student

Interprofessionellt lärande

Interprofessionellt lärande

Varför interprofessionellt lärande och vad är interprofessionellt lärande?

Filmen nedan beskriver vad interprofessionellt lärande är.

Hur kan interprofessionellt lärande ske under VFU? I film nedan diskuteras exempel på interprofessionellt lärande vid VFU-placering inom kommun och slutenvård.