Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2021-01-21 - 2022-01-21Zoom HHJ

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

              
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-01-21 tor09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricEtik
2021-01-22 fre09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berric, ThiFreCase workshop
2021-01-25 mån08:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimKursintroduktion och forskningspresentationer. Sofia kommer vid 8.30
08:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ JohAnnCourse introduction and lecture to introduce the topic ?health and welfare in a changing society?
Join Zoom Meeting
https://ju-se.zoom.us/j/62480123827
08:30 – 11:30 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJ holpauKursintroduktion + repetition från grundkursen
09:00 – 16:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricTid för Interaktiva plagieringsguiden: Del 1-6. (Tillgänglig via Canvasmodul.)
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreCourse Introduction
09:00 – 11:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajes, FoNe, LaLo, RuDaCourseintroduction and presentation of project ideas
09:30 – 11:00 Medicinsk fysik Zoom HHJ bjaannKursintroduktion
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ astidaUndersökningsmetodik Bukaorta
10:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeKursintroduktion. Den histotekniska processen del 1
10:00 – 11:30 Omvårdnad, examensarbete för magister Zoom HHJ bjorma, HuCaKursintroduktion via zoom
10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavKursintroduktion (kl 10 ? 11) och Enkätkonstruktion (kl 11-13)
10:00 – 12:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ siesanKursintroduktion
10:00 – 11:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berric, cedmic, SimSig, ThiFreCourse introduction https://ju-se.zoom.us/j/69455389844?pwd=cjNMNnRJWTl3ZVdZbzlaYkRhV2drQT09
12:30 – 14:30 Medicinsk fysik Zoom HHJ bjaannFöreläsning ljud, ljus och vågor. Räkneövning ljud,ljus och vågor
13:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJStrålningslära med Sjukhusfysiker Hans Johansson
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ BiCa, caremm, karsan, krosti, MobKla, OtCeKursstart: Laboratoriemetodik, grundläggande
13:00 – 15:00 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden Zoom HHJ liafriDigital Kursintroduktion. Länk till zoom hittas i Canvas under modul "Kursvecka 1-7". Välkomna!
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragn, kajdiaZoom föreläsning:
Introduktion 13-14, Föreläsning samtal med barn, Introduktion av barnuppgiften
13:00 – 15:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ JoLL, linjulIntroduktion av kursen Kl. 13.00- 13.45. Kl. 14.00 -15.00 Introduktion Att skriva projektplan
15:00 – 16:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelI, KalSCourse introduction
2021-01-26 tis09:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ BuPiZoom-föreläsning
Föreläsning: Det institutionella samtalets elementära form och struktur
09:00 – 09:30 Anatomi och sjukdomslära Zoom HHJ jcar(Vårdadm) SJKD: Introduktion till grupparbete Hudsjukdomar OBLIGATORISKT
09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricProcesser inom OT
09:00 – 10:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ RuDaFormulate a research questions and how to write a research plan
10:00 – 12:00 Medicinsk fysik Zoom HHJ joneli, stetatRSS: Terminsutvärdering
https://ju-se.zoom.us/j/65651201637
10:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeDen histotekniska processen del 2
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ astidaUndersökningsmetodik Urodynamik
10:00 – 12:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ siesanFöreläsning: Att skriva uppsats
13:00 – 15:00 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden Zoom HHJ JoLLFöreläsning: Etisk kod och värderingar. Länk till zoom hittas i Canvas under modul "Kursvecka 1-7".
13:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJStrålningslära med Sjukhusfysiker Hans Johansson
13:00 – 15:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeFärgningsteori
13:00 – 14:30 Anatomi och sjukdomslära Zoom HHJ lygfre(Vårdadm) SJKD: Neurologi (troligen via Zoom)
13:00 – 15:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ BuPiZoom-föreläsning
Föreläsning: Gräsrotsbyråkratier som det professionella samtalets kontext
13:00 – 14:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ FoNeLiterature review, what they are and what they are not
13:00 – 14:30 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berricFoot Anatomy and Biomechanics
Prerecorded lecture
2021-01-27 ons08:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJUndersökningsmetodik med Specialistläkare radiologi/nuklearmedicin Gunnar Lindblom
08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ giomarInspelad Föreläsning: Omvårdnad som definition, ämne och profession. (se canvas)
09:00 – 11:30 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt moment
09:00 – 12:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreStudygroup-seminar soft tissue injuries
09:30 – 10:00 Medicinsk fysik Zoom HHJ bjaannGenomgång UL-seminarium. Obs endast seminarieledare UL
10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalZoom-föreläsning
Föreläsning: Kulturens betydelse i professionella samtal. Föreläsning: Kritiska och reflexiva möten
10:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ boragnKlinisk utvecklingspsykologi ? Föreläsning + bearbetning
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ liafriInspelad Föreläsning: Personcentrerad omvårdnad (se canvas)
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ astidaKvalitetssytem i vården
Peter Blomstrand
12:30 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaim, JohDavSeminarium: Uppsatsgranskning Obligatoriskt moment
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalZoom
Seminarierum: Kritisk reflektion över professionellt möte. Obligatoriskt moment
13:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJStrålningslära med Sjukhusfysiker Hans Johansson
13:00 – 15:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajes, FoNe, RuDaLectures: Introduction to research methods used within P&O. 1. Qualitative research within P&O (fone). 2. Using questionnaires for research purposes within P&O (fone). 2. Creating clinical guidelines within P&O 3. HTA-analysis within P&O (crajes) 4. Consensus processes within P&O (crajes)
13:00 – 14:30 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berricFoot Anatomy and Biomechanics/continued
Prerecorded Lecture
14:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ananna, odeperHej, jag arbetar som sjuksköterska! Se länk i canvas.
