student
Student

2015-06-10

Sommartider på campus

Under sommaren gäller oregelbundna öppettider för flera av verksamheterna på campus.