student
Student

2014-11-24

Uppgradering av GroupWise

Inom den närmsta tiden kommer högskolans e-postprogram GroupWise att uppgraderas. Läs frågor och svar om hur det påverkar dig.

Vad är det som ändras?

GroupWise-programmet på högskolans datorer (ej Mac) uppgraderas från version 2012 till version 2014, som är den senaste.

Hur går uppgraderingen till?

Om datorn är på campus och är ansluten till högskolans nätverk laddas den nya versionen automatiskt ner. Därefter startar själva installationen nästa gång datorn startas om. Om datorn däremot är påslagen på natten sker en automatisk omstart och installation då.

Hur lång tid tar uppgraderingen?

Ungefär 5 minuter.

Kan jag använda datorn under tiden?  

Datorn kan användas, men inte GroupWise.

Hur vet jag att installationen är klar?

Den är klar när det finns en röd genvägsikon för GroupWise på skrivbordet.

Vilka nyheter finns i den nya versionen?  

De största förändringarna beskrivs här.  Mer information finns på
IT Helpdesk webb.

Vad gör jag om det uppstår problem i samband med uppgraderingen?

Kontakta IT Helpdesk.