2021-01-28 tor08:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJUndersökningsmetodik med Specialistläkare radiologi/nuklearmedicin Gunnar Lindblom
08:00 – 10:30 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJUndersökningsmetodik EEG
Leg BMA Fillipa Fredlund

09:00 – 12:30 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ MobKlaFöreläsning: Venprovtagning
09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ linjulFöreläsning om palliativ vård av Johanna Hjälmdahl, extern föreläsare.
09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ ThiFreModeller: ICF och POP
10:00 – 12:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ siesanWorkshop: Hur ser strukturen ut för en uppsats? Vi granskar och går igenom strukturen av några uppsatser i mindre grupper.
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ ankmar, JohAnnSeminar 1, study group 1-4. Check out the course room in Canvas for more information.
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ karthe, marhenSeminar 1, study group 5-8. Check out the course room in Canvas for more information.
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ sivannSeminarium: Vetenskapsteori. Obligatoriskt moment
13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavBearbetning av inspelad föreläsning -Utvecklingspsykologi 1 (se mer instruktioner i Canvas)
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ andcar, erfbjoSeminar 1, study group 9-12. Check out the course room in Canvas for more information.
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ KarFan, wigchaSeminar 1, study group 13-16. Check out the course room in Canvas for more information.
2021-01-29 fre08:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavStatistiklabboration, Utifrån att vi behöver göra denna digitalt deltar alla hela dagen.
08:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJUndersökningsmetodik med Specialistläkare radiologi/nuklearmedicin Gunnar Lindblom
09:00 – 11:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berric, ThiFreOBLIGATORISKT Workshop modeller. OBS: Se länkar på Canvas för respektive grupp.
09:00 – 09:50 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ananna, giomarFrågestund kring föreläsningen omvårdnad-ämne och proffession. Maria Brovall.
10:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ anannaFöreläsning av svensk sjuksköterskeförening - Birgitta Wedahl ( se länk i canvas )
11:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ananna, liafriResurstid Kursfrågor (se länk i canvas)
13:00 – 16:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berricFO Design considerations
13:00 – 15:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreSeminar soft tissue injuries
13:30 – 16:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajes, FoNe, LaLo, RuDaGroup supervision draft 1
2021-02-01 mån09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 5 in Canvas
09:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJThe Foot at Risk; Diabetes, RA and more. Dr Ulla Tang
10:00 – 12:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesLecture: Theories and methods within EBP
10:00 – 12:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnFöreläsning: samtalsmetoder 1 (teori och tillämpning) praktiska moment
10:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeCellpatologi
13:00 – 15:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeTumörlära
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnFöreläsning: samtalsmetoder 1 (teori och tillämpning). Praktiska moment obligatoriska moment
13:00 – 16:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricArbetsmiljö. Lars Engman
13:00 – 16:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJThe Foot at Risk; Diabetes, RA and more. Dr Ulla Tang
14:00 – 16:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavResurstillfälle: kvantitativ metod ? grundläggande statistik
15:15 – 17:15 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJUndersökningsmetodik PH/manometri
Leg BMA Fillipa Fredlund
2021-02-02 tis09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berric, ptrchrOBLIGATORISKT Vårdhygien. Christina Petersén
09:00 – 12:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesWorkshop: Literature search with Margaretha Hjort (University library)
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 5 in Canvas
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalFöreläsning: Lösningsfokuserade samtal med individer och familj. praktiska moment obligatorisk
13:00 – 16:30 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJ holpauFrågestund gällande arbete i hotlab (30min) + Hjärtdiagnostik med SPECT/CT och PET/CT
15:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalFilm och samtalsövningar med diskussion. Praktiskt moment Obligatoriskt moment
2021-02-03 ons08:00 – 11:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavDatalabb/föreläsning: Lägga in data i program
08:15 – 12:30 Ga308 Forum Humanum, Zoom HHJ boragnFöreläsning: Samtalsmetoder (teori och tillämpning) praktiskt moment obligatoriskt
08:15 – 12:15 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnFöreläsning: Samtalsmetoder (teori och tillämpning). Praktiskt moment Obligatoriskt moment
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 1
09:00 – 12:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJLagar och Regler. Göran Andersson
09:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJThe Foot at Risk: FO design and Function/Treatment Options. Lecture. Dr Gustav Jarl.
10:00 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCe1, 2, 3Laboration: Mikroskopering 1
13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavBearbetning av inspelad föreläsning -Utvecklingspsykologi 2 (se mer instruktioner i Canvas)
13:00 – 16:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJThe Foot at Risk: FO design and Function/Treatment Options. Workshop. Dr Gustav Jarl.
13:00 – 15:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreMid-week seminar: see content week 5 in Canvas
13:00 – 14:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ FoNeLecture: Appraisal tools and reporting guidelines
2021-02-04 tor08:00 – 10:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavFöreläsning: kvantitativ metod ? Enkätkonstruktion och observation. Se information i Canvas
08:00 – 09:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, morvan, skomia, wigchaIPL Introduktion 8.00-9.00. Föreläsning Vad är IPL? Via Zoom
09:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi Zoom HHJ KaMaHjärtfysiologi
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 2
09:00 – 10:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricSekretess
10:00 – 12:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berric, salannFoot Trauma, Malalignment and Overloading
10:00 – 11:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesLecture: Introduction to HTA assessment centre Sahlgrenska University Hospital Gothenburg
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F tillsammans med IPL-handledare
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, ediann, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Mänskliga rättigheter samt Global hälsa Tobias Rahm. Via Zoom
13:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi Zoom HHJEkokardiografi Fynd
Leg läkare Kardiologi & Klinisk Fysiologi Lina Hult
13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavBearbetning av inspelad föreläsning -Utvecklingspsykologi 3 (se mer instruktioner i Canvas)
2021-02-05 fre08:00 – 17:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavDatalabb/Föreläsning: kvantitativ metod ? Analys. Länkar i Canvas
08:15 – 12:15 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragn
08:30 – 16:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berricShoe Design, Function and Treatment options. Lecturer Peter Wahlström.
