Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2021-01-22 - 2022-01-22HHLN11_V21_H1060
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-01-27 ons09:00 – 12:00 karlchKursintroduktion
Introduktion Grupparbete Hälsofrämjande begrepp och processer

2021-01-29 fre09:00 – 12:00 karlchFöreläsning "Mänskliga rättigheter,människosyn och etik"
Tobias Rahm (Länsstyrelsen)

12:00 – 12:30 karlch, roszahTerminsutvärdering via zoom, adress som på fm.
VÄLKOMNA!!
2021-02-03 ons09:00 – 12:00 karlchFöreläsning Hälsolitteracitet
Introduktion Litteraturöversikt
13:00 – 16:00 karlchFöreläsning: Bestämningsfaktorer för karies och gingivit hos barn och ungdomar och det hälsofrämjande tandvårdsarbetet.
Föreläsare Övertandläkare Anna-Lena Sundell Odontologiska institutionen avdelning för pedodonti
2021-02-05 fre10:00 – 13:00 karlchOBS! starttiden ändrad till kl 10.00
Workshop: Utbildningsprogram Barn- och ungdom
(Se instruktion i Canvas inför Workshop)
13:00 – 15:00OBS !
Föreläsning inställd pga sjukdom, framflyttad till 19/2 13.00-15.00
Vilka utsatta grupper kan vi möta i tandvården? Begreppet utsatthet i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet
2021-02-12 fre09:00 – 14:00 karlchKulturella skillnader i tandvården
Självstudier, läs kurslitteratur Kulturella skillnader i tandvården
Inlämningsuppgift
2021-02-17 ons09:00 – 12:00 karlchFöreläsning:Hälsofrämjande kommunikation och bemötande kring barn med speciella behov /funktionsnedsättning inom tandvården på grupp och individnivå
Föreläsare Tandhygienist Marie Hansson Odontologiska institutionen av för pedodonti
13:00 – 16:00 karlchSeminarie:Mänskliga rättigheter i Tandvårdens kontext- falldiskussioner
(Tobias Rahm, Länsstyrelsen)

2021-02-19 fre09:00 – 12:00 karlchFöreläsning Oral hälsa och tandvård för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.
13:00 – 15:00 skimikOBS !Föreläsning inställd , kommer ersättas med inspelad föreläsning senare i kursen !
Vilka utsatta grupper kan vi möta i tandvården? Begreppet utsatthet i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet
2021-02-24 ons09:00 – 16:00 karlchTitta på instruktionsfilmer och material om äldres munhälsa
Senior alert, Palliativ munvård del 1,2,3.
Länk Tandvårdsstöd
Gör uppgifter knutna till materialet.
2021-02-26 fre09:00 – 16:00 karlchInlämning av uppgift: Hälsofrämjande begrepp och processer.
2021-03-03 ons09:00 – 16:00 karlchSeminarium: Presentation Utbildningsprogram Barn och ungdom
2021-03-05 fre09:00 – 16:00 Studentkliniken berkri, karlchPrioriterad Obligatorisk Praktisk utbildning Workshop Studentkliniken ombytta: Utbildning: Munhälsobedömning munvård inför utbildning av Sjuksköterskestudenter i April.
2021-03-10 ons13:00 – 16:00 bietheInspelad föreläsning: Biologiskt åldrande och skörhet.
2021-03-12 fre09:00 – 12:00Inspelade föreläsningar inför intervju med äldre:
1).Livsberättelsen och livsloppsintervjun
2).Livsperspektivet
2021-03-15 mån07:59 – 08:00 andulr, karlch, patlen, roszahDeadline för inlämning inför handledningstillfälle 1.
2021-03-19 fre09:00 – 12:00 karlchFöreläsning: Äldres munhälsa ur ett salutogent perspektiv
2021-03-24 ons13:00 – 16:00 karing, karlchFöreläsning; Socioekonomiskposition åldrande och oralhälsa
Föreläsare :Professor Ingemar Kåreholt
2021-04-09 fre09:00 – 16:00 Studentkliniken berkri, karlchPrioriterad Repetition 1 Utbildningsprogram äldre
2021-04-14 ons09:00 – 15:00 karlch, nymrosSeminarie Intervju med äldre person (Grupper)
2021-04-16 fre09:00 – 15:00 karlch, nymrosSeminarium :Intervju med äldre person (Grupper)
2021-04-21 ons09:00 – 16:00 Studentkliniken berkri, karlchRepetition 2 Utbildningsprogram äldre
2021-04-26 mån07:59 – 08:00 andulr, karlch, patlen, roszahDeadline för inlämning inför handledning 2.
08:00 – 16:00 berkri, karlchUtbildning Sjuksköterskestudenter i munhälsa
2021-04-27 tis08:00 – 16:00 berkri, karlchUtbildning Sjuksköterskestudenter munbedömning och munvård
2021-05-05 ons09:00 – 16:30 andulrSeminarium Tobaksavvänjning inom tandvården
2021-05-07 fre09:00 – 11:00 Ga932 ABirAlkohol, narkotika, droger och tobak -Om grupper och organisationen bakom,Hur kan vi mötas, samverka och arbeta hälsofrämjande?
2021-05-19 ons13:00 – 16:00 karlchTvärprofessionellt seminarium med Expertpanel
2021-05-26 ons07:59 – 08:00Deadline inlämning Litteraturstudie
2021-05-28 fre07:59 – 08:00 andulr, karlch, patlen, roszahDeadline för inlämning av slutversionen av er litteraturstudie.
2021-06-04 fre08:30 – 16:00 andulr, karlch, roszahSeminarium:Litteraturstudie och opponentskap om Hälsofrämjande arbete inom tandvården kring barn , ungdom och äldre.