskningsprocessen. (se canvas)
11:15 – 12:15 MaJa, siesanInspelad Föreläsning: KVANT och KVAL metod. (se canvas)
2021-04-26 mån10:30 – 11:30 Zoom HHJ MaJaWorkshop Forskningsprocessen, kvalitativ och kvantitativ metod. (Se länk i Canvas)
2021-05-03 mån08:00 – 10:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag, Grupp 5-8
10:00 – 12:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag, Grupp 1-4
13:00 – 15:00 Ga934 MaJaSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag, Grupp 13-16
15:00 – 17:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 3 - Redovisning Uppdrag, Grupp 9-12
2021-05-06 tor13:00 – 15:00 Zoom HHJ boragn, johmal, kajdiaIPL examinationsseminarium tema 2 tillfälle 2.
2021-05-10 mån09:00 – 11:00 Zoom HHJ boragn, graann, wigchaIPL Tema 1 examinationsseminarium tillfälle 2
2021-05-11 tis09:00 – 10:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 4 - Redovisning av forskningsetiskt perspektiv. Grupp 9-12
10:00 – 11:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 4 - Redovisning av forskningsetiskt perspektiv. Grupp 5-8
10:00 – 12:00 MaJaFöreläsning: Forskningsetik (Inspelad)
11:00 – 12:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 4 - Redovisning av forskningsetiskt perspektiv. Grupp 1-4
2021-05-17 mån08:00 – 09:30 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 5: Artikelseminarium. Grupp 1-3
10:00 – 11:30 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 5: Artikelseminarium. Grupp 4-6
13:00 – 14:30 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 5: Artikelseminarium. Grupp 7-9
15:00 – 16:30 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 5: Artikelseminarium. Grupp 10-12
2021-05-20 tor13:00 – 16:00 Ga934 liafri, MaJaSeminarium 4 - Redovisning av forskningsetiskt perspektiv. Seminarium 5: Artikelseminarium, Grupp 13-16
2021-05-31 mån08:00 – 12:00 Zoom HHJ anannaPatientmöten med Karin och Christian
2021-06-02 ons08:00 – 10:00 Zoom HHJ MaJaSjälvstudier, Kompletteringsseminarium 3,4
2021-06-08 tis10:00 – 12:00 Zoom HHJ liafriKompletteringsseminarium 5
13:00 – 14:00 Zoom HHJ ananna, liafri, MaJaSjälvstudier, Tentamensgenomgång