08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, FoNe, graann, johmal, kajdia, LyFr, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Global hälsa. Via Zoom
09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJWorkshop/Seminarium FBK
09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ EdEvFöreläsning: Ergonomi
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Tutorial, workshop
09:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ andcar, karthe, liafri, lindan, MalD, marhen, siesan, wigchaFörsta grupphandledningstillfället
09:00 – 12:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajes, LaLo, RuDaGroup supervision 2
10:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ KarFan, kartheSeminar 2, study group 13-16. Check out the course room in Canvas for more information.
10:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ ankmar, erfbjoSeminar 2, study group 1-4. Check out the course room in Canvas for more information.
10:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ JohAnn, marhenSeminar 2, study group 5-8. Check out the course room in Canvas for more information.
10:00 – 12:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ andcar, wigchaSeminar 2, study group 9-12. Check out the course room in Canvas for more information.
10:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ gunveeVuxenåldrarna ? Föreläsning
11:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ JohAnnHealth economics. Lecturer: Paul Nystedt. Check out the course room in Canvas for more information.
13:00 – 16:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ FoNeGroupsupervision 2
13:00 – 15:00 Zoom HHJ BiCa, krostiGenomgång av den praktiska examinationen i mikrobiologi (LAF-kursen)
14:00 – 16:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi Zoom HHJTEE
Leg läkare Kardiologi & Klinisk Fysiologi Lina Hult
2021-02-08 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeGastrointestinala systemet. Föreläsare Ingvar Jarlsfelt
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 6 in Canvas
13:00 – 15:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ giomarFöreläsning om palliativ vård från olika kontext och samskapande för framtidens end-of life care
15:15 – 17:15 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJUndersökningsmetodik Ekokardiografi
Leg BMA Fillipa Fredlund
2021-02-09 tis09:00 – 11:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnFöreläsning: samtalsmetoder (teori och tillämpning) obligaktoriskt praktiskt moment
09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ wenaniEKG
09:00 – 12:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ gryann, linjulSeminarium Etik Studiegrupp 1+2
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 6 in Canvas
09:00 – 11:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricGenomgång Case/seminarium. Gruppuppgift.
12:00 – 14:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnFöreläsning: samtalsmetoder (teori och tillämpning). Praktiskt moment Obligatoriskt moment
13:00 – 16:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ gryann, linjulSeminarium Etik Studiegrupp 3+4
2021-02-10 ons08:30 – 15:30 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ boragnFörhållningssätt ? föreläsning + bearbetning
08:30 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ wenaniEKG-tolkning
Gruppindelning i canvas
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 3
10:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavDatalabb/Föreläsning: kvantitativ metod ? Analys. Länkar i Canvas
10:00 – 11:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesLecture: What to do when the evidence is scarce?
13:00 – 15:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreMid-week seminar: see content week 6 in Canvas
13:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalZoom-föreläsning
Föreläsning: tolkande samtal (teori och tillämpning). Obligatoriskt moment
13:00 – 15:00 Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs Zoom HHJ bjaann, joneliHållbar utveckling
13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ ediannHandledning
2021-02-11 tor08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ BuPiSeminarierum: Det institutionella samtalets elementära form och struktur och Gräsrotsbyråkratier som det professionella samtalets kontext
09:00 – 16:00 Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs Zoom HHJ bjaann, joneliGlobal hälsa
09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ wenaniArbetsprov på Rullband och Armcykling,
Arbetsprov på Barn och Brandmän,
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 4
09:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavNeuropsykologi fördjupning - föreläsning
10:00 – 11:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesLecture: Research ethics Jennifer Viberg Johansson, PhD, CPO, PostDoc Uppsala, The Institue for Future studies
13:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavBarnobservation - föreläsning
2021-02-12 fre08:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDav, SjMiFältuppgift ? redovisning/examination (se vidare instruktioner i Canvas)
08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 1
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Tutorial, workshop
09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ gryann, linjulSeminarium palliativ vård
09:00 – 16:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berric, ThiFreOBLIGATORISKT Seminarium/Examination (Gruppindelat 4x 1h 45m))
10:00 – 12:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ hjomarResurstillfälle informationssökning via biblioteket
13:00 – 16:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ gryannSeminarium palliativ vård
15:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ astidaProgramdialog/information
2021-02-15 mån08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeLever, gallblåsa och pankreas. Föreläsare Ingvar Jarlsfelt
09:00 – 10:30 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjoKurs introduktion
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ andcarCourse introduction
10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ JohDavResurstillfälle kvantitativ metod
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Examination tema 1
10:00 – 11:30 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesLecture: Knowledge translation and models
13:00 – 15:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ marhen, tjahanCourse introduction
2021-02-16 tis09:00 – 11:00 Introduktion Fotortist Zoom HHJ berricResurs Inlämning
09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ molsafWorkshop: palpation(Anatomi och fysiologi), OBS medtag 1 person, kompendium samt atlas. Zoomlänk i Canvas
09:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
09:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ GMatSummering utvecklingspsykologi/utvecklingsekologi
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ giomarLecture Existentialism
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs, Radiografi - undersökningsmetodik, grundkurs Zoom HHJ ostlenDemens
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Course introduction
2021-02-17 ons08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 1
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 5
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ptrchrFöreläsning: Basala Hygienrutiner. Se länk i canvas
10:00 – 12:00 Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ crajesWorkshop: Knowledge translation and models
10:00 – 15:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ kajdiaBarnsamtalsseminarium för de som inte har examinationsseminarium
10-12 alternativt 13-15. Välj det alternativ som passar bäst.
