student
Student

2015-06-15

Nya kontaktvägar för tentamen och omtentamen

Nu finns ett ärendehanteringssytem för frågor som gäller lokalbokning, Kronox och tentamen.

Alla ärenden som tidigare har gjorts via Exam@hj.se ersätts av  ärendehanteringssystemetet för tentamen och omtentamen. Du som student hittar länken på studentwebbens tentamenssida.