student
Student

2014-08-20

Registrering hösten 2014

Som student vid Högskolan i Jönköping ska du registrera dig till program och kurser inför varje ny termin.

Registrering gör du i anslutning till terminsstart i augusti på  “Ladok Web Services” https://lpw.hj.se/default.aspx?role=stud&lang=swe