10:30 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, gusmarForumsimulering
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ptrchrInformation Kliniskt Tränings Centrum (KTC) Se länk i canvas.
2021-02-18 tor08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 1
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ BelISolid Mechanics: Lecture session 6
09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ MobKlaFöreläsning: LPK
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs Zoom HHJ astidaKommunikation
Föreläsning av Diana Kajic (ASA)
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ giomarLecture Palliative Philosophy
13:00 – 14:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ caremmIntroduktion till etikuppgift inför seminarium
13:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Föreläsning sårvård del 1 Malin Munter
2021-02-19 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ MobKlaFöreläsning: TPK
09:30 – 15:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Examination tema 2
Grupp A, C, D kl. 9-12
Grupp B, E, F kl. 13-16
10:00 – 11:30 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Zoom HHJ astida, holpau, jcar, lundda, wenaniSeminarium examensarbete BMA klin fys (studenter RE&SC, opponenter ET&RE). Länk till Zoom för intresserade åhörare - kontakta carina.johansson@ju.se senast den 17/2
13:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ hjomarResurstillfälle informationssökning via biblioteket
2021-02-22 mån08:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Zoom HHJ JohDavBarnobservation ? seminarium (se gruppindelning i Canvas)
08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311, Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 2
08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeLever, gallblåsa och pankreas. Föreläsare Ingvar Jarlsfelt
08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Upprop och kursintroduktion, obligatoriskt
09:00 – 11:30 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJPF Theory: Foot amputations 1-preop planning. Anna Sprinchorn.
09:00 – 10:30 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreSeminar Group assignment, Seminar Group 1
09:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcar, nymrosGER Seminarium 1 Grupp 5-8
09:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFan, ostlenGER Seminarium 1 Grupp 1-4.
13:00 – 14:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ThSoResurstillfälle med bibliotekarie
13:00 – 16:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Tutorial, workshop
2021-02-23 tis08:00 – 10:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ ostlenGER Lecture dementia
08:30 – 10:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreSeminar Group assignment, Seminar Group 2
09:00 – 11:30 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJPF Theory: Foot amputations 2-surgery and postop care Anna Sprinchorn
09:00 – 11:00 Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård Zoom HHJ karcha, odzelz, wigchaSpecialistsjuksköterskans omvårdnad hos barn och familjer med utländsk härkomst-Seminarium
10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimFöreläsning: Kvalitativa processer och Induktiva processer Grounded Theory
10:30 – 12:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreSeminar Group assignment, Seminar Group 3
13:00 – 14:30 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreSeminar Group assignment, Seminar Group 4
13:00 – 15:00 Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård Zoom HHJ karcha, odzelz, wigchaSpecialistsjuksköterskans omvårdnad hos barn och familjer med utländsk härkomst-Seminarium
13:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcar, nymrosGER Seminarium 1 Grupp 13-16
13:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFan, ostlenGER Seminarium 1 Grupp 9-12
2021-02-24 ons08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311, Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 2
08:00 – 10:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ MalDWorkshop Hjärta
10:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ JoLL, odzelz, StYlHandledningstillfälle 1-projektplan
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
2021-02-25 tor08:00 – 17:00 Samtal i socialt arbete Gc311, Zoom HHJ boragnExaminationsseminarium/inspelning 2
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ OlJaSolid Mechanics: Lecture session 7-8
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ gryannLecture Symptoms & Symptoms Control
10:00 – 11:00 Zoom HHJ jcar, krostiTimeEdit
13:00 – 15:00 Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle Zoom HHJ ankmarSeminar 1 - second opportunity
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ sivannSeminarium: Praktisk övning Kvalitativa intervjuer. Obligatoriskt moment
2021-02-26 fre09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ caremmSeminarium: etik
10:00 – 13:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalVFU 2 dag
10:30 – 11:15 Zoom HHJ jcar, KaMa, lygfreAnat-fys-möte
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Kursträff i ZOOM
13:00 – 15:00 Samtal i socialt arbete Zoom HHJ johmalVFU 2 dag
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ BiCaFöreläsning: Resistensbestämningsmetoder
2021-03-01 mån08:00 – 09:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauKursintroduktion
08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeReproduktionsorganen. Föreläsare Ingvar Jarlsfelt
09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarKursstart med OBLIGATORISKT Upprop
Om du ej kan delta i uppropet, mejla till kursansvariga carina.johansson@ju.se
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJStrålningslära del 1 med Sjukhusfysiker Hans Johansson
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 9 in Canvas
09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 6.
Join Zoom Meeting https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.) Meeting ID: 696 0960 6946 Passcode: 831540
10:00 – 12:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ tjahanForum for discussion and help
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannKursintroduktion via Zoom. Se länk i Canvas.
13:00 – 15:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ gunveeFöreläsning: Diskursanalys
13:00 – 16:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Tutorial, workshop
13:00 – 15:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ andcar, ankmar, erfbjo, KarFan, karthe, MalD, marhen, tjahan, wigchaSeminar 1
13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Seminarium i ZOOM om kursvecka 1
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ karsanFöreläsning: Rapportskrivning
13:00 – 15:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhInKursintroduktion Zoomlänk på Canvas
2021-03-02 tis09:00 – 11:00 Orthotic Management and Biomechanics I Zoom HHJ berric, crajesGroup seminar second attempt.
