Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2021-01-24 - 2022-01-24Hb221
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-01-25 mån13:00 – 16:00 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion Hb221, Zoom HLK dinradKursintroduktion & Föreläsning vetenskapsteori (mix campus/Zoom)
2021-01-26 tis10:00 – 12:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
13:15 – 15:15 Hb135, Hb221, Hb229, Hd420, Hd421 dahevaHandledda samtal 2
15:30 – 16:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
2021-01-27 ons13:00 – 16:00 Hb221 LuAs, samtobSlutsemLic Hammarsten
2021-01-29 fre08:30 – 12:00 Hb221 idesofFöreläsning Sociala relationer
2021-02-04 tor08:00 – 12:30 Hb221, Orangeriet PaGaHLK-dag
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion Hb221, Zoom HLK dinradForskningsdesign II (mix Campus/Zoom)
16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-02-05 fre09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hc217 ohmcha, wibisaExamination 1801
2021-02-09 tis13:00 – 15:00 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion Hb221, Zoom HLK dinradAkademiskt skrivande
2021-02-10 ons09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221 AndS, HaThFöreläsning Normer
Via Zoom för samtliga
2021-02-15 mån13:00 – 16:00 Hb221 SMik
2021-02-18 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-02-23 tis10:00 – 16:45 Hb221 dahevaHandledda samtal
2021-02-25 tor10:00 – 12:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
13:15 – 15:15 Hb221, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaHandledda samtal 2
15:30 – 16:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
2021-03-01 mån09:30 – 11:00 Hb221, Orangeriet PaGaPersonalmöte
2021-03-04 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-03-05 fre09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hb317, Hc217 HaTh, SMikSeminarium
I zoom enligt instruktion se canvas och studieguide

2021-03-10 ons13:00 – 16:00 Hb221 idesof
2021-03-15 mån13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221 marulrFöreläsning Musik ett av de hundra språken
2021-03-17 ons08:00 – 11:30 Svenska för ämneslärare, 91-120 hp Hb221 skistiInformation, workshop och uppföljning
2021-03-18 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-03-22 mån13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hc216 marulrFöreläsning Musik
Via Zoom
2021-03-26 fre09:00 – 16:00 Hb221 grasus
2021-03-29 mån09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hb420, Hb422 idesof, marulr, svecarRedovisning Examination 1805
På Campus enligt separat schema
2021-03-30 tis09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hb420, Hb422 idesof, marulr, svecarRedovisning examination 1805
På campus enligt separat schema
2021-03-31 ons09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hc216 marulr, mralin, svecarGruppredovisning Examination 1805
Fm Eksjö
Em Oskarshamn
Studier - Värnamo

2021-04-01 tor09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I, Didaktiskt arbete i förskolan I Hb221, Hc216 idesof, svecarGruppredovisning Examination 1805 Värnamo
Studier - Eksjö och Oskarshamn
Inlämning av examination 1806; Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Kursvärdering - Digitalt
16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-04-07 ons08:00 – 11:45 Svenska för ämneslärare, 91-120 hp Hb221 skistiKonferens (muntlig presentation av planering med efterföljande diskussion)
2021-04-08 tor09:30 – 11:30 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Hb116, Hb221 MHan
12:30 – 13:55 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Hb116, Hb221 MoGu
2021-04-12 mån09:30 – 11:00 Hb221, Orangeriet PaGaPersonalmöte
2021-04-15 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-04-19 mån13:00 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 jonevaFöreläsning: Teknik i din närmiljö
2021-04-20 tis13:00 – 16:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 GuRoFöreläsning: Dygns- och årtidsväxlingar, ljud och ljus
2021-04-22 tor10:00 – 16:45 Hb221 dahevaHandledda samtal
2021-04-27 tis10:00 – 12:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
15:30 – 16:00 Hb221 dahevaHandledda samtal 2
2021-04-29 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-05-03 mån09:30 – 11:00 Hb221, Orangeriet PaGaPersonalmöte
2021-05-04 tis08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221Gästföreläsning: Kerstin Nordenstam, Remida
2021-05-05 ons09:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221Gästföreläsning Therese Birath, Kemikalieklok förskola/hållbar utveckling,
2021-05-07 fre08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 SimUFöreläsning hållbar utveckling
2021-05-10 mån08:30 – 16:30 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 SimUFöreläsning hållbar utveckling
2021-05-13 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-05-19 ons09:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 OhKlFöreläsning: Medial gestaltning
2021-05-21 fre08:30 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp Hb221 schtheSpåret:
Workshop demokrati. Simuleringsövning
2021-05-27 tor16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?
2021-05-28 fre09:00 – 16:00 Hb221, Hc216 grasus
2021-06-03 tor09:30 – 11:30 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Hb116, Hb221 hjagit
12:30 – 14:30 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Hb116, Hb221 SaGu
14:45 – 15:30 Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) Hb116, Hb221 MoGu
2021-06-09 ons08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb221 joneva, SimUexaminerande redovisning LNTN17
2021-06-10 tor10:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 1-30 hp Hb221, Hb229, Hb316b, Hb323, Hb329 karjenHistoriedidaktik
16:00 – 19:00 Hb221 neaemmKonflikter och konflikthantering, LKKA17 ?