student
Student

2014-11-24

Du har väl svarat?

Just nu pågår världens största studentundersökning och dina åsikter är viktiga.

Svara på frågor om Högskolan i Jönköping och din studiesituation i världens största studentundersökning: International Student Barometer (ISB).

Information om undersökningen och länk till enkäten.

Webbenkäten öppen till och med den 5 december.