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 9 in Canvas
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ stetatCT föreläsning
09:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimFöreläsning: Etnografiskmetod och observation
09:00 – 12:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ bjorma, linjulSeminarium Barnet och döden Studiegrupp 1+2
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ andcar, ankmar, erfbjo, KarFan, karthe, marhen, wigchaSeminar 1, Study group 1 - 4 Margaretha Ankarberg, Therese Karlsson. Studdy group 5 ? 8, Henrik Mårtensson, Charlotta Wigenius Study group 9 ? 12, Caroline Andersson, Björn Erfors Studygroup 13 ? 16, Fanny Kårelind, Maria Brovall
13:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauIntroduktion till nuklearmedicin
13:00 – 16:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ bjorma, linjulSeminarium Barnet och döden Studiegrupp 3+4
13:00 – 14:30 Anatomi och sjukdomslära Zoom HHJ jcar, lygfre, nymlis, oudbil(Vårdadm) ANF+SJKD: Frågestund (länk till Zoom finns på Anslag i Canvas)
2021-03-03 ons09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ OlJaSolid Mechanics: Lecture session 9
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJStrålningslära del 2 med Sjukhusfysiker Hans Johansson
09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannFöreläsning via Zoom: Kommunikation och vårdande samtal. Se länk i Canvas.
09:00 – 11:00 Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa Zoom HHJ lygfre, nymlis, oudbilSeminarie 2 Patientfall
09:30 – 11:00 Zoom HHJ jcarMedarbetarsamtal
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
13:00 – 15:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ odzelzFöreläsning demens
13:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauUndersökningsmetodik - Hjärna
14:30 – 15:30 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreQuestion time: see content week 9 in Canvas
zoom link: https://ju-se.zoom.us/j/68793491740?pwd=NnI4VVREK3dtNVZqRlRwWVJzVXNJZz09

2021-03-04 tor08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimFöreläsning: Tematisk analys och Kategorisering
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJStrålningslära del 3 med Sjukhusfysiker Hans Johansson
09:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ OlJaSolid Mechanics: Lecture session 10
10:00 – 12:30 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimWorkshop: kvalitativ analys
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ andcar, giomarQuestion time prior individual Examination
2021-03-05 fre08:00 – 10:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcar, nymrosGER Seminarium 2 Grupp 5-8
08:00 – 10:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFan, ostlenGER Seminarium 2 Grupp 1-4
08:30 – 09:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ lygfre(YH) Introduktion till fotens och underbenets anatomi och fysiologi
09:00 – 11:00 Orthotic Management and Biomechanics I Zoom HHJ berric, crajes
09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för kursinfo samt information om utomlandsstudier i termin 4. Se länk i Canvas.
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJStrålningslära del 4 med Sjukhusfysiker Hans Johansson
13:00 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarFredagsträff: i någon form (alldeles frivilligt!) Tag chansen att få prata med några klasskamrater! Länk till Zoom finns på Anslag i Canvas
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcar, nymrosGER Seminarium 2 Grupp 13-16
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFan, ostlenGER Seminarium 2 Grupp 9-12
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Kursträff i ZOOM
13:00 – 16:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauUndersökningsmetodik - Skelett
2021-03-08 mån08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ jcar(YH) Seminarium i ZOOM om kursinnehåll i andra kursveckan (v9 2021)
08:30 – 12:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeBröst och bröstsjukdomar, testis, prostata. Föreläsare Ingvar Jarlsfelt
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 10 in Canvas
09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJInformation om kommande VFU VT21 samt uppflyttningskrav för fortsatt utbildning. Se Zoom-länk i Canvas.
09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ KaMaSeminarium/frågestund: Medicinsk terminologi, Cellen, Vävnader och hud, Skelett och leder, Nervcellen Mejla frågor till Magnus senast fredag den 5/3 kl 12:00
10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Praktisk tillämpning del 2. Grupp 9-12.
13:00 – 15:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhIn, EdEv, janing, JoA, LyFr, nehmar, ostwal, sunevaGrupphandledning I Zoomlänk för respektive grupp på Canvas
13:00 – 16:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeSeminarium
13:00 – 16:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Tutorial, workshop
13:00 – 14:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ekmaimResurstillfälle kvalitativ metod
14:00 – 15:00 Zoom HHJ jcarANB X--jobb diskussion
2021-03-09 tis08:00 – 09:00 Morfologisk cellbiologi Zoom HHJ OtCeFrågestund
09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ MobKlaFöreläsning: Erytrocytindices
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 10 in Canvas
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauUndersökningsmetodik - Sentinel node och lungor
10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Praktisk tillämpning del 2. Grupp 13-16.
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJFöreläsning: Patientsäkerhet, kvalitet och förbättringsarbete (Föreläsare Maysae Quttineh)
13:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ bazmayTeamarbete
13:00 – 16:00 Ga1031, Zoom HHJFöreläsning: Patientsäkerhet, kvalitet och förbättringsarbete (föreläsare Maysae Quttineh)
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ bietheGER Workshop polyfarmaci
15:00 – 16:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER VFU-information
2021-03-10 ons08:00 – 11:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berric, cedmic, RuDaSeminar Cultural Aspects in an International Setting, with CPO students from Mahidol, Thailand
08:00 – 10:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 1 Introduction, Plastic materials, Structure of polymers
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ oudbilPatofysiologi kopplat till nuklearmedicinska undersökningar - Endokrina sjukdomar
09:00 – 12:00 Zoom HHJ jcarSPSS-kurs 2
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 2 Properties of Plastic materials
10:30 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, faljoh, johfilForumsimulering
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
13:00 – 16:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauScintigrafier vid enokrina sjukdomar
13:00 – 15:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreMid week seminar: see content week 10 in Canvas
2021-03-11 tor09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 5

Join Zoom Meeting
https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.)

Meeting ID: 696 0960 6946
Passcode: 831540
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ oudbilPatofysiologi kopplat till nuklearmedicinska undersökningar - Njur-urinvägssjukdomar
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 3 Commodities, Engineering plastic materials
10:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Praktisk tillämpning del 2. Grupp 1-4.
