BLI EN DEL AV TEAMET

Visste du att du kan söka till nästa team?

Solbilsprojektet ges som kurser vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Du som student vid Jönköping University kan söka det som en fristående kurs att läsa vid sidan av ditt program. Detta gäller oavsett vilket program du läser och vid vilken fakultet. För att vara behörig att söka behövs endast 60 hp avklarade studier. Projektet ges som två parallella kurser, där den ena handlar om konstruktion och den andra om projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Hela projektet är uppdelat på fyra separata kurser som läses på 25 % och 50 %, och en kurs löper under loppet av en termin.

Precis som för andra kurser som ges vid högskolan så går ansökningsprocessen via antagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det slutliga målet med projektet är deltagandet i Bridgestone World Solar Challenge Öppnas i nytt fönster. som går vartannat år (Nästa tävling går 2023 på grund av inställd tävling 2021) vilket är anledningen till att första kursen, starten för projektet, går vartannat år. Varje kurs söks däremot separat inför varje termin.

Ansökningen för nästa introduktionskurs öppnar under hösten 2021 med start våren 2022.

Läs mer här om intorduktionskursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Victoria Andersson

Kim Larsson