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 4 Advanced plastic materials, Bio-based plastic materials
13:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauNjur och urinvägsundersökningar
2021-03-12 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ abeann, graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för info och kursfrågor + frågor om referenshantering. Se länk i Canvas.
09:00 – 12:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauUndersökningsmetodik - Hjärta
09:30 – 11:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJViktig information från laboratporiemedicn inför VFU. OBLIGATORISK NÄRVARO! (Huvudhandledare: Marita Skarstedt och Hygien och smittskydd: Per-Olof Svensson)
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 5 Manufacturing of plastic components, Design guidelines for plastic materials
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 6 Joining of plastic materials, Recycling of plastic materials
13:00 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarFredagsträff: i någon form (alldeles frivilligt!) Tag chansen att få prata med några klasskamrater!
13:00 – 15:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Praktisk tillämpning del 2. Grupp 5-8.
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Kursträff i ZOOM
13:00 – 16:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauCASE
2021-03-15 mån08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Seminarium i ZOOM om kursvecka 3
09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarSeminarium/frågestund: Funktionell neuroanatomi, Sensorik, ANS, Motorik och muskelfysiologi, Sinnesorganen. Mejla frågor till Carina senast fredag den 12/3 kl 12:00
09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 11 in Canvas
09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ andcarFöreläsning via Zoom: Effektiv kommunikation för en säker vård. Se länk i Canvas.
09:00 – 11:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ JoLL, odzelz, StYlHandledningstillfälle 2-projektplan
09:00 – 12:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ bjorma, linjulSeminarium, Att vara förälder, syskon, familj och få ett svårt sjukt barn i familjen Studiegrupp 1+2
13:00 – 16:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ bjorma, linjulSeminarium, Att vara förälder, syskon, familj och få ett svårt sjukt barn i familjen Studiegrupp 3+4
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ tjahanFöreläsning via Zoom: Möte med aggression. Se länk i Canvas.
14:00 – 15:00 Zoom HHJ jcarANB X--jobb diskussion
15:30 – 16:30 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ThSoResurstillfälle med bibliotekarie
2021-03-16 tis09:00 – 11:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreRecorded Lectures/Study material: see content week 11 in Canvas
09:30 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning ekokardiografi Zoom HHJ bjaann3D-ultraljud och kontrastultraljud (Obs, förberedelser inför föreläsningen)
2021-03-17 ons09:00 – 12:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJ holpauWorkshop Tumörsjukdomar PET/CT och SPECT/CT
09:00 – 12:00 Zoom HHJ jcarSPSS-kurs 3
12:00 – 13:00 Zoom HHJ jcarPed talk HHJ (Teams?)
13:00 – 15:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Zoom HHJ lygfreMid week seminar: see content week 11 in Canvas
13:00 – 15:00 Zoom HHJ jcarANB APT
2021-03-18 tor09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ gryann, odzelzSeminarium demens
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 7 Fiber-reinforced plastics (composites), Fiber reinforcements
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 8 Fiber reinforcement forms, Matrices and interphase region
13:00 – 16:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ gryannSeminarium demens
2021-03-19 fre10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 9 Bio- and nanocomposites, Health and safety
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 10 Manufacturing of fiber-reinforced plastic components
13:00 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarFredagsträff: i någon form (alldeles frivilligt!) Tag chansen att få prata med några klasskamrater!
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Kursträff i ZOOM
13:00 – 15:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhInGrupphandledning II Zoomlänk för respektive grupp på Canvas
2021-03-22 mån08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ jcar(YH) Seminarium i ZOOM om kursinnehåll fjärde kursveckan (v11 2021)
09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ KaMaSeminarium/frågestund: Endokrina systemet, Reproduktionsorganen, Cirkulation, Respiration. Mejla frågor till Magnus senast fredag den 19/3 kl 12:00
09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ skomiaFöreläsning via Zoom: Det svåra samtalet. Se länk i Canvas.
13:00 – 15:00 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden Zoom HHJ HenrFöreläsning: Ett verkligt exempel på forskning och vårdsammanhang. Länk till zoom hittas i Canvas under modul "Kursvecka 8-14".
13:00 – 14:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Zoom HHJ ThSoResurstillfälle med bibliotekarie
2021-03-23 tis13:00 – 15:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ EdEv, janing, JoA, LyFr, nehmar, ostwal, sunevaGrupphandledning II Zoomlänk för respektive grupp på Canvas
2021-03-24 ons08:00 – 10:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 13 Metals and ceramics, Manufacturing of metal and ceramic components
08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ lygfre(YH) Resurstillfälle i ZOOM om fotens anatomi och fysiologi
10:00 – 12:00 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden Zoom HHJ KarFanWorkshop/föreläsning: Delegering. Länk till zoom hittas i Canvas under modul "Kursvecka 8-14". Välkomna!
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 14 New materials
2021-03-25 tor08:30 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ kartheGER Reflektionsseminarium VFU. Stud i Jkp, Habo och Mullsjö kommuner. Se särskilt schema. Digitalt seminarium via Zoom.
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 11 Design guidelines for fiber-reinforced plastics, Joining of fiber-reinforced plastics
13:00 – 15:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Lecture session 12 Failure of fiber-reinforced plastics, Test methods
2021-03-26 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för kursinfo samt information om utomlandsstudier i termin 4. Se länk i Canvas.
09:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ andcar, karthe, liafri, lindan, MalD, marhen, siesan, wigchaAndra grupphandledningstillfället
09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ JoLL, odzelz, StYlSeminarium - projektplan
10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJ BiCa, MobKla, OtCeMittkursträff
13:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Kursträff i ZOOM
13:00 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarFredagsträff: i någon form (alldeles frivilligt!) Tag chansen att få prata med några klasskamrater!
2021-03-29 mån08:30 – 11:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ KaMa(YH) Frågestund och kursvärdering i ZOOM
09:00 – 11:00 Prosthetic and Orthotic Management of the Foot Zoom HHJ berricResource time.
09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 4
Join Zoom Meeting https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.) Meeting ID: 696 0960 6946 Passcode: 831540
09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 3 via Zoom: SBAR. Seminariegrupp A och C. Se länkar i Canvas.
09:00 – 11:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Zoom HHJ jcarSeminarium/frågestund: Njure och urinvägar, Syra-bas, Mag-tarmsystemet, Cellmetabolism och homeostas. Mejla frågor till Carina senast fredag den 26/3 kl 12:00. Länk till Zoom kommer på Anslag i Canvas
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ AnNESolid Mechanics: Supervision, questions
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 3 via Zoom: SBAR. Seminariegrupp B och D. Se länkar i Canvas.
2021-03-30 tis08:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Reflektionsseminarium VFU. Studenter GGVV-regionen. Se särskilt schema Canvas.
09:00 – 15:00 Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin Zoom HHJ holpau, KaMaPatientfall seminarie
09:00 – 11:00 Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård Zoom HHJ karchaUppsamlingsseminarium
09:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcarGER Reflektionsseminarium VFU. Studenter Höglandet. Se särskilt schema Canvas.
09:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ andcarGER Reflektionsseminarium VFU. Studenter Höglandet. Se särskilt schema Canvas.
2021-03-31 ons08:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi för fotortister Zoom HHJ lygfre(YH) Resurstillfälle i ZOOM om fotens anatomi och fysiologi
09:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graann, skomiaKompletteringstillfälle via Zoom: Seminarium 1, 2 och 3. Se info och länk i Canvas.
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Zoom HHJ sjoandMaterial Science: Supervision, questions
2021-04-06 tis09:00 – 12:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ linjulKompletterande seminarium palliativ vård
10:00 – 11:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrKursintroduktion
13:00 – 14:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Zoom HHJ AhTh, eskjenKursintroduktion, direkt via zomm
13:00 – 14:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrWorkshop. Barnsyn och barns delaktighet i samhället"
13:00 – 16:00 Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet Zoom HHJ linjulKompletterande seminarium demens
2021-04-07 ons09:00 – 12:00 Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn Zoom HHJ linjulUppsamlingsseminarium för er som behöver komplettera.
09:00 – 10:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrIntroduktion till barnkonventionen.
2021-04-08 tor10:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ ananna, MaJaSjälvstudier, Tentamensgenomgång
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ anannaSjälvstudier, Tentamensgenomgång, Kompletteringsseminarium 1,2
13:00 – 14:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Zoom HHJResurstid kopplat till föreläsning metoder och modeller för utvärdering
2021-04-09 fre09:00 – 09:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrAvstämning i helklass med kursansvarig ( Frida Lygnegård)
10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJStudiegruppsarbete baserat på diskussionsfrågor ni arbetat fram under torsdagens inläsningsdag. OBS ni skapar er egen zoomlänk för respektive studiegrupp.
2021-04-12 mån09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 3
Join Zoom Meeting
https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.)

Meeting ID: 696 0960 6946
Passcode: 831540
13:00 – 15:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ tjahanForum for discussion and help
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ TannFöreläsning: SDS-PAGE
2021-04-13 tis08:00 – 17:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJInstuderingsdag barns motoriska utveckling. Arbete i studiegrupper. Gå igenom material på Canvas.
13:00 – 16:30 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Föreläsning sårvård del 2 med Malin Munter.
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1028, Ga1029, Ga1031, Zoom HHJSeminarium: Patientsäkerhet, kvalitet och förbättringsarbete (Maysae Quttineh)
2021-04-14 ons08:30 – 16:30 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Zoom HHJ eskjenGranskningsseminarium utvärderingsrapporter genomförs via zoom
10:00 – 12:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, KaMaHandledningstillfälle 1 för grupp 2 (ET, KS och NY) sal eller Zoom?
10:30 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjoForumsimulering
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
13:00 – 16:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ krostiFöreläsning: Urinvägsinfektioner
13:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, jcarHandledningstillfälle 1 för grupp 1 (AÅ, DM och SH) sal eller Zoom?
2021-04-15 tor09:30 – 11:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ JohDavSeminarium utvecklingspsykologi
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ andcar, ankmar, erfbjo, KarFan, karthe, marhen, wigchaSeminar 2, Studygroup 1 ? 4 Margaretha Ankarberg, Maria Brovall Studygroup 5 ? 8. Henrik Mårtensson, Therese Studygroup 9 ? 12, Caroline Andersson, Charlotta Wigenius Studygroup 13 ? 16, Fanny Kårelind, Björn Erfors
2021-04-16 fre09:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ andcar, karthe, liafri, lindan, MalD, marhen, siesan, wigchaTredje grupphandledningen
09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ krostiFöreläsning: Sårinfektioner
09:00 – 11:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Individuell skriftlig tentamen
2021-04-19 mån09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrSeminarium barns motoriska utveckling
10:00 – 12:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ AndeAn, tjahanForum for discussion and help
13:00 – 15:00 Psychiatric Nursing Zoom HHJ andcar, ankmar, erfbjo, KarFan, karthe, MalD, marhen, tjahan, wigchaSeminar 2
2021-04-20 tis09:00 – 09:30 Anatomi och sjukdomslära B1014, Zoom HHJ jcar(Vårdadm) Välkomna tillbaka efter LIAn! Kursansvarigtid (ev. Zoom?)
10:00 – 12:00 Palliativ omvårdnad Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, marhenPractical Application. Studygroup 1 - 4 Margaretha Ankarberg Studygroup 5 - 8, Henrik Mårtensson Studygroup 9 ? 12. Caroline Andersson Studygroup 13 ? 16. Fanny Kårelind
13:00 – 14:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrIntroduktion till individuell muntlig examination i grupp
2021-04-21 ons10:30 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, gusmarForumsimulering
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
2021-04-22 tor08:00 – 17:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJSelf-study
08:30 – 11:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJArbete i studiegrupper. Förbered seminarium 13-15. Ni skapar egen zoomlänk för respektive studiegrupp.
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFr, sunevaSeminarium i halvklass. Frisk och skyddsfaktorer i relation till utförande av aktivitet.
2021-04-26 mån09:00 – 10:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Zoom HHJ holpauKursträff och frågestund
10:30 – 11:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Zoom HHJ MaJaWorkshop Forskningsprocessen, kvalitativ och kvantitativ metod. (Se länk i Canvas)
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ JohDavFöreläsning i realtid. Utvecklingspsykologi med fokus på ungdomar.
2021-04-27 tis09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ SaRoFöreläsning i realtid. Föreläsning om skollagen och socialtjänstens ansvar.
10:00 – 11:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ siesanResurstillfälle uppsatsskrivande
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ SaRoSeminarium barnkonventionen och barns rättigheter
13:00 – 16:00 Gc310, Zoom HHJ BiCa, caremm, holpau, jcar, roszahANB Pedagogiskt seminarium, förhoppningsvis på Campus :-)
2021-04-28 ons09:00 – 15:00 Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning Ga1029, Ga442, Zoom HHJ holpau, jcarSeminarium - Undersökningsmetodik
10:00 – 17:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Zoom HHJ AhThHandledning av individuell examinationsuppgift via zoom. Bokning av tid digitalt.
2021-04-29 tor10:00 – 12:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, jcarHandledningstillfälle 2 för grupp 1 (AÅ, DM och SH) sal eller Zoom?
13:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, KaMaHandledningstillfälle 2 för grupp 2 (ET, KS och NY) sal eller Zoom?
2021-04-30 fre09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 2
Join Zoom Meeting
https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.)

Meeting ID: 696 0960 6946
Passcode: 831540
2021-05-03 mån09:00 – 11:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ LyFrFöreläsning i realtid "tonåringars delaktighet i och utanför skolan"
2021-05-04 tis08:00 – 17:00 Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete Zoom HHJ AhThGruppdiskussioner i digitala forum alt. Canvas
2021-05-05 ons08:00 – 17:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ JohDav, LyFrIndividuell muntlig examination i grupp
2021-05-06 tor08:00 – 17:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ JohDav, LyFrIndividuell muntlig examination i grupp
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ boragn, johmal, kajdiaIPL examinationsseminarium tema 2 tillfälle 2.
2021-05-07 fre08:00 – 17:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Zoom HHJ JohDav, LyFrIndividuell muntlig examination i grupp
09:00 – 16:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ andcar, karthe, liafri, lindan, MalD, siesan, wigchaFjärde grupphandledningen
2021-05-10 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ OtCeFöreläsning: Specialfärgningar
09:00 – 11:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ boragn, graann, wigchaIPL Tema 1 examinationsseminarium tillfälle 2
09:00 – 12:00 Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad Zoom HHJ HenrGrupp 1
Join Zoom Meeting
https://ju-se.zoom.us/j/69609606946?pwd=TEZweER3Zm5iOVR1cFdHNVlBK3RIdz09 (Länkar till en externa sida.)

Meeting ID: 696 0960 6946
Passcode: 831540
13:00 – 14:30 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ kartheGER Reflektionsseminarium VFU. Stud i Jkp, Habo och Mullsjö kommuner. Digitalt seminarium via Zoom.
2021-05-11 tis08:00 – 12:00 Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad Zoom HHJ KarFanGER Reflektionsseminarium VFU. Stud i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo.
2021-05-12 ons10:00 – 12:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, KaMaHandledningstillfälle 3 för grupp 2 (ET, KS och NY) sal eller Zoom?
13:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028, Zoom HHJ astida, jcarHandledningstillfälle 3 för grupp 1 (AÅ, DM och SH) sal eller Zoom?
2021-05-17 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ OtCeFöreläsning: Immunohistokemi, metoder inom cytologi
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJFöreläsning: separationsmetodiker inklusive HPLC (gästföreläsare Zoltán Mezei, från Ungern)
2021-05-19 ons08:00 – 17:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhInExaminationsseminarier
2021-05-20 tor08:00 – 17:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhInExaminationsseminarier
09:00 – 11:30 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931, Zoom HHJ jcar(AoF forts), Föreläsning, Reproduktionssystemen (Campus eller Zoom?)
10:30 – 12:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjoForumsimulering
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ erfbjo, karthe, marhen, wigchaSeminarium
13:00 – 15:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Zoom HHJ andcar, ankmar, KarFan, MalDSeminarium medbedömmare
13:00 – 15:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJWorkshop HPLC (gästföreläsare Zoltán Mezei, från Ungern)
2021-05-21 fre08:00 – 17:00 Arbetsterapi, examensarbete Zoom HHJ AhInExaminationsseminarier
10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Zoom HHJFöreläsning: Next generation sequencing (NGS) - den senaste innovativa sekvenseringsteknologin (Gästföreläsare Réka Gindele, University of Debrecen, Ungern)
10:00 – 12:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ siesanFöreläsning Opponent och Respondentskap
2021-05-24 mån10:00 – 11:30 Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden Zoom HHJ Henr, liafriTentagenomgång
2021-05-26 ons10:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, grundläggande Ga1031, Zoom HHJ BiCa, krosti, MobKla, OtCe, TannFrågestund/inför tentamen
2021-05-27 tor08:00 – 17:00 Omvårdnad, examensarbete Zoom HHJ abeann, geomat, giomar, MalD, siesan, vikchaSlutseminarium 1